Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Comisións de traballo

 

A diversidade no exercicio da profesión de economista fai que existan grupos con necesidades diferenciadas segundo a rama da actividade e a situación profesional.

 

Co fin de poder prestar un mellor servizo aos/*as colexiados/*as, creáronse distintas Comisións que se articulan como Grupos de Traballo que se reúnen periodicamente para expor, debater e elevar aos órganos de goberno do Colexio as súas necesidades. Cada unha delas está presidida por un membro da Xunta de Goberno que serve de ligazón entre a propia Xunta e a Comisión, á vez que coordina as súas actividades.

 

Calquera colexiado/a pode participar nas reunións do seu interese sen máis requisito que confirmar previamente a súa asistencia, igualmente pode facer chegar ao Colexio os temas que queira canalizar ás Comisións.

 

Nos apartado documentos, figura un cadro coas Comisións de Traballo aprobadas en Xunta de Goberno de 7 de febreiro de 2019 (o nome resaltado en *negrita indica o coordinador/a de o grupo de traballo).

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade