Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Listas TAP 2018

As Listas da Quenda de Actuación Profesional (TAP) é un servizo do Colexio de Economistas de Ourense que ten por obxecto atender as peticións de traballo profesional que se realicen por calquera persoa física, organismos e entidades públicas e privadas cara aos colexiados que voluntariamente figuren inscritos no mesmo, no ámbito das actuacións xudiciais e periciais. 

 

Calquera colexiado ou sociedade profesional inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio pode inscribirse nas listas do TAP, sempre que cumpra os requisitos establecidos para iso. 

 

Ademais, mediante os acordos adoptados polo *Consello *Galego de *Colexios de Economistas, a xestión do TAP realízase de forma conxunta entre o catro Colexios de Economista de Galicia, facilitando as seguintes vantaxes:

 

A pertenza a calquera dos Colexios provinciais *facultará para solicitar a inclusión nas listas dos Colexios das outras provincias galegas.


  • Os colexiados poderán apuntarse, a través do seu Colexio, nas listas da provincia ou provincias que consideren dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • As solicitudes entregaranse no Colexio ao que corresponda o colexiado solicitante, indicando no *recuadro correspondente en que listas de cada provincia quere figurar.

 

Importante: a actuación fóra da provincia correspondente ao domicilio do colexiado non poderá *devengar gastos de desprazamento derivados desta circunstancia.


NOTA: Os formularios están dispoñibles nos apartado DOCUMENTOS

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade