Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Ofertas de Emprego

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 17/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS  

 

POSTO DE TRABALLO: Administración e Comercial

 

TAREFAS:

 

- Xestións administrativas propias de contratos de seguros

- Tramitación de sinistros

- Accións comerciais desde oficina: venda cruzada

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas

- Valorarase especialmente formación en vendas

OFRÉCESE:

 

- Contrato temporal inicial, prorrogable de forma indefinida

 

XORNADA DE TRABALLO: posibilidade de elixir entre xornada completa ou xornada de mañá

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 30 de setembro de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 16/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

POSTO DE TRABALLO: Departamento Contabilidade

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

 

- Non se require experiencia


- Preferentemente con coñecementos no funcionamento do programa A3ECO

OFRÉCESE:

 

- Incorporación inmediata

 

- Contrato de media xornada (9,30-13,30 horas) ata o 31 de decembro con posibilidades de pasar a indefinido. A final de ano valorarase a posibilidade de ampliación da xornada.

 

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org ata o 14 de setembro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 15/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS - Laboral

 

POSTO DE TRABALLO: Departamento Laboral

 

TAREFAS:

 

- Confección  de nóminas

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de
xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

- Cálculo e regularización IRPF

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

- Experiencia A3 nómina

OFRÉCESE:

 

 

-Contrato temporal (BAIXA + BAIXA POR MATERNIDADE)

 

- URXENTE - INCORPORACIÓN INMEDIATA

 

XORNADA DE TRABALLO: Verán: 8:00-14:30 horas

                                            Inverno: 9:00-14:00 horas; 16:30-19:30 horas

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do luns 2 de agosto de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 14/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS - Laboral e Fiscal.

 

POSTO DE TRABALLO: Departamento Laboral e apoio a fiscal

 

TAREFAS:

 

- Confección  de nóminas

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de
xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

- Cálculo e regularización IRPF

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

- Contabilidade   e  Preparación e presentación de Impostos

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

- Experiencia mínimo 3 anos

- Persoa *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas

 

OFRÉCESE:

 

-Contrato indefinido

 

- Incorporación inmediata

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa e/ou xornada de mañá a convir co/a interesado/a

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 22 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 13/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

- Experiencia profesional en traballos de Asesoría

- Coñecementos na realización de contabilidades e imposto de persoas físicas e xurídicas

- Valoraranse coñecementos da Aplicación A3

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación inmediata

- Posibilidade de incorporarse á empresa

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: horario flexible en base ás condicións familiares de 8 horas (intervalo fixo de 8,30-14,00 horas)

                                            horario de verán de 8,00-14,30 horas incluído setembro

 

DURACIÓN: Contrato temporal con período de prácticas

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 12 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 12/21

 

TIPO DE EMPRESA: AUDITORA

 

REQUISITOS:

 

- Persoa con titulación Diplomada ou Licenciada en Ciencias Empresariais, Administración de Empresas, ou similar.

-   Ampla experiencia en ámbito da auditoría, auditor/a sénior.

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación no mes de setembro / outubro.

- Formación e actualización continua.

- Desenvolvemento interno dentro da Organización.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: Indefinida.

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 05 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 11/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

- Experiencia mínima dous anos

- Coñecementos contables, presentación de imposto de sociedades, contas anuais, libros, *iva, *intrastat e demais imposto adheridos ás empresas que se lle asignen

- Coñecementos actualizados na materia

- Capacidade de xestión de empresas e análises de balances

- Programa co que vai traballar: A3 *CLOUD

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación inmediata

- Posibilidade de incorporarse á empresa á finalización do contrato

 

LUGAR DE TRABALLO: Xinzo de Limia

 

XORNADA DE TRABALLO: 8:30-14:00 horas de luns a xoves

                                            8:30-14:30 horas venres

                                            15/07 a 15/09 o horario é de 8:30 a 14:30

 

DURACIÓN: Contrato temporal por 12 meses

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 10 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 10/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA-CONSULTORA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

- Persoa con titulación Diplomada ou Licenciada en Ciencias Empresariais, Administración de Empresas, ou similar.

Experiencia en ámbito contable-financeiro-auditoría.

- Ofimática.

 

TAREFAS A REALIZAR:

 

- Inicialmente apoio a equipos de traballo.

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación no mes de setembro.

- Formación e actualización continua.

- Desenvolvemento interno dentro da Organización.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: Indefinida.

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 05 de xullo de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 09/21

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • Revisión de contas anuais.
 • Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:


 • Coñecementos do Plan Xeral Contable.

 

 • Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

 

 • Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

 

 • Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

 • Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

 • Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

 • Non se require experiencia en auditoría, pero é *valorable.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 2 meses prorrogable

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org. Se *recepcionarán CV´*s ata o 26 de maio de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 08/21

 

TIPO DE EMPRESA: Sector construción

 

DESCRICIÓN DA OFERTA: Selecciónase XEFE/A ADMINISTRATIVO/A

 

APTITUDES E COÑECEMENTOS DESEXADOS:

 

-       Formación universitaria en Ciencias Económicas; Ciencias Empresariais; Administración e Dirección de Empresa...

-       Amplos coñecementos administrativos, contables, financeiros e fiscais.

-       Valorarase dominio de inglés e ampla experiencia en empresas construtoras ou sectores similares.

-       Ampla capacidade de organización, negociación, compromiso e xestión das tarefas con seguridade e eficiencia.

-       Necesario don de xentes e capacidade de xestión de equipos de traballo con decisión. 

-       Indispensable carné conducir tipo *B.

 

LUGAR DE TRABALLO: Oficinas centrais na provincia de Ourense - Allariz  

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: Indefinido

 

Interesados enviar CV con fotografía recente a : colourense@economistas.org antes do 30 de abril de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 07/21

 

TIPO DE EMPRESA: Sector financeiro

 

DESCRICIÓN DA OFERTA: Selecciónase ASESOR/A FINANCEIRO/A

 

OFRÉCESE:

 

 • - Máis de 100 horas anuais de formación impartidas de maneira permanente, permitíndoche obter a certificación de Operador de Banca Seguros e a certificación profesional esixida por *MiFiDII.
 • - Amplo apoio en comunicación tecnoloxía e ferramentas para o desenvolvemento da actividade.
 • - O respaldo do banco español máis solvente e cunha experiencia de máis de 36 anos asesorando aos seus clientes.
 • - Unha ampla gama de produtos e servizos bancarios, capaces de responder a calquera esixencia e necesidade dun aforrador.
 • - Ambicioso plan de desenvolvemento profesional.
 • Contrato mercantil.

 

APTITUDES E COÑECEMENTOS DESEXADOS:

 

 • - Formación universitaria en Administración e Dirección de Empresa, Economías, Ciencias Empresariais...
 • - Experiencia profesional mínima de 3 anos.
 • - Clara orientación ao cliente.
 • - Valorarase certificación oficial CNMV en Asesoramento Financeiro.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense e Comunidade Autónoma de Galicia

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: Indefinido

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 30 de marzo de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO 06/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

-          Persoa con titulación Licenciada en Ciencias Económicas, Administración de Empresas, ou similar.

-          Experiencia en *llevanza de contabilidade.

-          Coñecementos programas contabilidade

-          Ofimática básica

 

TAREFAS A REALIZAR:

 

-          Contabilidade da documentación dos diferentes clientes do despacho.

-          Presentación de impostos trimestrais.

-          Peches do exercicio.

-          Liquidación de Imposto de sucesións

 

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata

-          Bo ambiente de traballo

-          Salario a convir

-          Media xornada

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO : Media Xornada

 

DURACIÓN: Indefinida con período de proba

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de febreiro de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO 05/21

 

DEPARTAMENTO: de SEGUROS

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado, Grao Universitario ou Diplomado (Económicas, CC.EE. etc.... )

- Experiencia mínima de tres anos.

- PERFIL COMERCIAL: Venda DESDE OFICINA

 

TAREFAS A DESENVOLVER:

 

- Xestión administrativa propia do seguro

- Tramitación de sinistros

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO : Total  ou  Parcial ( É posible  valorar opcións)

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de febreiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 04/21 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

DEPARTAMENTO: Contabilidade e Fiscalidade

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Tarefas a realizar:

- Elaboración e presentación de rendas

- Impostos anuais tanto de sociedades como de persoas físicas

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a en Ciencias Económicas, CC.EE., Grao ou titulacións similares.

- Valoraranse coñecementos no ámbito financeiro e tributario

- Imprescindible experiencia previa no sector.

 

LUGAR DE TRABALLO: Bande - Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO : Continua ou partida (a decisión do traballador)

 

DURACIÓN: Contrato indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de febreiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 03/21 PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN E COMERCIAL

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

- Xestións administrativas propias de contratos de seguros

- Tramitación de sinistros

- Accións Comerciais desde oficina: Venda Cruzada

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario (Empresariais, Económicas, Dereito, etc.... )

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas.

- Valorarase especialmente formación en Vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO : Xornada partida : mañá e tarde

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 8 de febreiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 02/21

 

TIPO DE EMPRESA:   *Gestoria - Asesoría Laboral e Fiscal con sede en Ourense para  equipo no departamento laboral.

 

DEPARTAMENTO: LABORAL  E/Ou  APOIO A *GESTORIA

 

FUNCIÓNS DIARIAS DE *GESTION LABORAL:

 

- Confección  de nóminas

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE.

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos.

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos.

- Cálculo e regularización IRPF.

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións.

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa.

- Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...).

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións

 

REQUISITOS:

 

- Titulados Universitarios en Económicas, ADE e CC. Empresariais

- Experiencia  mínimo 3 anos

- Persoa *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato estable

-  Incorporación inmediata

-  Formación continua tanto interna como externa.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa  e/ou  xornada de mañá  a convir  co interesado/a

 

CONTRATO: indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 29 de xaneiro de 2021 

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 01/21 (PECHADA)

 

¿Posúes experiencia en contabilidade?

Seleccionamos a un Asistente/a de Auditoría para unha Firma de recoñecido prestixio en Ourense.

 

TIPO DE EMPRESA: AUDITORÍA DE CONTAS

  

TAREFAS:

 

- Asistencia na realización dos traballos de auditoría de contas

 

REQUISITOS:

 

-       Titulados Universitarios en Administración Empresas e/ou Económicas, con algo de experiencia en contabilidade e en manexo de programas *Office.

-       Empresariais ou Graduados Sociais.

-       Dispoñibilidade para viaxar. Principalmente en Galicia.

-       Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato de substitución por enfermidade de 6 meses mínimo.

- Formación continua tanto interna como externa.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa (horario partido)

 

CONTRATO: indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 15 de xaneiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 24/20

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría de empresas

  

TAREFAS:

 

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE.

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos.

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos.

- Redacción cartas de aviso / sanción.

- Cálculo e envío de nóminas de final de mes.

- Cálculo de variables de nóminas.

- Cálculo e regularización IRPF.

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións.

- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@.

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa.

- Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...).

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións, sancións).

- Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento.

- Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho.

- Reunión con cliente para análise das necesidades.

- Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso.

- *Fidelización e optimización da carteira de clientes.

- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual).

 

REQUISITOS:

 

- Titulados Universitarios en Dereito, Relacións Laborais, Económicas, Empresariais ou Graduados Sociais.

- Deben achegar como mínimo 3 anos de experiencia en empresa dedicada a asesoramento xurídico e laboral.

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato estable.

- Unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica.

- Formación continua tanto interna como externa.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: completa (horario partido)

 

CONTRATO: indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 15 de xaneiro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 23/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa vinícola galega.

 

POSTO OFERTADO: Responsable Contable/Administrativo.

 

REQUISITOS:

-         Licenciado/a en Ciencias Económicas ou en Ciencias Empresariais.

-         Ter coñecementos en mercado internacional, administrativos, contables, financeiros e fiscais.

-         Requírese desprazamento.

-         Valorarase dominio de inglés e experiencia previa no sector vinícola.

 

OFRÉCESE: incorporación inmediata.

 

LUGAR DE TRABALLO: Zona de Ribeiro - Ourense.

 

XORNADA DE TRABALLO: inicialmente de 4 horas.

 

CONTRATO: mínimo 6 meses.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de decembro ás 14:00 horas

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 22/20 (CUBERTA

 

TIPO DE EMPRESA: Banca

 

Posto: Empregado/a de banca

 

- Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros e escoller a mellor opción en base ás súas necesidades.

- Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro; entrega e

recollida de documentación de clientes; etc.

-Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes, xa sexa a nivel comercial ou de operativa bancaria.

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario ou Licenciatura finalizado ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas,

Empresariais, ou relacionados co sector financeiro.

- Experiencia mínima no sector de 6 meses.

- Actitude innovadora, que achegue propostas e ideas de mellora, ser flexible aos cambios e aos novos requirimentos dos clientes, e ter moitas ganas de aprender.

- *Valorable experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

 

BENEFICIOS:

 

- Desenvolvemento profesional nunha das entidades financeiras máis importantes do noso país.

- Formación desde o primeiro día que che axudará a coñecer todos os produtos financeiros e a desenvolver diferentes habilidades para que poidas asesorar mellor aos teus clientes.

- Desenvolvemento profesional: terás a posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer dentro do sector bancario.

- Traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: 6 meses

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense cidade


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 30 de outubro de 2020 - antes das 14,00 horas.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 21/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa Construtora de Obras Públicas con presenza a nivel nacional

 

POSTO OFERTADO: Responsable Contable/Administrativo

   

REQUISITOS:

 

-          Licenciado/a en Ciencias Económicas, Ciencias Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, ou Diplomado/a en CC.EE:

-          Amplos coñecementos administrativos, contables, financeiros e fiscais.

-          Ampla capacidade de organización, xestión de equipos de traballo, negociación, compromiso e xestión das tarefas con seguridade.

-          Gran responsabilidade.

-          Indispensable carné de conducir tipo *B

-          Valorarase dominio de inglés e experiencia en empresas construtoras.

 

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata a convir

 

LUGAR DE TRABALLO:  Zona de Allariz - Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

CONTRATO: Indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 6 de novembro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 20/20 (CUBERTA)

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría de empresas

  

TAREFAS:

 

-          Contabilidade da documentación dos diferentes clientes do despacho.

-          Presentación de impostos trimestrais

-          Peches do exercicio

-          Liquidación de Imposto de sucesións

-          Xestións varias coa administración

 

REQUISITOS:

 

-          Persoa con titulación Licenciada en Ciencias Económicas, Administración de Empresas, ou similar

-          Experiencia en *llevanza de contabilidade

-          Valóranse coñecementos de Laboral

         

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata

-          Salario a convir

-          Xornada a convir

 

LUGAR DE TRABALLO:  Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: A convir

 

CONTRATO: A convir

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 27 de outubro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 19/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría de empresas

  

TAREFAS:

 

-          Contabilidade da documentación dos diferentes clientes do despacho.

-          Presentación de impostos trimestrais

-          Peches do exercicio

-          Liquidación de Imposto de sucesións

 

REQUISITOS:

 

-          Persoa con titulación Licenciada en económicas, Administración de empresas, ou similar

-          Experiencia en *llevanza de contabilidade

-          Coñecementos programas contabilidade

-          Ofimática básica

 

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata

-          Bo ambiente de traballo

-          Salario a convir

-          Media xornada

 

LUGAR DE TRABALLO:  Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Media xornada

 

CONTRATO: Indefinido con período de proba

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 23 de outubro de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 18/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa dedicada ao asesoramento a particulares e empresas.

 

DEPARTAMENTO: Administración/contabilidade. 

 

TAREFAS:

 

 • Emisión de facturas
 • Control do ciclo contable.
 • Peches contables.
 • Liquidación de impostos.
 • Atención a clientes.

 

REQUISITOS:

 

 • Diplomado/a, Graduado/a en Administración e Dirección de empresas ou Licenciado/a en Económicas con coñecementos e experiencia en departamento de contabilidade.
 • Persoa *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas. Dominio do Plan Xeral Contable.
 • Valóranse especialmente coñecementos en tributación.
 • Coñecementos de ofimática básica.

 

OFRÉCESE:

 

 • Posición estable.
 • Bo ambiente de traballo.
 • Salario bruto a negociar segundo valía do candidato.
 • Incorporación inmediata.

 

LUGAR DE TRABALLO:  Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa. Non se descarta media xornada.

 

CONTRATO: Indefinido con período de proba.

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 17 de agosto de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 17/20 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Administración e Comercial

 

TIPO DE EMPRESA: Axencia de Seguros

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

- Xestións administrativas propias de contratos de seguros

- Tramitación de sinistros

- Accións Comerciais desde oficina: Venda Cruzada

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario (Empresariais, Económicas, Dereito, etc.... )

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas.

- Valorarase especialmente formación en Vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada partida: mañá e tarde.

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a:

colourense@economistas.org antes do 10 de setembro de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 16/20

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Empresa dedicada á distribución

 

Búscase licenciade@/*graduad@  en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata

Carné de conducir

 

Xornada Traballo: media xornada *ampliable a xornada completa

 

Contrato: indefinido, con período de proba

 

Lugar de traballo:  Ourense

 


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do  8 de setembro de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 15/20

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa dedicada ao comercio por xunto

 

DEPARTAMENTO: Financeiro

 

POSTO: Contable *senior - Responsable da contabilidade de varias sociedades

 

TAREFAS:

 

-       Emisión de facturas

-       Conciliacións bancarias (clientes/ provedores).

-       Control tesouraría: *cash *pooling, reporte *SII.

-       Control do ciclo contable.

-       Consolidación contable e fiscal.

-       Peches contables/ financeiros mensuais.

-       Prospección de auditorías.

 

REQUISITOS:

 

-       Graduado/a en administración e dirección de empresas ou licenciado/a en Económicas con coñecementos e experiencia mínima de 3 anos en departamento de contabilidade.

-       Persoa autónoma, *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas. Dominio do Plan Xeral Contable. Experiencia no manexo de *ERP'*s Coñecementos e experiencia avanzados en *Excel.

-       Sólidos coñecementos de principios, prácticas, estándares, leis e regulacións financeiras e contables. Coñecemento tributario e consolidación fiscal e *cash *pooling.

-       *Valorable bo nivel de inglés.

OFRÉCESE:

-       Posición estable.

-       Incorporación a un grupo empresarial en pleno proceso de expansión.

-       Bo ambiente de traballo.

-       Salario bruto a negociar segundo valía do candidato.

-       Incorporación inmediata.

 

LUGAR DE TRABALLO: Polígono Pereiro de Aguiar - Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa (luns a venres de 9:00-17:00 horas)

 

CONTRATO: Indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 7 de agosto de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 14/20   

 

DEPARTAMENTO: Xestión Contable e Fiscal de Empresas

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Posto: Responsable de Fiscalidade e Contabilidade

 

REQUISITOS:

 

-   Coñecementos en programa de xestión contable e fiscal.

-   Con experiencia acreditada en departamento de xestión e administración en asesorías ou empresas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

CONTRATO: Indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 30 de xullo de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 13/20  

 

DEPARTAMENTO: Administración

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Posto: Administrativo/a contable.  

 

- Búscase un/a profesional con experiencia e que sexa unha persoa comprometida e con capacidade de traballo en equipo.

-Ofrécese un posto estable, nunha empresa de referencia, con posibilidade de crecemento profesional e cunha aposta clara pola formación continua dos seus profesionais.

 

REQUISITOS:

 

-       Experiencia mínima de 3 anos en facturación e contabilidade

-       Nivel *xperto en programas de contabilidade e facturación

-       Nivel alto en ofimática (*Excel *especielmente) e manexo de aplicacións informáticas

-       Alta capacidade de xestión e eficiencia no traballo, dado que co tempo será responsable de xestionar a súa propia carteira de clientes

-       Alta capacidade de *fidelización de clientes e actitude positiva

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa. Intensiva todos os venres de ano, véspera de festivos e veráns  (8:00-15:00)

 

CONTRATO: Indefinido (con medidas de flexibilidade e conciliación laboral)

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 7 de agosto de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 12/20 (CUBERTA)

 

TIPO DE EMPRESA: Banca

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Posto: Empregado/a de banca

 

- Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros e escoller a mellor opción en base ás súas necesidades.

- Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro; entrega e

recollida de documentación de clientes; etc.

-Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes, xa sexa a nivel comercial ou de operativa bancaria.

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario ou Licenciatura finalizado ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas,

Empresariais, ou relacionados co sector financeiro.

- Actitude innovadora, que achegue propostas e ideas de mellora, ser flexible aos cambios e aos novos requirimentos dos clientes, e ter moitas ganas de aprender.

- *Valorable experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

 

BENEFICIOS:

 

- Desenvolvemento profesional nunha das entidades financeiras máis importantes do noso país.

- Formación desde o primeiro día que che axudará a coñecer todos os produtos financeiros e a desenvolver diferentes habilidades para que poidas asesorar mellor aos teus clientes.

- Desenvolvemento profesional: terás a posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer dentro do sector bancario.

- Traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: Determinada


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 15 de xullo de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 11/20 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Administración

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa do sector do transporte

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Posto: Administrativo/a contable.  

 

- Realización  de tarefas administrativas varias da contabilidade da empresa (rexistros contables, xestións  administrativas de tesouraría  e laboral e contratos...)

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario (CC.EE., Económicas, ADE, etc.... )

- Manexo das aplicacións ofimáticas e programas informáticos de xestión contable.

- *Valorable experiencia previa como Administrativo/a Contable.

- Incorporación inmediata.

- Estar en posesión do Certificado de Discapacidade

 

LUGAR DE TRABALLO: O Barco de Valdeorras

 

XORNADA DE TRABALLO: Inicialmente Xornada completa en horario partido (8:00-13:00 e 15:00-18:00 horas)

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal e posibilidade de continuidade laboral.


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 29 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 10/20 (CUBERTA)

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Entidade Colaboradora coa Seguridade Social

 

Búscase licenciade@/*graduad@ en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

 

Requisitos:

 

-       Dispoñibilidade inmediata

-       Carné de conducir

 

Xornada Traballo: xornada completa

 

Contrato: interinidade. Vacacións.

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 23 de xuño de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 09/20 PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN E COMERCIAL

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

Xestións administrativas propias de contratos de seguros

Tramitación de sinistros

Accións comerciais desde oficina: venda cruzada

 

REQUISITOS:

- Grao Universitario (CC.EE., Económicas, ADE, etc.... )

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas.

- Valorarase especialmente formación en vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Inicialmente intensiva mañá (logo

mañá e tarde).

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma

indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do  22 de xuño de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 08/20 (CUBERTA) 

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Empresa dedicada á distribución

 

Búscase licenciade@/*graduad@  en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata

Carné de conducir

 

Xornada Traballo: media xornada *ampliable a xornada completa

 

Contrato: indefinido

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do  6 de xuño de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 07/20 (CUBERTA)

 

Búscase licenciade@/*graduad@  en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Empresa dedicada ao comercio en liña

 

Requisitos:

 

- Dispoñibilidade inmediata

- Alto nivel de inglés


Xornada Traballo: xornada completa

 

Contrato: indefinido


Lugar de traballo : Polígono Pereiro de Aguiar - Ourense

 


Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 6 de maio de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 06/20 (PECHADA)

 

Departamento: Fiscal-Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, con experiencia laboral en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Elaboración e Presentación de RENDAS

- Coñecementos contables

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata.

Experiencia en posto similar.

 

Xornada Traballo: xornada completa

 

Contrato: inicialmente 3 meses (cubrir baixa de paternidade)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 30 de abril de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO *Ref 05/20 (PECHADA)

 

Departamento: Fiscal-Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, con experiencia laboral en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Elaboración e Presentación de RENDAS

- Contabilidade : Sociedades e Persoas Físicas
- Tramitación de todo tipo de Impostos

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata.

Experiencia en posto similar.

Importante traballar nunha xestoría ou asesoría.

 

Xornada Traballo: xornada completa ou media xornada (tratarase co *candidat@)

 

Contrato: inicialmente 3 meses (cubrir baixa de paternidade)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 14 de abril de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 04/20 (PECHADA) 

 

Departamento: Asesoría Fiscal e Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, con experiencia laboral en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Contabilidade
- Tramitación de todo tipo de Impostos
- Asesoría Fiscal: Sociedades e Persoas Físicas
- Xestións administrativas
- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata.

Experiencia en posto similar.

Imprescindible traballar nunha xestoría ou asesoría, levando a fiscalidade e a contabilidade de diversas sociedades e persoas físicas.
Valorarase favorablemente o coñecemento na presentación de Subvencións, e a participación en expedientes de inspección fiscal.

 

Xornada Traballo: 50% da xornada.

 

Contrato: inicialmente 3 meses (prorrogable a indefinido)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 23 de marzo de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 03/20 (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Sector Seguros


Descrición da oferta: Selecciónase Asesor/a profesional de seguros


Ofrécese:


- Incorporación inmediata

- Interesante sistema retributivo

- Formación de inicio e continuada a cargo da empresa

- Apoios continuados de mercadotecnia, captación de clientes e técnicas de venda

- Ampla gama de produtos aseguradores e financeiros

- Plataforma informática en contorna web

 

Requírese:

 

- Carácter emprendedor

- Iniciativa e datos comerciais

 

Lugar de traballo: Provincia de Ourense


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de febreiro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 02/20 (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Sector Vinícola

 

Descrición da oferta: Selecciónase CONTABLE

 

Departamento: Administrativo-Financeiro

 

Tarefas:

 

-       Realización de asentos ordinarios

-       Xestión de *cobros

 

Lugar de traballo: Cenlle - Ourense


Xornada de traballo:
completa


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 1 de marzo de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 01/20 (CUBERTA)

 

Posto: Auxiliar Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Requisitos:

 

-       Preferentemente con experiencia en software A3.

 

Xornada Traballo: 50% da xornada. De luns a xoves de 14,00 - 19,00 horas. Os meses de agosto e setembro o horario será de mañá

 

Contrato: inicialmente 6 meses (prorrogable por 6 máis)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 31 de xaneiro.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 34/19

 

Posto: XERENTE

 

Tipo de empresa: Empresa sector agrícola

 

Requisitos:

 

- Persoas con actitude innovadora, que acheguen propostas e ideas de mellora, que sexan flexibles aos cambios e que teñan moitas ganas de aprender.

 

- Estudos universitarios superiores finalizados ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Dobre Grao en ADE.

 

- Valorarase experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

 

- Dominio do Inglés, *valorable coñecemento doutros idiomas.

 


Beneficios:

 

- Formación: desde o primeiro día para axudarche a coñecer a dinámica e actividade da empresa e a desenvolver diferentes habilidades necesarias no día a día.

 

- Desenvolvemento profesional: posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer profesionalmente.

 

- Formar parte dunha gran empresa: traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

Responsabilidades:

 

- Xestionar a operativa diaria da empresa.

 

Xornada Traballo: Completa

 

Contrato: *I*ndefinido

 

Lugar de traballo:  Xinzo de Limia

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 31 de decembro.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 33/19  

 

Tipo de Empresa:  Entidade financeira


Beneficios:


- Formación: desde o primeiro día para axudarche a coñecer todos os produtos financeiros e a desenvolver diferentes habilidades para que poidas asesorar mellor aos clientes.
- Desenvolvemento profesional: posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer dentro do sector bancario.
- Formar parte dunha gran empresa: traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

Requisitos:


- Persoas con actitude innovadora, que acheguen propostas e ideas de mellora, que sexan flexibles aos cambios e aos novos requirimentos dos clientes, e que teñan moitas ganas de aprender.
- Estudos universitarios superiores finalizados ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Dobre Grao en ADE e Dereito ou relacionados co sector financeiro..
- Valorarase experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

Responsabilidades:


- Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros e escoller a mellor opción en base ás súas necesidades.
- Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro/a; entrega e recollida de documentación de clientes; etc.
- Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes, xa sexa a nivel comercial ou de operativa bancaria.

 

Lugar de traballo: Ourense e provincia.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 19 de decembro.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 32/19 

 

Departamento: Contabilidade, Fiscalidade - Xestión.

 

Tipo de empresa: Asesoría Empresarial - Consultoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en CC Económicas - Empresariais. ADE ou Dobre grao Administración e Dirección de Empresas-Dereito.

 

Búscase persoa dinámica, con actitude cara ao traballo, vontade de aprendizaxe e formación *contínua.

As funcións que se desenvolverán son as propias de asesoría empresarial, máis concretamente a realización de rexistros contables, atención ao cliente, tramitacións propias da actividade.

Requisitos:

 

Titulación detallada.

Valorarase favorablemente formación complementaria en Dereito Tributario ou Laboral.

Dispoñibilidade xornada completa.

Capacidade de trato co cliente.

Non imprescindible experiencia.

Traballo en equipo.

 

Lugar de traballo: Ourense cidade.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de decembro.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 31/19

 

Departamento: Soporte de Aplicacións

 

Tipo de empresa: TIC

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE... Valorarase  experiencia en Xestoría-Asesoría.

 

Requisitos:

 

- Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento de Soporte Técnico, Traballo en Equipo, imprescindible Coñecementos das Ferramentas de *Wolters *Kluwer-A3Software. 

 

- Bo nivel de ferramentas informáticas (*Excel, *Word, etc.)

 

- Buscamos dispoñibilidade inmediata.

 

Lugar de Traballo: Parque Empresarial Vilamarín

 

Xornada de Traballo: Completa

 

*Duracion: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 5 de decembro

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 30/19 

 

Departamento: Asesoría Fiscal e Subvencións

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE... Valorarase favorablemente a posesión doutros títulos específicos de Fiscalidade. Asesor fiscal e contable con experiencia en Xestoría-Asesoría.

 

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, imprescindible experiencia laboral, de 3 a 5 anos, en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Contabilidade
- Tramitación de todo tipo de Impostos
- Asesoría Fiscal: Sociedades e Persoas Físicas
- Subvencións
- Xestións administrativas
- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

Buscamos dispoñibilidade inmediata.
Requírese unha experiencia mínima en posto similar de polo menos, 3 anos. É imprescindible traballar nunha xestoría ou asesoría, levando a fiscalidade e a contabilidade de diversas sociedades e persoas físicas.
Non se terán en conta os CV´*s daquelas persoas que unicamente levasen a fiscalidade e contabilidade nunha única empresa. Non buscamos ese perfil.
Valorarase favorablemente o coñecemento na presentación de Subvencións, e a participación en expedientes de inspección fiscal.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de novembro

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 29/19

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

 

- Xestións administrativas e contables da Axencia

- Tramitación de sinistros

- Accións Comerciais desde oficina: Venda Cruzada

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais...

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas

- Valorarase especialmente formación en Vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 26 de novembro de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 28/19 

 

Departamento: Contabilidade/asesoría fiscal

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Títulos Universitarios en Económicas, empresariais, ADE.

 

Valorarase favorablemente a posesión doutros títulos específicos de Fiscalidade (*Master)

 

Funcións:

 

-      Contabilidade

-      Presentación impostos(*SII)

-      Asesoramento fiscal: SOCIEDADES E PERSOAS *FISICAS.

-      Xestións administrativas.

 

Requisitos:

 

-Dominio de contabilidade

-Dispoñibilidade para incorporación inmediata, antes do 20 de novembro de 2019

-Traballo en equipo

-Atención ao público

 

Xornada: Tempo completo

 

Contrato: Indefinido

 

Lugar de traballo: Xinzo de Limia

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de novembro

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 27/19

 

Departamento: Contabilidade/asesoría fiscal/subvencións.

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

Valorarase favorablemente a posesión doutros títulos específicos de Fiscalidade.

 

Funcións:

 

- Contabilidade

- Tramitación de todo tipo de Impostos

- Asesoría Fiscal: SOCIEDADES E PERSOAS *FISICAS

- Subvencións

- Xestións administrativas

- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

 

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira

- Dispoñibilidade para incorporación inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia Mínima:  5 anos

 

Xornada: Xornada completa

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 9 de novembro

 

 

*OFERTADE EMPREGO *Ref. 26/19

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:


 • - Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • - Revisión de contas anuais.
 • - Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:

 

-       Dominio do Plan Xeral Contable.

 

-       Menor de 30 anos.

 

-       Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

 

-       Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

 

-       Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

-       Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

-       Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

-       *Valorable experiencia en auditoría.

 

-       Valoraranse coñecementos ou experiencia en área fiscal.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV antes do 8 de novembro a: colourense@economistas.org

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 25/19

 

Tipo de empresa: Consultoría Financeira con 50 anos no mercado internacional.

 

Descrición da oferta: Selecciónanse Colaboradores Internos e Externos.

 

Departamento: Oficina de Ourense

 

Requisitos:

 

- Preferiblemente da provincia de Ourense.

- Valente e decidid@.

- Emprendedor/a e ambicios@.

- Capacidade de aprendizaxe.

- Resolutiv@

- Bos dotes *comunicativas.

- Orientade@ a resultados.

- Flexible con capacidade de adaptación.

- Optimista e positiv@.

- *Honest@ e responsable.

 

Tarefas: Asesoramento en Finanzas (Planificación, Investimento e Xubilación).

 

Lugar de traballo: Ourense.

 

Xornada de traballo: A convir.

 

Contrato: *Freelance, compatible con outras actividades.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 31 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 24/19 

 

Tipo de empresa: Sector financeiro

 

Descrición da oferta: Selecciónase ASESOR/A FINANCEIRO/A

 

Ofrécese:

 

- Máis de 100 horas anuais de formación impartidas de maneira permanente e individualizada, permitíndoche obter a certificación de Operador de Banca Seguros e a certificación profesional esixida por *MiFiDII. 

- Amplo apoio en comunicación, tecnoloxía e ferramentas para o desenvolvemento da actividade.

 

Aptitudes e coñecementos desexados:

 

- Formación universitaria en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, - Ciencias Empresariais...

- Experiencia profesional mínima de 3 anos.

- Clara orientación ao cliente.

- Valorarase certificación oficial CNMV en Asesoramento Financeiro.

 

Lugar de traballo: Ourense e Comunidade Autónoma de Galicia


Xornada de traballo: Completa

 

Duración: indefinido


Interesados/*as enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de setembro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 23/19  

 

Tipo de empresa: Auditoría e Consultoría

 

Descrición da oferta: Selecciónase AUDITOR/A JUNIOR

 

Aptitudes e coñecementos desexados:

 

- Experiencia en traballo de auditoría financeira (en especial *NIAs)

- Contabilidade (Inmobilizado, financeiro)

- Fiscalidade (Imposto de Sociedades e IVE)

- Bo *copnocimiento de *Excel e as ferramentas de *Office

- Traballo en Equipo

 

Lugar de traballo: Vigo


Xornada de traballo: Flexible

 

Salario: Moi competitivo


Interesados/*as enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 25 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 22/19 

 

Tipo de empresa: Asina líder en servizos profesionais de auditoría, fiscal e legal e asesoramento empresarial

 

Descrición da oferta: Selecciónase AUDITORES CON EXPERIENCIA 

 

Requisitos:

 

-       Licenciado en ADE, Económicas ou Empresariais

-       Valorarase formación específica en auditoría así como coñecementos en inglés

-       Mínimo de tres anos demostrable en experiencia en auditoría

-       Capacidade de traballo de forma eficaz

-       Xestión e formación de equipos. Traballo en equipo

-       Iniciativa

-       Dispoñibilidade para viaxar

 

Ofrécese:

 

     - Remuneración competitiva en función da experiencia achegada

     - Oportunidades atractivas de desenvolvemento profesional

     - Incorporación a unha das firmas de maior prestixio do noso país e a nivel mundial de servizos profesionais

 

Lugar de traballo: Palma de Mallorca


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 21/19

 

Tipo de empresa: Asina líder en servizos profesionais de auditoría, fiscal e legal e asesoramento empresarial

 

Descrición da oferta: Selecciónase AUDITORES SEN EXPERIENCIA 

Requisitos:

 

-       Licenciado en ADE, Económicas ou Empresariais.  

-       Valorarase formación específica en auditoría así como coñecementos en inglés

-       Coñecementos de contabilidade

-       Capacidade de traballo de forma eficaz

-       Traballo en equipo

-       Iniciativa

-       Dispoñibilidade para viaxar

 

Ofrécese:

 

     - Remuneración competitiva en función da experiencia achegada

     - Oportunidades atractivas de desenvolvemento profesional

    - Incorporación a unha das firmas de maior prestixio do noso país e a nivel mundial de servizos profesionais

 

Lugar de traballo: Palma de Mallorca


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 10 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 20/19    

 

Tipo de empresa: Empresa con sede en Ourense e presenza en España e Portugal

 

Descrición da oferta: Selecciónase RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN E CONTABILIDADE con polo menos 4/5 anos de experiencia en posicións de responsable de área ou departamento (finanzas, administración e/ou contabilidade/control de xestión)

 

Departamento: En dependencia da Dirección da Compañía, apoiar en todas as áreas do *Dpto. de Dirección asumindo a responsabilidade diaria das tarefas asignadas 

 

Funcións xerais:

 

-       Xestión financeira   

-       Xestión da contabilidade e fiscalidade 

-       Relación e xestión con entidades bancarias 

-       Peches e balances mensuais 

-       Remesas, pagos de nóminas 

-       Xestión de riscos (reclamación débedas a clientes) 

-       Contabilidade analítica ( rendibilidade de proxectos, clientes, produtos,..)

-       Xestión total do departamento 

-       Asesoramento e *reporting financeiro á Dirección Xeral. 

 

Requisitos:

 

-       Licenciado en ADE, Económicas ou similar.  

-       Experiencia entre 7/10 anos levando o departamento financeiro dunha empresa dun tamaño similar (ao redor de 4/5 MM) 

-       Adoitado ao traballo en equipo, sentido da responsabilidade e autonomía. 

-       *Valorable coñecementos de *Navision 

-       Valoraranse coñecementos de inglés e/ou  portugués 

 

Competencias:

 

     - Ordenado/a , planificado/a

     - Boa capacidade de comunicación

    - Honesto/a

    - Iniciativa, capacidade de aprendizaxe

   - Perfil todoterreo

 

Lugar de traballo: Ourense cidade


Xornada de traballo:
flexibilidade no horario, estabilidade e bo ambiente laboral

 

Contrato: Indefinido e salario moi competitivo


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 19/19    

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Departamento: Contabilidade

 

Requisitos:

 

-       Diplomado/a en CC.EE. ou Graduado/a en *Administracion e Dirección de Empresas

-       Ser menor de 30 anos

-       Imprescindible dominio de contabilidade financeira

-       Dispoñibilidade inmediata

-       Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

-       Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva

 

Tarefas:

 

-       Contabilidade

-       Xestións administrativas

-       Traballos varios de asesoría

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada de Traballo: Completa


Contrato: Inicial de 6 meses con posibilidade de conversión en indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 6 de setembro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 18/19   

 

Tipo de empresa: Servizos xurídicos

 

Descrición da oferta: Selecciónase ASESOR/A FISCAL

 

Misión: Asesoramento xurídico na área fiscal

 

Requisitos:

-       Formación universitaria en *Administracion e Dirección de Empresas, económicas, Dereito e/ou similares

-       *Master en Fiscalidade e tributación e/ou similar

-       Experiencia previa mínima de 4-5 anos como asesor/a tributario en despachos xurídicos/asesoría fiscal de primeiro nivel

-       Persoa organizada e *meticulosa, e con alto grao de responsabilidade e capacidade de traballo

-       Coñecemento e manexo das novas tecnoloxías (informática, internet, etc...)

-       Residencia na Coruña ou arredores, ou con posibilidade de cambio de residencia á zona.

 

Tarefas:

-       Elaboración de peches fiscais de sociedades

-       Asesoramento fiscal a clientes

-       Tramitación e xestión de impostos (IVE, IRPF, etc...)

-       Resolución de requirimentos ou inspeccións

-       Actualización e estudo de fontes bibliográficas

-       Arquivo e xestión da documentación xerada (informes, comunicacións, etc...)

 

Lugar de traballo: A Coruña

 

Xornada de Traballo: Completa


Contrato: Indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de agosto de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 17/19    

 

Tipo de empresa: Sector Vinícola

 

Descrición da oferta: Selecciónase CONTABLE

 

Departamento: Administrativo-Financeiro

 

Tarefas:

 

-       Realización de asentos ordinarios

-       Xestión de *cobros

 

Lugar de traballo: Cenlle - Ourense


Xornada de traballo:
½ xornada (flexibilidade no horario, aínda que preferentemente de mañá)

 

Contrato: Interinidade (substitución de baixa) con posibilidade de converterse en permanente a xornada completa


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de agosto de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 16/19  

 

Tipo de empresa: Sector financeiro

 

Descrición da oferta: Selecciónase ASESOR/A FINANCEIRO/A

 

Ofrécese:

 

- Máis de 100 horas anuais de formación impartidas de maneira permanente e individualizada, permitíndoche obter a certificación de Operador de Banca Seguros e a certificación profesional esixida por *MiFiDII. 

- Amplo apoio en comunicación, tecnoloxía e ferramentas para o desenvolvemento da actividade.

 

Aptitudes e coñecementos desexados:

 

- Formación universitaria en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais...

-  Experiencia profesional mínima de 3 anos.

-  Clara orientación ao cliente.

-  Valorarase certificación oficial CNMV en Asesoramento Financeiro.

 

Lugar de traballo: Ourense e Comunidade Autónoma de Galicia


Xornada de traballo: Completa

 

Duración: indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 15/19 

 

Tipo de empresa: Sector financeiro

 

Descrición da oferta: Selecciónase XESTOR/A COMERCIAL

 

Requisitos:

 

-  Persoas con moitas ganas de aprender que sexan flexibles aos cambios e aos novos requirimentos que os clientes poidan ter.

-  Estudos universitarios superiores finalizados ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Dereito, Ciencias Políticas ou relacionados co sector financeiro.

-  Valorarase experiencia previa en atención ao cliente.

-  Non se require experiencia en banca

 

Responsabilidades:


    - Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro/a; entrega e recollida de documentación de clientes; etc.
    - Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros.
    - Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes acerca da operativa e normativa bancaria.

 

Lugar de traballo: provincia de Ourense


Xornada de traballo: Completa

 

Duración: variable

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 14/19

 

Tipo de empresa: OBRAS E SERVIZOS DE CONSTRUCIÓN

 

Descrición da oferta: Selecciónase ADMINISTRATIVO

 

Requisitos:

 

Licenciatura, grao en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Empresariais...

- Non se require experiencia

 

Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Contrato de formación

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 13/19 

 

Tipo de empresa: Xestor/a comercial banca

 

Descrición da oferta: Selecciónase XESTOR COMERCIAL  BANCA

 

Requisitos:

 

- Aptitudes comerciais, orientación ao cliente e excelentes habilidades *comunicativas. 

- Dispoñibilidade para desprazarse a traballar aos diferentes centros de traballo da entidade. 

- Formación académica relacionada co sector empresarial (licenciatura, grao, *master...)

 

Lugar de traballo: diferentes centros de traballo da entidade

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Temporal (incorporación inmediata)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de maio de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 12/19  (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Sector do automóbil

 

Descrición da oferta: Selecciónase OFICIAL DE PRIMEIRA - ADMINISTRATIVO para empresa.

 

Requisitos:

 

-Coñecementos de *Office


- Requírese ter experiencia previa no mundo laboral


- Licenciado/a ou graduado/a en ADE, Empresariais, Económicas... ou Diplomado/a.

 

Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Temporal (Substitución de baixa de 2 a 3 meses)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de maio de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 11/19

 

Tipo de empresa: Sector automoción

 

Descrición da oferta: Selecciónase RESPONSABLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACIÓN para empresa.

 

Requisitos:

 

-Imprescindible Licenciatura en Empresariais, Administración de Empresas ou Económicas. 


-Imprescindible experiencia previa de 5 anos como Responsable de Contabilidade e Administración.


-*Valorable Máster en Dirección Contable, Administrativo/a, Financeira ou Auditor/a. 


-*Valorable dominio avanzado de *excel. 


-*Valorable nivel avanzado de inglés.

 

Responsabilidades:

 

-Planificar, organizar e controlar as actividades relativas á xestión do departamento. 


-Supervisar o rexistro de operacións contables, fiscais, legais, tributarias, etc., de acordo á normativa vixente nos prazos e termos establecidos. 


-Definir e controlar a *implementación dos criterios e procedementos para o rexistro contable e fiscal. 


-Asegurar o cumprimento dos procesos internos en materia contable, fiscal, administrativo/a, etc. 


-Definir os criterios e procedementos requiridos para asegurar o cumprimento das normas tributarias.

 

-Supervisar todas as áreas dos estados financeiros. 


-Garantir o correcto arquivo dos documentos soporte (contables, fiscais, legais, etc.). De acordo á normativa legal vixente. 


-Supervisar, formar, optimizar o persoal baixo a súa dependencia ou mando. 


-Relación con auditores/*as para proporcionar información e/ou calquera requirimento. 


-Relación con organismos públicos que requiran outro tipo de información contable, financeira, fiscal, etc. 


-Xestión de Importacións e/ou Exportacións

 

Lugar de traballo: Polígono de San Cibrao - Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinido. Incorporación inmediata.


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 17 de maio de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 10/19   

 

Tipo de empresa: Multinacional do sector Industrial

 

Descrición da oferta: Selecciónase COMERCIAL/VENDAS para empresa.

 

Requisitos:

 

- Imprescindible Licenciatura ou Grao en *Administracion de Empresas, Económicas, CC.EE, Mercadotecnia ou similar....

 

- Imprescindible experiencia mínima de 2 anos como Comercial.


- Imprescindible dispoñibilidade para viaxar a nivel autonómico de Galicia de Luns a Venres.


- *Valorable nivel de idioma inglés alto.

 

Responsabilidades:

 

- Captación e *fidelización de clientes a nivel autonómico

 

- Presentación de produtos

 

- Ampliación de carteira de clientes


Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinido. Incorporación inmediata.


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 14 de maio de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 9/19   

 

Tipo de empresa: Compra e venda produtos perfumaría e cosmética

 

Descrición da oferta: Selecciónase CONTABLE para empresa.

 

Requisitos:

 

- Experiencia de 2-3 anos.

 

-Coñecementos de facturación, control de *stocks.

 

- Coñecementos de *ERP.

 

- Capacidade de adaptación ao cambio e gran capacidade de organización.

 

- *Valorable coñecementos de *reporting.

 

- *Valorable coñecementos de inglés.


Lugar de traballo: Polígono de San Cibrao das Viñas - Ourense

Xornada de traballo: Completa de 9:00 - 17:00 horas

 

Duración: Temporal con posibilidade de indefinido. Incorporación inmediata en proxecto de gran crecemento

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 8 de maio de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 8/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)  

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • - Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • - Revisión de contas anuais.
 • - Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:

 

-       Coñecementos do Plan Xeral Contable.

-       Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

-       Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

-       Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

-       Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

-       Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

-       Non se require experiencia en auditoría, pero é *valorable.

-       Valoraranse coñecementos ou experiencia en área fiscal.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 1 de maio de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 7/19(CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)       

 

Posto: Departamento Administración/Contabilidade en Empresa

 

Requisitos:


     -  Experiencia de 1 ano en Contabilidade

     -  Manexo de *Contaplus *SAGE

 

Tarefas:


     -  *Contabildad

     -  Recepción *albaranes, pedidos...

     -  Xestión de facturas

     -  Relación con bancos

 

Ofrécese: 


     - Incorporación inmediata a través de contrato a xornada completa.

     - Desenvolvemento do traballo en Ourense cidade

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 8/04/19

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 6/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)   


Posto: Departamento Fiscal en Asesoría

 

Requisitos:


- Coñecementos sobre fiscalidade

 

Ofrécese: 


- Incorporación inmediata a través de contrato temporal.

- Desenvolvemento do traballo en Ourense cidade

- Xornada Laboral: de 9:00-14:00 horas

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 8/04/19

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 5/19   

 

Posto: Xestor/a comercial para entidade financeira na Comarca do Barco de Valdeorras

 

Requisitos:


-   Aptitudes comerciais

-   Orientación ao cliente

-   Boas habilidades *comunicativas

-   Dispoñibilidade para desprazarse a traballar á Comarca do Barco de Valdeorras

 

Ofrécese: 


- Incorporación inmediata a entidade financeira a través de contrato temporal.

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 20/03/19

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 4/19  

 

Posto: Contable para Asesoría Laboral - Fiscal - Contable - Xurídico.

 

Requisitos:


-      Titulado Universitario en Económicas ou ADE. 

-       Coñecementos do Plan Xeral Contable.

-       Experiencia en contabilidade e confección e revisión de contas anuais.

-       Dominio de *Excel e programas xestión.

-       Dispoñibilidade inmediata para incorporación.

 

Ofrécese: 


- Contrato Temporal/Indefinido a xornada completa, incorporación a empresa en expansión e cunha sólida traxectoria. Bo ambiente de traballo.

 

Lugar de traballo: Chantada (Lugo)

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 11/03/19

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 3/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • Revisión de contas anuais.
 • Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:

-       Coñecementos do Plan Xeral Contable.

 

-       Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

 

-       Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

 

-       Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

-       Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

-       Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

-       Non se require experiencia en auditoría, pero é *valorable.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 8.03.2019        

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 2/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)

 

Posto: Administración, con sede en Polígono Industrial San Cibrao das Viñas.

 

Funcións: 

-       Contabilidade

-       Facturación

 

Ofrécese: 

- Contrato Indefinido con xornada completa. Período de proba de 2 meses. Convenio *siderometal provincia de Ourense.

 

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Titulados Universitarios en Económicas ou Empresariais. 

- Coñecementos informáticos
- Vehículo propio
- Idade entre 25 e 40 anos

- Experiencia mínima de 2 anos en posto similar
- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación inmediata

 

Interesad@s remitir CV a colourense@economistas.org antes do 15 de febreiro de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 1/19

 

Posto: Asesor/a Xurídico-Laboral para Asesoría Xurídico-Fiscal-Laboral-Contable, con sede en Ourense.

 

Funcións: 


- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE 
- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos *contractos 
- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos 
- Redacción cartas de aviso / sanción 
- Cálculo e envío de nóminas de final de mes 
- Cálculo de variables de nóminas 
- Cálculo e regularización IRPF 
- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións 
- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@ 
- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa 
- Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...) 
- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións, sancións). 
- Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento. 
- Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho 
- Reunión con cliente para análise das necesidades. 
- Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso. 
- *Fidelización e optimización da carteira de clientes 
- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual)

 

Ofrécese: 


- Contrato Indefinido e unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica, con formación continua tanto interna como externa.

 

REQUISITOS MÍNIMOS:

 

- Titulados Universitarios en Económicas ou Empresariais. 
- Deben achegar como mínimo 5 anos de experiencia en empresa dedicada a asesoramento xurídico e laboral. 
- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente. 
- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación inmediata

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 25/01/209

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 21/18

 

Tipo de empresa: Asesoría e Consultoría

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase AUDITOR para realizar tarefas de auditoría interna en empresa de servizos.

 

As tarefas a realizar serán:

 

-       Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.

-       Realización de traballo en auditorías financeiras, de cumprimento, de legalidade.


Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.


- Valorarase formación específica en auditoría de contas.

 

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

- Non se require experiencia, pero é *valorable.


Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Contratación: contrato de obra e servizo determinado (opción de indefinido)

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 28.09.2018 (URXENTE)

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 20/18

 

Tipo de empresa: Asesoría Laboral, Fiscal e Contable

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Posto de traballo: Administrativo/a

 

Funcións:

 

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

 

- Realización de Nomeas  , contratos e Seguimento *vencimientos *contractos

 

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

 

- Cálculo e regularización IRPF

 

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

 

- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@

 

- Preparación e presentación de impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...)

 

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións)

 

-  Contabilidade

 

- Conciliacións bancarias

 

- Tarefas propias de asesoría

 

Experiencia: en asesoría Laboral - Fiscal - Contable

 

Lugar de Traballo: Ourense - centro 

 

Xornada: xornada *complea ou media xornada 

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 24.09.18

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 19/18

 

Tipo de empresa: Xestoría

 

Posto de traballo: Administrativo/a

 

Funcións e Responsabilidades:

 

- Fiscalidade e contabilidade de autónomos e empresas

 

Valorarase:

 

- Experiencia en laboral

 

Lugar de Traballo: Ourense 

 

Xornada: media xornada 

 

Retribución: a convir

 

Contratación: 6 meses (posibilidade de pasar a indefinida)

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 21.09.18

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 18/18


Tipo de empresa: Asesoría


Posto de traballo: Xefe/a administrativo/a


Funcións e Responsabilidades:


- Realizar impostos e contabilidade


Valorarase:


- Experiencia en asesorías. Non imprescindible


Lugar de Traballo: Ourense - centro


Xornada: media xornada (a convir)


Contratación: dous meses


Retribución: a convir


Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 


Se *recepcionarán CV´*s ata o 11.09.18 (URXENTE)

 

03 de setembro de 2018 - *Ref. 17/18

 

Tipo de empresa: Sector Tecnoloxía

 

Posto de traballo: Técnico administrativo-contable, con polo menos 3 anos de experiencia 

 

Funcións e Responsabilidades:

 

- Realizar impostos, contabilidade e fiscalidade

 

Valorarase:

 

- Experiencia previa con *Navision

- Experiencia previa en Auditoría


Lugar de Traballo: Ourense - centro

 

Xornada: completa, 40 horas semanais

 

Contratación: un ano, ao finalizar ese contrato, será indefinido

 

Retribución: a convir

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 18.09.18

 

10 de xullo de 2018 - *Ref. 16/18

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Posto de traballo: Departamento Laboral

 

Funcións e Responsabilidades:

 

-          Confección de nóminas

-          *Tc´s

-          *Siltra

-          Elaboración de contratos

-          Programa A3*Nom

-          Elaboración de impostos

-          Despedimentos

-          Liquidacións

-          Convenios.....

 

Lugar de Traballo: Ourense - centro

 

Contratación: a convir (media xornada ou completa)

 

Retribución: a convir

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.07.18

 

06 de xullo de 2018 - *Ref. 15/18

 

Posto de traballo: Director/á Financeiro adxunto. A persoa seleccionada dependerá directa do Director Financeiro de Mozambique

 

Funcións e Responsabilidades:

 

-  Colaborar na planificación e supervisión dos traballos do departamento de Administración.

-  Coordinar as tarefas de contabilidade, tesouraría, auditora e análise financeira.

-  Realización de reportes internos e para o Grupo e análise dos mesmos.

-  Realizar e manter negociacións coas entidades financeiras, Administración Pública e outros provedores.

-  Contribuír ao desenvolvemento profesional dos seus colaboradores.

-  Colaborar na elaboración, execución e seguimento dos Plans de mellora na súa unidade.

-  Realizar aqueloutras tarefas afíns ao posto e que lle sexan encomendadas.

-  Coordinarse e colaborar con outros Servizos cando sexa necesario para a consecución de obxectivos comúns.

 

Valorarase:

 

- Experiencia previa en *Big4

- Coñecementos en Inglés e/ou Portugués

 

Mobilidade: *Expatriación

 

Contratación: Indefinida

 

Xornada: 8 horas

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.07.18

 

06 de xullo de 2018 - *Ref. 14/18 (CUBERTA)

 

Tipo de empresa: Empresa Construtora de Obras Públicas

 

Posto de traballo: Responsable Administración - Departamento administrativo.-financeiro

 

Requírese:

 

- Licenciatura/Grao en Ciencias Económicas, Licenciatura/Grao en Ciencias Empresariais, Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas, Diplomado en Ciencias Empresariais

-   Ter amplos coñecementos administrativos, contables, financeiros e fiscais

-   Ampla capacidade de organización, negociación e xestión do departamento

-   Indispensable carné de conducir tipo *B

-   Valorarase dominio de inglés e experiencia en empresas construtoras

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: mañá e tarde

 

Retribución: a convir

 

Contratación: temporal + indefinido. Incorporación Inmediata.

 

Interesados enviar CV con fotografía recente a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.07.18

 

 

20 de xuño de 2018 - *Ref. 13/18


Tipo de empresa: Asesoría


Posto de traballo: Departamento fiscal


Lugar de traballo: Ourense - centro


Xornada: 9,00 - 15,00 horas


Contratación: indefinida


Retribución: segundo acordo

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 31.06.18

 

14 de maio de 2018 - *Ref. 12/18 - (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Posto de traballo: Oficial administrativo especialista en xestión laboral e seguridade social

 

Experiencia: en asesorías - xestorías no departamento laboral

 

Lugar de traballo: Ourense - centro

 

Xornada: completa. Incorporación inmediata.


Contratación: Inicialmente 30 días con posibilidade de converterse en indefinido.

 

Retribución: Segundo convenio estatal consultorías

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org.

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 29.05.18

 

10 de abril de 2018 - *Ref.- 11/18 - (PECHADA)


Tipo de empresa: Xestoría - Asesoría Fiscal, Laboral e Contable


Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...


Funcións:


-  Contabilidade e Fiscalidade de Empresas e Autónomos

- Xestións administrativas

- Xestión de Alugueres

- Tarefas propias de asesoría


Experiencia:  Experiencia en Xestoría (2 anos mínimo)


Lugar de traballo: Ourense - centro


Xornada:  Xornada Completa


Contrato: 6 meses con posibilidade de indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 18.04.2018 

 

09 de abril de 2018 - *Ref.- 10/18 - (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Axencia de SEGUROS

 

DEPARTAMENTO: Administrativo e Comercial

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Contrato Laboral cos seguintes labores:

- Xestións administrativas e contables da Axencia

- Carteira de Clientes-Venda cruzada (Cros *Selling)

- Captación de Novos Clientes

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas,

Ciencias Empresariais

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Valorarase formación específica en Vendas

- Non se require experiencia, pero é *valorable.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 24 de abril

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

26 de marzo de 2018 - *Ref.- 09/18 (PECHADA)

 

Departamento: Financeiro

 

Tipo de Empresa: relacionada coa *vitivinicultura

 

Descrición da oferta:

 

A persoa seleccionada será responsable da xestión de todas as áreas da entidade (administración financeira, recursos humanos, mercadotecnia e promoción) baixo a supervisión e aprobación dos órganos de dirección da entidade.

Como misión principal deberá executar e facer seguimento da estratexia aprobada polos órganos de dirección para lograr os obxectivos fixados. Un detalle maior de funcións sería:

-      Definir, propor e desenvolver o Plan Estratéxico financeiro da entidade, establecendo propostas de mellora constantes e elaborando informes de resultados coa periodicidade requirida.

-      Elaboración do orzamento, control orzamentario e *reporting do mesmo aos órganos de dirección. Control mensual de ingresos e gastos, elaboración mensual de previsións, análises de resultados e posibles desviacións.

-      *Intermediación e negociación con Entidades Financeiras e outros provedores.

-      Fomentar os valores corporativos e a cultura *organizacional.

-      Garantir o adecuado control financeiro da entidade, coordinando todos os aspectos de xestión económica da mesma.

-      Supervisar e analizar os gastos da entidade para que manteñan a coherencia cos obxectivos estratéxicos e coas políticas financeiras.

-      Representar á entidade fronte a todos os grupos de interese públicos e privados, desenvolvendo relacións efectivas que permitan potenciar as sinerxías.

-      Relación coas administracións públicas para a adecuada xestión das subvencións outorgadas á entidade.

-      Coordinar e dirixir a estratexia de promoción da entidade adecuándoa á política económica da mesma.

-      Definir e supervisar os procesos operativos e administrativos da entidade.

-      Xestión de recursos humanos e persoal relacionado coa entidade, asumindo as funcións propias dun secretario da entidade.

 

Requisitos:

 

- Grao/Licenciatura con perfil económico ou empresarial.

- Requírese experiencia (demostrable) de polo menos 3 anos como Xerente en *Dpto. Financeiro.

- Realizar accións de mercadotecnia ou promoción (demostrable)

 

Coñecementos necesarios:

 

-      Análise financeira

-      Contabilidade

-      Auditoría interna

-      Tesouraría

-      Elaboración de informes

-      Elaboración e control orzamentario

-      Control interno

-      Coñecemento de subvencións e do sector público

-      Mercadotecnia e promoción

 

Idiomas:

 

-      Galego: nivel alto

-      Inglés: nivel medio ou alto

-      Valorarase coñecemento doutros idiomas

 

Lugar de traballo: provincia de Ourense

 

Ofrécese:

 

-    Incorporación inmediata

-    Salario: 40.000 euros brutos/ano

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 09.04.2018         

 

26 de febreiro de 2018 - *Ref.- 08/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Contabilidade/asesoría fiscal/subvencións.

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- Contabilidade

- Asesoría Fiscal

- Subvencións

- Xestións administrativas

- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Valorarase pero non é imprescindible.

 

Xornada: Media xornada, con posibilidade de ampliación a xornada completa

 

Contrato: Contrato inicial de 6 meses con posibilidade de conversión a indefinido

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 12.03.2018  

 

22 de febreiro de 2018 - *Ref-. 07/18 - (CUBERTA)

 

Departamento: Xestoría (contable, fiscal, laboral)

 

Tipo de empresa: Sector Xestoría, avogacía, seguros, inmobiliaria.

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- Xestión fiscal, contable, laboral de autónomos e Sociedades Limitadas

- Facturación.

 

Requisitos:

 

- Manexo de programas de contabilidade, fiscal, Laboral, *CRETA...

- Dinámica de traballo en Equipo, atención e dedicación ao cliente.

 

Experiencia: Valórase experiencia previa no sector

 

Xornada: Media xornada

 

Contrato: Temporal con posibilidade de conversión a indefinido

 

Lugar de traballo: Ourense cidade

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 07.03.2018

 

21 de febreiro de 2018 - *Ref-. 06/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- Contabilidade

- Xestións administrativas

- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Non é necesario experiencia

 

Xornada: Media xornada, con posibilidade de ampliación a xornada completa

 

Contrato: Contrato inicial de 6 meses con posibilidade de conversión a indefinido

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 03.03.2018 

 

20 de febreiro de 2018 - *Ref-. 05/18 - (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Servizos de auditoría e consultoría

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase AUDITOR JUNIOR para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 •  Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • Realización de traballo en auditorías financeiras, de cumprimento, de legalidade e revisión de subvencións entre outros.


Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.


- Valorarase formación específica en auditoría de contas.

 

- Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

- Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

- Non se require experiencia, pero é *valorable.


Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 28.02.2018

 

6 de *febero de 2018 - *Ref-. 04/18

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Sector eléctrico-gas

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- *Contabilización de facturas

- Conciliación de bancos

- Xestións administrativas

- Facturación

 

Requisitos:

- Control programa A3 *Contaplus

- Paquete *Office

- Dinámica de traballo en equipo

 

Xornada: Completa 

 

Contrato: Prácticas con conversión en indefinido

 

Lugar de traballo: San Cibrao das Viñas (Ourense)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.02.2017

 

5 de febreiro de 2018 - *Ref-. 03/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- Controlar e solucionar problemas en contabilidade para unha maior xestión de empresas

- *Auditar contas

- Recursos ante a Axencia Tributaria

- Imposto de Sociedades

 

Requisitos:

- Control programa A3

- Paquete *Office

- Dinámica de traballo en equipo

 

Xornada: Completa 

 

Contrato: Indefinido 

 

Lugar de traballo: Xinzo de Limia

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 19.02.2017

  

15 de xaneiro de 2018 - *Ref-. 02/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Comercial

 

Tipo de empresa: *Correduría de Seguros

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE, Mercadotecnia...

 

Funcións:

-Identificar as necesidades do Cliente e estudar o mercado para desenvolver unha función comercial activa co fin de obter a máxima rendibilidade.

-Buscar novos clientes potenciais, así como reactivar ou manter a carteira.

- Apoio administrativo ao Departamento na tramitación e xestión dos Seguros.

 

 Requisitos:

-Atención ao cliente.

- Habilidades comerciais.

- Manexo de programa informáticos. Nivel avanzado *Excel, *Access ou outros programas de xestión de Bases de Datos.

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo.

- Incorporación inmediata.

-Carné de conducir e vehículo propio.

 

Experiencia: Mínimo 1 ano en traballos de venda de seguros, sondaxe de mercado.

 

Lugar de traballo: San Cibrao das Viñas (Ourense)

 

Duración: Posto estable de longa duración.

 

Xornada: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 26.01.2018   

 

08 de xaneiro de 2018 - *Ref-. 01/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Administrativo/Contable

 

Tipo de empresa: Empresa de servizos

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- *Contabilización de facturas

- Conciliación de bancos

- Xestións administrativas

- Facturación

 

Requisitos:

- Experiencia en programas contables (A3 ou *Contaplús)

- Manexo de programa informáticos (*Word, *Excel...)

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Incorporación inmediata

 

Experiencia: Mínima 1 ano en programas contables tipo A3 ou *Contaplús.

 

Lugar de traballo: Xinzo de Limia

 

Duración: 6 meses

 

Xornada: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 22.01.2018   

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

19 de decembro de 2017 - *Ref.- 18/17

 

DepartamentoFiscal e Contable

 

Posto: Dous Asesores Contables e Fiscais para dúas asesorías con sede en Ourense

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

-  Facturación

-  Preparación e presentación de Impostos

-  Análise de *P e *G, así como Balances de Situación

-  Elaboración de informe

 

Requisitos:

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente

- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación inmediata (Xaneiro 2018)

 

Experiencia: Mínima de 5 anos en empresa dedicada a asesoramento Contable e Fiscal

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Contrato: Indefinido (con formación continua tanto interna como externa).

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 02.01.2018  

 

08 de novembro de 2017 - *Ref.- 17/17

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Sector Servizos

 

Estudos: Diplomado, Graduado ou Licenciado en CC.EE.

 

Funcións:

- Obrigacións e tarefas en materia fiscal (elaboración de impostos, peche fiscal e contable, tarefas de contabilidade...)

 

Requisitos:

- Experiencia en administración de empresa.

- Entre 35 e 45 anos

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Xornada: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 22.11.2017

 

11 de outubro de 2017 - *Ref.- 16/17 (PECHADA)

 

Departamento: Administrativo/Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- *Contabilización de facturas

- Conciliación de bancos.

- Presentación de impostos

- Xestións administrativas.

- Traballos varios de asesoría

- Coñecemento Paquete *Office.

 

Requisitos:

 

- Imprescindible coñecementos de contabilidade e fiscalidade

- Manexo de programa informático contable-fiscal

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

- Incorporación inmediata

 

Experiencia: Mínima 2 anos en Asesoría.

 

Lugar de traballo: Ourense centro

 

Xornada: 6 meses media xornada ( mañá ou tarde ), despois dos 6 meses xornada completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 25.10.2017   

 

09 de outubro de 2017 - *Ref.- 15/17 (PECHADA)

 

Departamento: Administrativo/Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

-  *Contabilización de facturas de clientes e provedores

-  Conciliación de bancos

 

Requisitos:

 

- Imprescindible coñecementos de contabilidade

- Manexo do programa informático A3CON

- Incorporación inmediata

 

Experiencia: Mínima 6 meses

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: De 9-15 horas de luns a venres

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 23.10.2017   

 

21 de setembro de 2017 - *Ref.- 14/17

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Diplomado ou Graduado en ADE

 

Funcións:

-  Contabilidade.

-  Xestións administrativas.

-  Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira.

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Non se require experiencia.

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Contrato Inicial de 6 meses. Con posibilidade de conversión a indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 30.09.2017   

 

07 de setembro de 2017 - *Ref.- 13/17

 

Tipo de Empresa: Auditoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE..., Formación Profesional Administración e Finanzas.

 

Funcións:

 

- Contabilidade

 

Experiencia:

 

-       - Experiencia mínima de 1 ano

-       - Coñecemento de aplicación A3CON

-       - Coñecemento *oficce.

 

Lugar de traballo: Ourense centro

 

Xornada: Media xornada (Mañá)

 

Contrato: Laboral

 

Interesados enviar CV a:

colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 21.09.2017 

 

06 de setembro de 2017 - *Ref.-12/17

 

Tipo de empresa: Asociación de empresarios e autónomos de España

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

-  Con *CAP e experiencia profesional.

-  Para impartir certificado de profesionalidade.

- Remuneración segundo convenio de ensino regulado máis gastos  

 

Experiencia: Experiencia mínima de 1 ano


Lugar de traballo: A Coruña

 

Xornada: A convir

 

Contrato: Laboral


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.09.2017         

 

14 de xullo de 2017 - *Ref.-11/17 

 

Departamento: Dirección Departamento  Administración de Leiras

 

Tipo de empresa: Asesoría - Xestoría

 

Estudos: Titulados  Universitarios  en Económicas, ADE, Empresariais...

 

Funcións:

 

- Planificación Departamento e seguimento de cumprimento de obxectivos. 

- Xestión do equipo de traballo ao seu cargo

- Reporte a Dirección. 

Requisitos:

 

- Imprescindible dominio de contabilidade de comunidades, peches de comunidades, contas de comunidades e declaracións.

- Tramitación de subvencións

- Coñecementos de informática aplicada á xestión da empresa

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva. Con perfil comercial

 

Experiencia: Imprescindible mínimo 2 anos de experiencia en posto similar


Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán  CV´*s ata o 28.07.2017   

 

10 de xullo de 2017 - *Ref.-10/17

 

Tipo de empresa: Xestoría - Asesoría Fiscal, Laboral e Contable

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

-  Contabilidade

- Xestións administrativas

- Traballos auxiliares

- Tarefas propias de asesoría

 

Experiencia: Valorarase Experiencia en Xestoría


Lugar de traballo: Ourense - centro

 

Xornada: Media Xornada ou Xornada Completa

 

Contrato: Indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org


Se *recepcionarán CV´*s ata o 25.07.2017   

 

22 de xuño de 2017 - *Ref.- 09/17

 

Tipo de empresa: Asesoría Fiscal, Laboral e Contable, Avogados

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- Elaboración e presentación de impostos

- Asesoramento Clientes de autónomos, *SL, *SC, SA, asociacións...

- Contabilidade

- Elaboración e presentación de libros contables, contas anuais

- Conciliacións bancarias

- Coñecementos de laboral

- Tarefas propias de asesoría

 

Experiencia: Experiencia en asesoría ou *llevanza integral de contabilidades


Lugar de traballo: Ourense - centro

 

Xornada: Media Xornada ou Xornada Completa

 

Contrato: Preferiblemente autónomos


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 06.07.2017        

 

20 de xuño de 2017 - *Ref.- 08/17

 

Departamento: Dirección oficina

 

Tipo de empresa: Banco

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

-  Lograr o crecemento cualitativo e cuantitativo da oficina en base aos obxectivos establecidos.

-  Establecer o control diario do grao de cumprimento dos obxectivos.

-  Planificación e seguimento das campañas comerciais.

-  Xestión do equipo de traballo ao seu cargo.

-  Elaboración de reportes


Requisitos:

 

- Necesario Carné de conducir e vehículo propio

- *Valorable formación en Dirección Comercial

 

Experiencia: Experiencia de polo menos 3 anos como Xestor de Empresas, de Particulares ou como Director dunha Oficina.


Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Período de proba + indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 04.07.2017

 

05 de xuño de 2017 - *Ref.- 07/17

 

Departamento: Administración de Leiras

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Diplomado ou Graduado en ADE

 

Funcións:

 

-  Contabilidade.

-  Coñecemento  de programas  de facturación.

-  Coñecemento programa *Gesfinca.net.

-  Xestión de propietarios, modificacións, recibos, correspondencia, facturación.

-  Xestión de avisos, solución de incidencias.

-  Apertura partes de sinistros en compañía aseguradora.

-  Coñecemento de pólizas de seguros de Comunidade.

-  Redacción de actas, informes, comunicacións.


Requisitos:

 

- Imprescindible dominio de contabilidade de comunidades, peches de comunidades, contas de comunidades e declaracións.

- Tramitación de subvencións

- Coñecementos de informática aplicada á xestión da empresa

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Imprescindible mínimo 2 anos de experiencia en posto similar

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Contrato Inicial de 6 meses. Con posibilidade de Renovación. Condicións económicas a convir segundo valía demostrable para este posto de traballo.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 19.06.2017        

 

04 de abril de 2017 - *Ref.- 06/17

 

Departamento: Asesor Xurídico e Laboral

 

Tipo de empresa: Asesoría Xurídico-Fiscal-Laboral-Contable

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

-  Realización de contratos e Seguimento *vencimientos *contractos

-  Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

-  Redacción cartas de aviso / sanción

-  Cálculo e envío de nóminas de final de mes

-  Cálculo de variables de nóminas

-  Cálculo e regularización IRPF

-  Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

-  Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@

-   Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

-  Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...)

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións, sancións).

-  Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento.

-  Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho

-  Reunión con cliente para análise das necesidades.

-  Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso.

-  *Fidelización e optimización da carteira de clientes

- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual)


Requisitos:

 

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación en abril 2017


Lugar de traballo: Ourense

 

Contrato: Ofrécese contrato Indefinido e unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica, con formación continua tanto interna como externa. Condicións económicas a convir segundo valía demostrable para este posto de traballo.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 18.04.2017         

 

 

09 de marzo de 2017 - *Ref.- 05/17 (PECHADA)

 

Departamento: Comercial

 

Tipo de Empresa: Seguros e *Reaseguros

 

Descrición da oferta:  Asesor/a profesional de seguros para particulares e empresas.

 

Plan de Carreira estable e personalizado con ingresos mínimos mensuais máis sistema de retribución variable ata alcanzar un desenvolvemento profesional.

 

Tipo de contrato: laboral ou mercantil

Incorporación inmediata.

Plan completo de formación.

 

Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

- Non se require experiencia, pero é *valorable a xestión comercial.

 

Lugar de traballo: Ourense capital e/ou provincia.

Xornada de traballo: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 23.03.2017

 

03 de marzo de 2017 - *Ref.- 04/17

 

Selecciónase CONTABLE JUNIOR para empresa.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • Apoio ao responsable de departamento en tarefas administrativo-contables
 • *Contabilización, control e xestión de facturación.

Requisitos:

 

- Menor de 30 Anos.
- Administración e Dirección de Empresas ou Económicas, Administración e Finanzas.

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

- Requírese experiencia, mínimo 1 ano nun departamento Contable.

- Posibilidade de incorporación Inmediata.


Xornada de traballo: Completa ( contrato de formación e aprendizaxe )

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 17.03.2017         

 

01 de marzo de 2017 - *Ref.- 03/17 (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase AUDITOR JUNIOR para empresa de auditoría de contas.

As tarefas a realizar serán:

 

 • - Apoio ao xefe de equipo en tarefas de auditoría de contas.
 • - Realización de traballo en auditorías financeiras, de cumprimento, de legalidade e     revisión de subvencións entre outros.

Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

- Valorarase formación específica en auditoría de contas.

- Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

- Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

- Non se require experiencia, pero é *valorable.


Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 10.03.2017

 

25 de xaneiro de 2017 - *Ref.- 02/17

 

Departamento: Asesor Xurídico e Laboral

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Funcións:

 

- Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho

- Reunión con cliente para análise das necesidades.

- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual)

- Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso.

- *Fidelización e optimización da carteira de clientes

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos *contractos

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

- Redacción cartas de aviso / sanción

- Cálculo, e envío de nóminas de final de mes

- Cálculo de variables de nóminas

- Cálculo e regularización IRPF

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@

- Presentación seguros sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

- Preparación e presentación de impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...)

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións).

- Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento.

 

Requisitos:

 

-Deben achegar como mínimo 3 anos de experiencia en empresa dedicada a asesoramento xurídico e laboral.

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación en febreiro 2017

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Contrato: Ofrécese contrato Indefinido e unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica, con formación continua dentro e fóra da Firma.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 08.02.2017         

 

19 de xaneiro de 2017 - *Ref.- 01/17 (PECHADA)

 

Departamento: Administración e Comercial

 

Tipo de empresa: Axencia de Seguros

 

Descrición da oferta:

 

- Xestión de Sinistros

- Xestión Carteira de Clientes

- Captación de Novos Clientes

 

Requisitos:


- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas e Diplomados en *CCEE.

- Valorarase formación específica en Vendas

- Non se require experiencia, pero é *valorable

 

Lugar de traballo: Ourense capital

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 *menes prorrogable de forma indefinida

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 02.02.2017    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

26 de outubro de 2016 (CUBERTA)

 

Departamento: Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Descrición da oferta:

 

- Elaboración de Impostos (Sociedades, Renda e IVE)

- Experiencia en Laboral e Contabilidade

 

Requisitos:


- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas e Diplomados en *CCEE.

- Experiencia mínima de 2 anos.

 

Lugar de traballo: Ourense capital

Xornada de traballo: Media Xornada con posibilidade de continuidade na empresa a xornada completa

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

14 de outubro de 2016

 

Departamento: Administración

 

Tipo de industria da oferta: Lousa e Pedra Natural

Requisitos:
- Grao en Administración e Dirección de Empresas
- Necesario dispor de vehículo propio
- Non se require experiencia aínda que será valorada

 

Descrición da oferta:
- Contabilidade de clientes, provedores e bancos
- Apoio administrativo a varios departamentos

Lugar de traballo: Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Xornada de traballo: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

Duración: 12 meses

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

13 de outubro de 2016

 

Departamento: Fiscal

 

Tipo de empresa: Servizos Xurídicos

 

Principais funcións:

- Elaboración de peches fiscais de sociedades

- Asesoramento fiscal á carteira de clientes

- Tramitación e xestión de impostos (IVE, IRPF, etc.)

- Resolución de requirimentos ou inspeccións

- Actualización e estudo de fontes bibliográficas

- Arquivo e xestión da documentación xerada (informes, comunicacións, etc.)


Requisitos imprescindibles:

- Formación superior en Economía, Administración e Dirección de Empresas ou similares.

- *Master/ Posgrao en Asesoría Fiscal e Tributaria (ou similar)

- Experiencia previa mínima de 4 anos en postos relacionados en firmas de primeiro nivel.

- Persoal organizada e *meticulosa, e con alto grao de responsabilidade e capacidade de traballo.

- Coñecemento e manexo das novas tecnoloxías (informática, internet, etc.)

- Residencia na Coruña e arredores, ou con posibilidade de cambio de residencia á zona

 

Requisitos *valorables:

- Cursos de especialización en normativa tributaria, IRPF, IVE, *IS, IP, *ISyD, etc.

- Dominio do inglés (oral, escrito e comprensión).

 

Lugar de traballo: A Coruña

Xornada de traballo: Completa

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

10 de outubro de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Administración - Fiscal

 

Tipo de empresa: Construción / Industrial

 

Descrición da oferta:

En dependencia do Responsable de Administración, encargarase de:
- Xestionar e coordinar con asesores externos notificacións de Facenda.

- Apoiar na xestión de operacións con empresas estranxeiras.

- Apoiar na xestión e documentación de operacións vinculadas (Prezos de transferencia).

-  Apoiar aos diferentes departamentos da empresa na área fiscal.

 

Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.
- Experiencia mínima de 2 anos.
- Valorarase formación específica en fiscalidade da empresa.

- Valorarase formación específica en fiscalidade internacional.


Lugar de traballo: Ourense capital

Xornada de traballo: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

Duración: Temporal inicial, con ánimo de continuidade na empresa.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

05 de setembro de 2016

 

DEPARTAMENTO: Fiscal e Contable

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

REQUISITOS:

- *Master en Fiscal e Contabilidade ou coñecementos amplos demostrables
- Experiencia de polo menos dous anos
- Idade entre 25 e 40 anos

- Persoa organizada

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

XORNADA DE TRABALLO: *Negociable

DURACIÓN: Temporal con posibilidade de continuidade na empresa

 

TIPO DE CONTRATO: Laboral ou mercantil

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org

 

24 de agosto de 2016 (CUBERTA)

 

POSTO DE TRABALLO: Responsable Departamento Fiscal

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Experiencia mínima de 3/5 anos en Departamento Contable e Fiscal

- Dominio sobre: Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, Peches, Módulos e Rendas

- Dominio do programa A3Eco e A3Con


DESCRICIÓN DO TRABALLO A REALIZAR:

 

- Facer a contabilidade de mercantís e autónomos

- Dar asesoramento contable e fiscal

- Elaboración de todo tipo de impostos

- Facer revisión e seguimentos

- Preparación de Inspeccións

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA: Media xornada con posibilidade de xornada completa en breve espazo de tempo

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org 

 

11 de xullo de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Fiscal e Contable

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

REQUISITOS:

- *Master en Fiscal e Contabilidade ou coñecementos amplos demostrables
- Experiencia de polo menos dous anos
- Idade entre 25 e 40 anos

- Persoa organizada

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

XORNADA DE TRABALLO: *Negociable

DURACIÓN: Temporal con posibilidade de continuidade na empresa

 

TIPO DE CONTRATO: Laboral ou mercantil

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

26 de maio de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Administración

 

Tipo de industria da oferta: *Minería e *metalurgia

Requisitos:

- Grao en Administración e Dirección de Empresas
- Necesario dispor de vehículo propio
- Non se require experiencia aínda que será valorada.

 
Descrición da oferta:

- Contabilidade de clientes, provedores e bancos
- Apoio administrativo a varios departamentos

Lugar de traballo: Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Xornada de traballo: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

Duración: 12 meses

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

25 de maio de 2016 (CUBERTA)

 

POSTO DE TRABALLO: Responsable Departamento Fiscal

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Experiencia mínima de 3/5 anos en Departamento Contable e Fiscal

- Dominio sobre: Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, Peches, Módulos e Rendas

- Dominio do programa A3Eco e A3Con


DESCRICIÓN DO TRABALLO A REALIZAR:

 

- Facer a contabilidade de mercantís e autónomos

- Dar asesoramento contable e fiscal

- Elaboración de todo tipo de impostos

- Facer revisión e seguimentos

- Preparación de Inspeccións

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA: Media xornada con posibilidade de xornada completa en breve espazo de tempo

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

29 de abril de 2016 (PECHADA)

 

POSTO DE TRABALLO: Asistente en Consultoría


TIPO DE EMPRESA: Consultoría

 

REQUISITOS:

 

- Grao en Administración e Dirección de Empresas

- Necesario dispor de vehículo propio

- Experiencia mínimo dous anos en tarefas contables e fiscais

 

LUGAR DE TRABALLO: O traballo desenvolverase nas oficinas da empresa Consultora, en Ourense. Non obstante as visitas a realizar serán en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.


XORNADA DE TRABALLO: Completa.

 

- Incorporación inmediata.

- O período inicial de contratación será de 3 meses.

- Posibilidade de desenvolvemento e continuidade na empresa unha vez finalizado ese período.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

20 de abril de 2016 (PECHADA)

 

POSTO A CUBRIR: Asistente de *Auditoria

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa de Auditoría de Contas

REQUISITOS:

- Grao en Administración e Dirección de Empresas.
- Necesario dispor de vehículo propio.
- Non se require experiencia, pero é *valorable.

 

DESCRICIÓN DO TRABALLO A REALIZAR:

- Revisión de subvencións concedidas na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Baixo a supervisión dun xefe de equipo a persoa a contratar realizará o traballo de campo nos organismos beneficiarios das subvencións. Trátase dun traballo de recollida de información nestes organismos e de *cumplimentación dun programa de traballo previamente definido polo xefe de equipo do traballo.

 


LUGAR DE TRABALLO: O traballo desenvolverase nas oficinas da empresa auditora, en Ourense. Non obstante as visitas a realizar serán en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

- Incorporación inmediata.
- O período inicial de contratación será de 2 meses.

- Posibilidade de desenvolvemento profesional na empresa unha vez finalizado ese período.

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

07 de abril de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Administración

 

TIPO DE INDUSTRIA DA OFERTA: *Minería e *Metalurgia

 

REQUISITOS:

 

- Grao en Administración e Dirección de Empresas

 

- Posibilidade de facer convenio con Universidade (Bolseiro)

 

- Necesario dispor vehículo propio

 

- Non se require experiencia

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

- Contabilidade de clientes, provedores e bancos

 

- Apoio administrativo a varios departamentos

 

- Práctica para titulado universitario con posibilidade de incorporación á compañía

 

LUGAR DE TRABALLO: Carballeda de Valdeorras (Ourense)

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: 12 meses

 

Interesados enviar *Cv a: colourense@economistas.org

 

 

30 de marzo de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Comercio Exterior (Xestor de Comercio Exterior)

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou graduado/a en ADE, Económicas ou Diplomada en CC.EE.

 

- Ter formación específica en Posgrao en Comercio internacional:

 

          - *Master en Comercio Exterior ou, 

          - Curso Completo de Comercio Exterior de duración igual ou superior a 140 horas.

 

- Capacidade de traballo en equipo

 

- Habilidade para relacionarse cos clientes

 

- Desenvolvemento de actividades de administración

 

- Valoraranse coñecementos de Mercadotecnia ( Loxística e Comunicación)

 

IDIOMAS: Requírese un nivel ALTO de Inglés

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense


XORNADA DE TRABALLO: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata.

 

DURACIÓN: Inicial de 6 meses prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

10 de marzo de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: COMERCIO EXTERIOR (XESTOR DE *INTERNACIONALIZACION)

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou graduado/a en ADE, *ECÓNOMICAS ou Diplomado/a en CC.EE.

 

- Ter formación específica en POSGRAO en COMERCIO INTERNACIONAL:

 

            - Bolsa de prácticas de posgrao en internacionalización empresarial por un período igual ou superior a 6 meses, en organismos públicos nacionais ou estranxeiros, dentro do ámbito da internacionalización empresarial ou, 

            - *Master en Comercio Exterior ou,

            - CURSO COMPLETO DE COMERCIO EXTERIOR DE DURACIÓN IGUAL Ou SUPERIOR A 140 HORAS

 

- Nacer a partir de 1 de xaneiro de 1980

 

- Non desempeñar en España con anterioridade traballos por conta allea dados de alta no Grupo de cotización 1 ou 2 por un período total superior a 185 días (experiencia laboral en España distinta a bolsas de formación ou prácticas), nin estar dado de alta como autónomo en España con anterioridade por un período superior a 185 días, nun *CNAE relacionado con Comercio por xunto ou con actividades profesionais . Estar dado de alta como demandante de emprego (ou demandante de mellora de emprego), antes da data de presentación da solicitude de axuda

 

- No caso de estar inscrito no sistema nacional de garantía xuvenil, non traballar no trinta días naturais anteriores á firma do contrato

 

MOBILIDADE: Requírese mobilidade internacional

 

IDIOMAS: Requírese un nivel ALTO de inglés

 

CONTRATO: Inicial de 15 meses prorrogable de forma indefinida 

 

XORNADA: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

  

LUGAR DE TRABALLO: Vigo

 

INTERESAD@S ENVIAR CV A: colourense@economistas.org

 

29 de febreiro de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Financeiro

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais.

 

- Coñecementos en produtos financeiros.

 

- Dominio de *Office, requiríndose moi alto nivel de *Excel.

 

- Valorarase experiencia previa en postos similares.

 

- Imprescindible permiso de condución *B.

 

Descrición do posto:

 

- Conciliación bancaria

 

- Control *cobros a clientes e pagos a provedores

 

- Xestión tributaria

 

- Control analítico de custos

 

- Análise financeira

 

- Establecemento de obxectivos comerciais

 

- Elaboración de previsións para cada exercicio

 

- Control e previsión de Tesouraría

 

- Elaboración de informes económico-financeiros á Dirección da *compañia

 

- Control de xestión e procedementos administrativos

 

- Estreita colaboración con departamento compras e comercial

 

- Revisión procedementos departamento

 

Lugar de traballo: Polígono de Ourense

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

11 de febreiro de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Consultoría

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicos, Ciencias Empresariais.

 

- Imprescindibles altos coñecementos de contabilidade e análise financeira.

 

- Dominio de *Office, requiríndose moi alto nivel no manexo de *Excel. Esta condición é imprescindible.

 

- Desexable con coñecementos de *ERP (*Navision, *SAP) e programas de contabilidade (*Contaplus, A3...)

 

- Desexable con coñecementos de Cadro de Mando (*QlikView, *Tableau...)

 

- Desexable con *MBA.

 

- Valorarase experiencia previa en postos similares , así como en departamentos financeiros, especialmente como *controller.

 

- Imprescindible permiso de condución *B.

 

Descrición do posto:

 

- Desenvolverá modelos orzamentarios a nivel de balance, perdas e ganancias, e tesouraría sobre base *Excel para diversos clientes.

 

- Fará revisión e seguimento de orzamentos.

 

Lugar de traballo: Base en Ourense capital con desprazamentos por toda Galicia e norte de Portugal , normalmente sen pasa a noite.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

05 de febreiro de 2016 (CUBERTA)

 

Departamento: Administración e Contabilidade

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

 

- Diplomados/*as en CC.EE

 

- Experiencia mínimo de 3/5 anos en Departamento Contable e Fiscal.

 

- Dominio sobre: Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, Peches, Módulos e Rendas.

 

- Dominio do programa A3Eco e A3Con

 

Descrición do posto:

 

- Facer a contabilidade de mercantís e autónomos

 

- Dar asesoramento contable e fiscal

 

- Elaboración de todo tipo de impostos

 

- Facer revisión e seguimentos

 

- Preparación de Inspeccións

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de Traballo: Media xornada con posibilidade de xornada completa en breve espazo de tempo

 

Interesados enviar CV a :colourense@economistas.org

 

 

01 de febreiro de 2016. (PECHADA)

 

Departamento: Administración e Contabilidade

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

 

- Diplomados/*as en CC.EE.

 

- Coñecementos en produtos financeiros

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa. Horario: 9:30 – 13:30*h. ; 16:30 – 20:30*h.

 

Duración: Temporal (6 meses)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

25 de novembro de 2015 (PECHADA)

 

 

Requisitos:

 

- Licenciado ou graduado en Administración e Dirección de Empresas ou en Económicas *recien titulados

 

Experiencia:

 

- Ao tratarse dun *perfin novel, non se require experiencia previa, aínda que se valorará positivamente que os candidatos poidan achegar algún tipo de contacto previo co mundo laboral

 

Mobilidade:

 

- Requírese mobilidade internacional

 

Idiomas:

 

- Inglés, requírese como mínimo nivel *B2

 

Posibilidade de incorporación inmediata

 

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

11 de setembro de 2015 (CUBERTA)

 

Departamento: Administración e Contabilidade

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

 

- Diplomados/*as en CC.EE.

 

- Coñecementos en produtos financeiros

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: 9:30 – 13:30*h. ; 16:30 – 20:30*h.

 

Duración: indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

13 de xullo de 2015 (2ª OFERTA DO DÍA) (PECHADA)

 

DESCRICIÓN DO POSTO:

Posto vacante: Administrativo-Contable

Número de vacantes: 1

Descrición da oferta:

 

 

Empresa Ourensá de hostalaría con anos de Experiencia no sector, require persoal para a realización de tarefas no ámbito administrativo contable. 

Funcións principais:

 

• Control e xestión de Facturas, *Albaranes.

• Análise e estudo de documentación.
• *Stocks.
• Controis en *Excel de información.

• Etc…

 

REQUISITOS:

 

Idade: menor de 30 anos

Estudos: Diplomatura Empresariais, Licenciatura Dirección e Administración de Empresas.

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano.

 

Requisitos mínimos:

 

- Posibilidade de incorporación inmediata.

- Boa presenza e don de xentes.

- Bo manexo e coñecemento do Paquete *Office.

 

CONTRATO: Ofrécese contrato laboral a xornada completa cunha duración inicial de 6 meses e prorrogable de maneira indefinida.

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

13 de xullo de 2015 (1ª OFERTA DO DÍA) (PECHADA)

 

 

 

DESCRICIÓN DO POSTO:

 

Posto vacante: Contable-Fiscal

Número de vacantes: 1

Descrición da oferta:

Asesoría-Consultoría Ourensá con 27 anos de Experiencia, especializada en asesoramento e consultoría integral para Pemes e autónomos, require, por ampliación do departamento Contable, persoal para a realización de tarefas no ámbito Contable-Fiscal.

 

Funcións principais:

 

• Contabilidades.

• Presentación de impostos.
• Tarefas administrativas.

• Etc…

 

REQUISITOS:

 

Idade: menor de 30 anos

Estudos: Diplomatura Empresariais, Grao ou Licenciatura de Administración e Dirección de empresas.

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano.

Requisitos mínimos:

 

-Posibilidade de incorporación inmediata.

-Boa presenza e don de xentes.

-Bo manexo e coñecemento de Programas de Contabilidade, do Paquete *Office.

 

CONTRATO: Ofrécese contrato laboral cunha duración inicial de 1 ano e prorrogable de maneira indefinida.

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

 

1 de xullo de 2015 (CUBERTA)

 

Posto: Docente para Curso *AFD (Accións Formativas Dirixidas a Desempregados)

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomado en CC.EE. con 1 ano de experiencia na rama, ou 600 horas de formación ou na súa falta, *CAP.

 

- ou Técnico Superior da familia de Administración e Xestión con 1 ano de experiencia e 600 horas de formación ou *CAP.

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: 9:00 – 14:00*h.

 

Duración Curso: 390 horas

 

NOTA: FICHA con MÓDULOS DE FORMACIÓN a impartir en "Apartado Documentos"

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

17 de abril de 2015 (PECHADA)

 

Posto: Asistente de Auditoría

 

Xornada de Traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas

 

- Dispoñibilidade para viaxar fóra de Galicia

 

- Dispoñibilidade inmediata

 

- Capacidade de organización e traballo en equipo

 

- Boa presenza

 

Experiencia: Non requirida

 

Interesados@s enviar CV a: colourense@economistas.org

 

16 de marzo de 2015 (PECHADA)

 

Departamento: Fiscal, Tributario e Laboral

 

Xornada de Traballo: Media

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas

 

- Idade: ata 40 anos

 

- Dispoñibilidade inmediata

 

- Imprescindible experiencia

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Interesado@s enviar CV a: Colexio (colourense@economistas.org)

 

 

11 de marzo de 2015  (PECHADA)

 

 

Departamento: Contabilidade

 

Xornada de traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais. Diplomados en CC.EE.

 

- Non maior de 30 anos.

 

- Dispoñibilidade inmediata e carné de conducir con coche propio.

 

- Non imprescindible experiencia, pero valorarase en caso de tela para pedir referencias.

 

- Lugar de traballo: Ourense (Polígono San Cibrao). Valórase proximidade ao posto de traballo

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

12 de febreiro de 2015 (CUBERTA)

 

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

- Requírese experiencia  en Asesoramento e  Tramitación de Subvencións.

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

11de febreiro de 2015 (PECHADA)

 

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

6 de xuño de 2014 (CUBERTA)

 

Posto ofertado:   RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Titulación:            GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE ou CC. EE. e ECONÓMICAS 

Experiencia:         Requirida (1 ou 2 anos)   

Xornada:               Completa

Requisitos:

                             Dispoñibilidade inmediata

                             Capacidade de organización e traballo en equipo

Interesados/*as enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós remitirémolo á empresa *oferente

25 de marzo de 2014  (CUBERTA)

Posto ofertado:   ASISTENTE DE AUDITORÍA

Titulación:            GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE ou CC. EE. e ECONÓMICAS 

 

Experiencia:         Non requirida   

Xornada:               Completa

Requisitos:

                             Dispoñibilidade para viaxar fóra de Galicia

                             Dispoñibilidade inmediata

                             Capacidade de organización e traballo en equipo

                             Boa presenza

 

Interesados/*as enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

14 de marzo de 2014 (PECHADA)

 

Requírese un AUDITOR *SENIOR que participará en auditorías de todo tipo de sectores e volumes de negocio

Traballará realizando a auditoría dos estados financeiros e contas anuais, revisións limitadas, entre outros.

 

Mantendo unha relación directa co cliente, responsabilizarasche do cumprimento de todos os puntos do proxecto asignado, analizando os requirimentos, identificando os puntos crave, asignando o traballo aos asistentes de auditoría ao teu cargo, en definitiva planificando e executando o traballo co obxectivo de cumprir os prazos de entrega.

Estudos mínimos: Licenciado en Administración e Dirección de Empresas

Experiencia mínima: polo menos 2 anos en auditoría financeira (*abstemerse se non se cumpre este requisito)

Requisitos mínimos: Licenciatura en ADE, Economía ou similar

Requírese capacidade analítica e de resolución de problemas, capacidade de desenvolvemento de negocio, habilidade de traballar en equipo, boa capacidade de comunicación e liderado, boa presenza, iniciativa, flexibilidade, compromiso profesional e dispoñibilidade para viaxar.

Valorarase manexo de ferramentas informáticas e *formaciópn de posgrao

Xornada de traballo: COMPLETA

Interesados/*as enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós farémosllo chegar á empresa *oferente

13 de setembro de 2013 (PECHADA)

 

Empresa do sector Apostas Deportivas (PECHADA)

OFERTA

1 Vacante en: Comercial Junior Ourense

Formación académica: Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresa ou Económicas

Descrición do posto de traballo, condicións : Buscamos persoas apaixonadas polo deporte, clara orientación ao cliente, iniciativa, con habilidades comerciais, responsabilidade e que teñan dispoñibilidade para traballar algún FIN DE SEMANA.

Entre as súas funcións principais atópanse a prospección, xestión dos clientes e optimización da canle de venda. Así mesmo deberá levar a cabo visitas comerciais nos locais de hostalaría da zona.

Requírese: Carné de conducir en vigor e vehículo propio. Residencia nesa zona. Dispoñibilidade para desprazarse a provincias limítrofes.

Experiencia: Experiencia demostrable de, polo menos, 1 ano en postos de atención ao cliente e en venda (sector hostalaría), en cobro e cadre de caixa.

Idade mínima: 24

Idade máxima: 35

Tipo de contrato: Temporal

Xornada laboral: Dispoñibilidade para traballar FINS DE SEMANA e a QUENDAS.

Duración: 6+6+indefinido

Retribución anual/bruto (€): 14.000 €

Lugar de traballo: Ourense

Horarios: A comentar durante a entrevista

Carné profesional: NON

Permiso de conducir: SE

Clase: *B1

Vehículo propio : SE

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa

 

04 de setembro de 2013 (PECHADA)

Empresa do Sector Asesoría e Consultoría de Empresas de Ourense

 

OFERTA

1 Vacante en: Comercial/Administrativo

Provincia: Ourense

 

REQUÍRESE

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

- Idade: Menor de 30 anos.

- Experiencia

 

OFRÉCESE

Tipo contrato: Contrato Laboral + Comisións

Xornada: Completa

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa

 

10 de xuño de 2013 PECHADA

 

Docente para 160 horas do Certificado de Profesionalidade ACTIVIDADES DE VENDA:

Do 20 de xuño ao 31 de xullo

REQUISITOS:

- Titulación universitaria en *ECONOMICAS, CC. EMPRESARIAIS Ou ADE

- Curso de *FORMADOR OCUPACIONAL ou *CAP

- Experiencia de polo menos 600 horas en docencia

- Un ano de experiencia acreditada en Comercio, Vendas e/ou Mercadotecnia

 

*I*NTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa.

 

26 de abril de 2013 PECHADA

 

Empresa de implantación nacional especializada en dar servizo de asesoramento patrimonial

OFERTA

Posto: Conselleiros Patrimoniais

Provincia: Ourense

Descrición: Asesoramento patrimonial a clientes con perfil adquisitivo medio/alto, e en particular en produtos de Aforro-Investimento e Saúde.

A súa PRINCIPAIS RESPONSABILIDADE SON:

Captación de novos Clientes, apoiado por especialistas da Canle, concertando persoalmente entrevistas,  e  solicitando referencias a partir da súa carteira de clientes.

- Asesoramento personalizado ao cliente para ofrecerlle solucións en protección persoal (vida risco),  xubilación e aforro e investimento.

- Realización do diagnóstico patrimonial do cliente, a través de ferramentas tecnolóxicas avanzadas, e do Bufete *Garrigues para o  asesoramento legal e fiscal  e xurídico que permita optimizar *fiscalmente o patrimonio do cliente.

- Administración e xestión de carteira de clientes. Asesoramento periódico ao cliente do estado e situación dos seus produtos.

- Mantemento da Carteira de Clientes. Seguimento e  *fidelización do Cliente.

 REQUISITOS MÍNIMOS:

- Formación universitaria (Licenciatura ou Grao en ADE)

- Experiencia mínima de 3 a 5 anos no sector seguros ou bancario, ou asesoramento legal-fiscal.

COMPETENCIAS REQUIRIDAS:

- Orientación Cliente

- *Proactividad e dinamismo

- Capacidade para traballar en equipo

- Capacidade de comunicación, impacto e influencia

- Orientación a resultados

- Motivación pola  venda para conseguir unha importante Carteira de Clientes

- Motivación e interese por manterse actualizado e formarse de maneira continúa para poder ofrecer  un asesoramento de calidade aos seus clientes.

OFRÉCESE

- A retribución máis atractiva do Mercado en redes financiadas.

- Desde o primeiro día de incorporación, entrega de *PC con acceso a ferramentas avanzadas para o desenvolvemento da actividade.

- Acceso a programa de formación de alto nivel.

- Relación contractual mercantil.

- Financiamento mensual durante os 5 primeiros anos ligados ao cumprimento de obxectivos.

REMUNERACIÓN: 33.000 € - 70.000 € Bruto/ano

En función da produtividade non hai tope máximo

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa.

 

19 de marzo de 2013 PECHADA

Posto ofertado:             ASISTENTE DE AUDITORÍA

Titulación:                      GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE

Experiencia:                   Non requirida.

Xornada:                         Completa

Requisitos:

                                       Dispoñibilidade para viaxar a nivel Galicia.

                                       Vehículo propio.

                                       Dispoñibilidade inmediata.

                                       Capacidade de organización e traballo en equipo.

                                       Boa presenza.

 

INTERESADOS enviar CV a *colourenseconomistas.*org

 

7 de febreiro de 2013 PECHADA

Posto ofertado: *ASESORIA FISCAL-DEPARTAMENTO FISCAL

Titulación: GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE

Experiencia:  IMPRESCINDIBLE  *MINIMO 2 ANOS  DE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR

                          Imprescindible  Dominio de Contabilidade,  Peches, Contas Anuais e Declaracións trimestrais, IRPF e Sociedades.

                          Tramitación de Subvencións.                       

                          Valorarase  coñecementos en Lei Concursal.

Xornada:         Completa

Outros requisitos: Coñecementos Informática aplicada á xestión da empresa

                                 Dispoñibilidade inmediata.

                                 Ampla capacidade de organización  e traballo.

                                 Capacidade de traballo en equipo.

                                 Boa presenza.

Remitir *curriculum a colourense@economistas.org.  

 

28 de xaneiro de 2013 PECHADA

 

Empresa do Sector de Telecomunicacións/Internet. Empresa de implantación nacional especializada en servizos de atención telefónica a terceiros.

OFERTA

8 Vacantes en: Atención ao cliente/*Telemarketing

Provincia:  Ourense

Descrición: Asesoramento e información de activos financeiros a nivel nacional.

REQUÍRESE

Coñecementos dos produtos do Tesouro Público, en concreto:

 - Características dos valores do Tesouro e a súa fiscalidade.

 - Canles de compravenda.

 - Calendario de poxas e resultados.

 - Como comprar valores do Tesouro.

OFRÉCESE

Tipo contrato: Obra e servizo

Xornada: Intensiva Indiferente

 

INTERESADOS/AS: Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa.

 

 

 

Empresa de ámbito nacional, especializada en xestión empresarial, a través da mellor ferramenta de xestión de risco de crédito que existe no mercado e en pleno proceso de expansión territorial.

 

BUSCAN:

- profesionais con experiencia que desempeñasen funcións en xestión dentro da banca de empresas.

- responsables de vendas de seguros ou comerciais de grandes empresas que coñezan a armazón empresarial.

- que teñan fondo de comercio ou posibilidade de chegar a todas as empresas da súa zona xeográfica.

OFRÉCESE:

- Contrato de traballo

- Salario fixo 

- Variable por captación de vendas que pode triplicar o salario basee.

- Formación interna.

REQUÍRESE:

- Formación Superior Universitaria: CC. Empresariais, Económicas e/ou similar.

- Dispoñibilidade para viaxar dentro da súa zona e dispor de vehículo propio.

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós remitirémolo á empresa.

 

5 de febreiro de 2014 (PECHADA)

Descrición da oferta:

 

 

 

 

16 de marzo de 2015

 

 

 

 

Departamento: Contabilidade

 

 

Xornada de traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais. Diplomados en CC.EE.

 

- Non maior de 30 anos.

 

 

- Dispoñibilidade inmediata e carné de conducir con coche propio.

 

- Non imprescindible experiencia, pero valorarase en caso de tela para pedir referencias.

 

- Lugar de traballo: Ourense (Polígono San Cibrao). Valorarase proximidade ao posto de traballo

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

 

Departamento: Contabilidade

 

Xornada de traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais. Diplomados en CC.EE.

 

- Non maior de 30 anos.

 

- Dispoñibilidade inmediata e carné de conducir con coche propio.

 

- Non imprescindible experiencia, pero valorarase en caso de tela para pedir referencias.

 

- Lugar de traballo: Ourense (Polígono San Cibrao). Valorarase proximidade ao posto de traballo

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

12 de febreiro de 2015 (CUBERTA)

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia en Asesoramento e Tramitación de Subvencións

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

11 de febreiro de 2015 (PECHADA)

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

26 de novembro de 2014 (CUBERTA)

 

 

Posto: Asesor Fiscal e Contable

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais.

 

- Capacidade de traballo en equipo

 

- Habilidades no trato ao cliente

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: 9:00 – 13:00*h. (Substitución)

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

05 de novembro de 2014 (CUBERTA)

 

 

Posto Vacante:

 

-Departamento Contable-Laboral

 

Nivel:

 

-Empregado.

 

Número de vacantes: 1

 

Descrición da oferta:

 

Requírese, por ampliación do departamento laboral, persoal para a realización de tarefas no ámbito laboral da Asesoría.

 

Funcións principais:

 

• Contabilidades

• Liquidacións de Seguros Sociais
• Recibos de salarios
• *Contractos de traballo
• Adiamentos extraordinarios
• Legalización de novas empresas

            • Etc…

 

REQUISITOS:

 

Estudos mínimos:

 

- Grao ou Licenciatura de Administración e Dirección de empresas.

 

Experiencia mínima:

 

Polo menos 1 ano.

 

Requisitos mínimos:

 

- Posibilidade de incorporación inmediata.

- Boa presenza e don de xentes.

- Valorarase formación en laboral, recursos humanos, nóminas, programas informáticos de laboral e contabilidade. Este requisito non é excluínte.

 

CONTRATO:

 

Ofrécese contrato laboral cunha duración inicial de 1 ano e prorrogable de maneira indefinida.

 

INTERESAD@S ENVIAR CV Ao COLEXIO (colourense@economistas.org)

 

24 de outubro de 2014 (PECHADA)

 


*Fiscalista *Senior


Posto

 *Fiscalista *Senior

 

 

             Sector de referencia

 Industrial

 

Misión do posto

 Importante grupo empresarial do sector industrial, desexa incorporar un perfil experto en fiscalidade para a súa sede na comarca de Santiago de Compostela..  

En dependencia da dirección do Departamento desenvolverá o seu traballo tanto en ámbito nacional como internacional.

Buscamos a profesionais con polo menos tres anos de experiencia na área de asesoramento fiscal ou empresas con actividade internacional.

FUNCIÓNS

- Atender as comunicacións coa Axencia Tributaria a través do D.E.*H.
- A xestión das comprobacións e requirimentos que poida emitir a Axencia Tributaria e outros organismos tributarios Autonómicos ou Locais.
- Xestión e contestación aos embargos de diferentes Organismos aos acredores da empresa.
- Xestión e control de impostos indirectos: *I.A.E., IBI,…
- Control e asesoramento aos responsables administrativos nas declaracións tributarias periódicas (IVE, Retencións, Capital Mobiliario) así como as declaracións informativas.
- Determinación dos pagos a contas do Imposto sobre sociedades e da liquidación final do mesmo, encargándose da súa confección e presentación.
- Confección do Máster *File (operacións vinculadas) tanto de empresas individuais como de grupo así como preparación da documentación necesaria.
- Análise fiscalidade de países estranxeiros nos que a empresa pretenda introducirse.
- Control e asesoramento das declaracións dos países estranxeiros.
- Fiscalidade expatriados.
- Formación en aspectos fiscais ao persoal das empresas do grupo.

 

Duración da misión

 Indefinida, tempo completo

 

Tipo de contratación para a misión

 Laboral

 

 

Localización do posto

 Santiago de Compostela

 

Requisitos solicitados

 O noso cliente solicita que todas as candidaturas cumpran estes REQUISITOS:

- Licenciado en ADE ou CC. Empresariais.
- *Valorable Máster en Administración Financeira e Tributaria.
- Bo nivel de ferramentas informáticas (*Excel, *Word, etc.)
- Nivel de inglés alto (*B2, *C1).
- *Valorable dominio de contabilidade.
- Experiencia de polo menos 3 anos en departamento fiscal ou en empresa de asesoramento fiscal.
- Experiencia en preparación de documentación operacións vinculadas e confección de Máster *File.

 

País

 España

 

Valoración económica do posto

 A negociar en función da valía da candidatura

 

 

 

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org

 

 

 

 

 

 

24 de outubro de 2014(PECHADA)

 

*Fiscalista *Senior Corporativo/a

Posto

 *Fiscalista *Senior Corporativo/a

 

 

Sector de referencia

 Industria Moda-Téxtil

 

Misión do posto

 Importante grupo empresarial galego *internacionalizado, quere cubrir este posto en dependencia da Dirección de Tesouraría e Fiscalidade Corporativa, cuxo obxectivo principal é levar a cabo a correcta implantación da normativa fiscal no grupo.

As FUNCIÓNS PRINCIPAIS do posto serán:

- Apoio na definición da estratexia fiscal do grupo
- Relación con asesores externos en materia fiscal.
- Definición de criterios para o cálculo de créditos fiscais e activos e pasivos por impostos diferidos
- Definición de criterios e directrices para a elaboración do consolidado fiscal (se aplica) e supervisión da súa elaboración
- Xestión, supervisión e asesoramento na función fiscal de filiais internacionais
- Responsable do asesoramento fiscal interno ás diversas áreas e departamentos do grupo
- Xestión das inspeccións e comprobacións tributarias realizadas ao grupo
- Preparación de recursos e reclamacións contra liquidacións tributarias estendidas ao grupo
- Valoración e documentación de operacións vinculadas e cumprimento da normativa de prezos de transferencia
- Definición de modelos de *reporting fiscal
- Supervisión do cálculo e presentación de impostos nacionais, forais e locais e do *reporting fiscal
- Responsable das xestións coas Administracións Públicas (seguimento de abonos, certificados…)
- Coordinación dos traballos de dedución de *I+D+*i e participación no calculo.

 

Duración da misión

 Indefinida, tempo completo

Tipo de contratación para a misión

 Laboral

Localización do posto

 Galicia

 

Requisitos solicitados

 O noso cliente establece que os REQUISITOS IMPRESCINDIBLES das candidaturas serán os seguintes:

- Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas
- *MBA
- Especialización e experiencia en fiscalidade nacional e internacional. (planificación fiscal, créditos fiscais, impostos nacionais, etc..)
- Manexo de paquete *Office – Ferramentas *ERP
- Nivel de inglés alto (mínimo *B2).
- Capacidade Analítica e *relacional.
- 3 anos mínimos de experiencia en posto similar

*ABSTÉNGANSE, POR FAVOR, CANDIDATURAS QUE NON CUMPRAN COS REQUISITOS SOLICITADOS

 

País

 España

 

Valoración económica do posto

 A negociar (45.000 - 50.000 €)

 

 

 

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de setembro de 2014 (CUBERTA)

 

 

Posto ofertado:   CONSULTOR na área económica

 

Titulación:            GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE

 

Experiencia:         *Valorable experiencia en áreas económicas da empresa, contabilidade, fiscalidade, auditoría.

 

Xornada:               Completa

Requisitos:

                             Dispoñibilidade para viaxar na comunidade galega. Absterse se non se cumpre este requisito.

                             Carné de conducir e vehículo propio.

                             Dispoñibilidade inmediata.

                             Capacidade de organización e traballo en equipo.

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 30 de setembro de 2014

 

04 de xullo de 2014 (PECHADA)

 

Empresa situada en Ourense, busca contable.

 

?   Imprescindible experiencia en Contabilidade e en Finanzas.        

 

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia en Asesoramento e Tramitación de Subvencións

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

11 de marzo de 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·    Manexo avanzado do paquete de Microsoft *Office, en especial do software *Excel.

·    Requírese Experiencia mínima de 5 anos  en funcións similares ( *cobros, pagos e contabilidade).

·    Priorizaranse os candidatos que traballasen en postos similares.   

·    Moi  *Valorable inglés.

·    Non se descartarán a candidatos por motivos de idade nin sexo, considerásense candidatos a tempo completo.

Actitudes:

·      Alto sentido da responsabilidade, autónomo, *proactivo, *resolutivo.

·      Fiable, emocionalmente equilibrado, orientado a resultados-logros.

·      Capacidade analítica, de xestión e organizativa.

·      Capacidade para traballar baixo presión.

·      Representatividade e capacidade de relación con terceiros.

·      Alto sentido de compromiso.

Principais funcións:

·      Responsable do control e dos peches contables mensuais/trimestrais e anuais.

·      Control de persoal e da caixa de xestión.

·      *Contabilización dos  gastos, ingresos,  que se atopa nas contas bancarias da compañía.

·      Separación  das partidas dos ingresos e  gastos de maneira mensual, trimestral e anual así como por clientes e contas de explotación.

·      Supervisar a *contabilización das facturas de clientes e  provedores.

·      Supervisar as conciliacións bancarias.

·      Supervisar e comprobar que todos os gastos, teñan os correspondentes soportes físicos, e obtención dos mesmos, no caso de non telos.

·      Preparación da documentación para a presentación das  contas anuais.

·      Preparación do *reporting mensual.

·      Analizar os procesos actuais e propor melloras.

·      Identificar aspectos relevantes, deficiencias ou desviacións de información.

·      Asistir na preparación de calquera  análise que se requira á dirección.

·      Preparación de información financeira/contable: bancos, necesaria para a preparación de repórtelos mensuais.

·      Preparación de todo o necesario  para a presentación dos impostos da compañía.

·      Atención telefónica e vía *mail.

 

Interesados enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos:

 

- *Recien titulados en Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

- Experiencia: ao tratarse dun perfil novel, non se

Xornada de traballo: 9:30 – 13:30*h. ; 16:30 – 20:30*h.

 

Duración: indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

13 de xullo de 2015 (2ª OFERTA DO DÍA) (PECHADA)

 

DESCRICIÓN DO POSTO:

Posto vacante: Administrativo-Contable

Número de vacantes: 1

Descrición da oferta:

 

 

Empresa Ourensá de hostalaría con anos de Experiencia no sector, require persoal para a realización de tarefas no ámbito administrativo contable. 

Funcións principais:

 

• Control e xestión de Facturas, *Albaranes.

• Análise e estudo de documentación.
• *Stocks.
• Controis en *Excel de información.

• Etc…

 

REQUISITOS:

 

Idade: menor de 30 anos

Estudos: Diplomatura Empresariais, Licenciatura Dirección e Administración de Empresas.

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano.

 

Requisitos mínimos:

 

- Posibilidade de incorporación inmediata.

- Boa presenza e don de xentes.

- Bo manexo e coñecemento do Paquete *Office.

 

CONTRATO: Ofrécese contrato laboral a xornada completa cunha duración inicial de 6 meses e prorrogable de maneira indefinida.

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

 

Tipo de empresa da oferta: Empresa de auditoría de contas

Requisitos:

- Grao en Administración e Dirección de Empresas.
- Necesario dispor de vehículo propio.
- Non se require experiencia, pero é *valorable.

- O período inicial de contratación será de 2 meses. Posibilidade de desenvolvemento profesional na empresa unha vez finalizado ese período.

- Incorporación inmediata.

Descrición do traballo a realizar:

- Revisión de subvencións concedidas na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Baixo a supervisión dun xefe de equipo a persoa a contratar realizará o traballo de campo nos organismos beneficiarios das subvencións. Trátase dun traballo de recollida de información nestes organismos e de *cumplimentación dun programa de traballo previamente definido polo xefe de equipo do traballo.

 

 

 

 

 

 


Lugar de traballo: O traballo desenvolverase nas oficinas da empresa auditora, en Ourense. Non obstante as visitas a realizar serán en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

Xornada de traballo: Xornada completa.

Duración: 2 meses


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade