Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Presentación

O Colexio de Economistas de Ourense é unha corporación de dereito publico, que se constitúe ao amparo do artigo 36 da Constitución Española; da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, reguladora dos colexios profesionais; da Lei 11/2001, de 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia e do Decreto 243/2004, de 7 de outubro, de creación do Colexio de Economistas de Ourense por segregación do Colexio de Economistas de Madrid.

 

Ten personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins e como Institución representativa da profesión de Economista “” ten como obxectivo fomentar o seu desenvolvemento e velar para que a actividade profesional ofreza á Sociedade as garantías suficientes de calidade e competencia.

 

A actual Xunta de Goberno tomou posesión o 04 de xaneiro de 2017.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade