Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Código Deontolóxico

A función social dos economistas esixe deles un *comprortamiento íntegro ao servizo das organizacións en que traballan, dos seus clientes e da sociedade en xeral. A calidade dese comportamento virá determinada, en primeiro lugar, pola Lei, que todos os cidadáns deben acatar e cumprir. Pero, máis aló do que dite a Lei, a conduta profesional dos economistas debe acomodarse tamén a outras normas xurídicas como son os principios deontolóxicos que establezan os requisitos éticos mínimos que debe observar un bo economista e, sobre todo, os valores que lle permitan desenvolver as súas capacidades humanas, profesionais e sociais.

 

Este Código Deontolóxico recolle principios teóricos e regras prácticas, así como a experiencia do bo facer de xeracións de economistas. Responde o compromiso dos economistas cos usuarios dos seus servizos, coas institucións públicas e privadas nas que colaboran, coa propia Corporación á que pertencen, cos restantes membros da profesión e co conxunto da sociedade.

 

Ver apartado DOCUMENTOS

 

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade