Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Sistemas REDE-TGSS

Descrición do sistema REDE:

 

REDE (Remisión Electrónica de Datos) é sistema cuxa misión é permitir o intercambio de información e documentos entre a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) e os usuarios a través de Internet.

 

Por medio de REDE pódese entrar en contacto directo coa TGSS, permitindo o acceso a datos de empresa e traballadores, así como a remisión de documentos de cotización e afiliación e partes médicos. Elimínase así o circuíto de papel, mellorando a calidade dos datos e evitando as esperas nas oficinas da Administración.

 

Os ámbitos de actuación que abarca este servizo, son os seguintes:

 

  • - Cotización: presentación de documentos das series *TC2 (Relación nominal de traballadores), tramitación de saldos acredores, e ingreso das cotas mediante domiciliación en conta ou pago electrónico.
  • - Afiliación: altas, baixas, variacións de datos de traballadores, así como consultas e petición de informes relativas a traballadores e empresas.
  • - Tramitación dos partes de alta e baixa médica de *AT e *EP, así como os partes de confirmación, ao Instituto Nacional da Seguridade tanto derivados de continxencias comúns como de continxencias profesionais.

O usuario pode realizar estas xestións e recibir mensaxes da TGSS desde o seu propio despacho, sen necesidade de desprazarse e sen as limitacións de horario de oficinas. Ademais elimínase o circuíto do papel, mellorando a calidade dos datos e evitando esperas nas oficinas da Administración.

Usuarios:

 

O sistema REDE pode ser utilizado polas empresas, agrupacións de empresas, entidades e organismos con concerto sanitario, e profesionais colexiados, entre os que estamos recoñecidos os economistas. Para iso é necesario solicitar previamente a oportuna autorización.

Procedemento de *solucitud de autorización para operar co sistema REDE:

 

En primeiro lugar o interesado debe acreditar a súa identidade de forma presencial mediante DNI nas oficinas de certificados dixitais da Seguridade Social, para solicitar o CERTIFICADO *SILCON que permite a realización de xestións a través de INTERNET, garantindo a seguridade das comunicacións e outorgando validez legal a calquera transacción electrónica que se realice coa TGSS.

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Sede/*Certificadosdigital47735/*OficinasdeRegistro/*index.*htm?*Comu=*G&*Org=*S&*prov=32&*loc=2

 

Unha vez obtido devandito certificado deberá presentarse ante a TGSS a seguinte *documentacion (*presencialmente ou por fax):

 

Importante:

 

Para a utilización do sistema REDE é necesario dispor dunha conta de correo electrónico de calidade e de uso exclusivo para o sistema.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade