Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Ofertas de Emprego

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 20/21

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa de consultoría

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Selecciónase para a súa contratación mediante BOLSA *FEUGA un CONSULTOR para centro de traballo en Ourense.

As tarefas a realizar estarán relacionadas con traballos de consultoría e revisión de contabilidade.


REQUISITOS:

 

Menor de 31 anos.

 

Recentemente titulado en Administración e Dirección de Empresas Económicas ou similar.

 

Sen Experiencia Laboral

 

Estar dado de alta como demandante de emprego no Servizo Público de emprego de Galicia

 

Coñecemento do Plan Xeral Contable.

 

Interese pola contabilidade.

 

-       Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

-       Valorarase carné de conducir e vehículo propio.

 

-       Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 
LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital.

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: Inicial de 3 meses prorrogable

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 15 de outubro de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 19/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

-          Experiencia profesional en xestión de clientes de Asesoría

-          Coñecementos na realización de contabilidades e imposto de persoas físicas e xurídicas

-          Preferentemente con experiencia  e coñecementos da Aplicación A3 de Contabilidade: A3ECO

 

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata.

-          Posibilidade de incorporarse á empresa con contrato indefinido.

-          Categoría de oficial Administrativo de 1ª. Convenio de organización de empresas e contables(Grupo *C NIVEL *I)

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Horario de permanencia oficina de 8,30 *á 14,30 e dúas tardes horario  a determinar con opción de *teletrabajo

 

DURACIÓN: Contrato temporal  con posibilidade de transformación indefinido.

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 1 de outubro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 18/21

 

TIPO DE EMPRESA: XESTORÍA-ASESORÍA LABORAL e FISCAL

 

DEPARTAMENTO: Laboral e/ou apoio a xestoría

 

TAREFAS (funcións diarias de xestión laboral):

 

- Confección de nóminas


- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE.


- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos.


- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos.


- Cálculo e regularización IRPF.


- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións.


- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa.


- Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...).


- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións.

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, ADE, CC. Empresariais, etc...
- Experiencia mínima de 3 anos

- Persoa *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato indefinido (estable)
- Incorporación inmediata

- Formación *contínua tanto interna como externa

 

XORNADA DE TRABALLO: xornada completa e/ou de mañá a convir co/a *intersado/a

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 1 de outubro de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 17/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS  

 

POSTO DE TRABALLO: Administración e Comercial

 

TAREFAS:

 

- Xestións administrativas propias de contratos de seguros

- Tramitación de sinistros

- Accións comerciais desde oficina: venda cruzada

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas

- Valorarase especialmente formación en vendas

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato temporal inicial, prorrogable de forma indefinida

 

XORNADA DE TRABALLO: posibilidade de elixir entre xornada completa ou xornada de mañá

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 30 de setembro de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 16/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

POSTO DE TRABALLO: Departamento Contabilidade

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

 

- Non se require experiencia


- Preferentemente con coñecementos no funcionamento do programa A3ECO

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación inmediata

 

- Contrato de media xornada (9,30-13,30 horas) ata o 31 de decembro con posibilidades de pasar a indefinido. A final de ano valorarase a posibilidade de ampliación da xornada.

 

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org ata o 14 de setembro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 15/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS - Laboral

 

POSTO DE TRABALLO: Departamento Laboral

 

TAREFAS:

 

- Confección  de nóminas

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de
xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

- Cálculo e regularización IRPF

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

- Experiencia A3 nómina

 

OFRÉCESE:

 

-Contrato temporal (BAIXA + BAIXA POR MATERNIDADE)

 

- URXENTE - INCORPORACIÓN INMEDIATA

 

XORNADA DE TRABALLO: Verán: 8:00-14:30 horas

                                            Inverno: 9:00-14:00 horas; 16:30-19:30 horas

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do luns 2 de agosto de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 14/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS - Laboral e Fiscal.

 

POSTO DE TRABALLO: Departamento Laboral e apoio a fiscal

 

TAREFAS:

 

- Confección  de nóminas

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de
xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

- Cálculo e regularización IRPF

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

- Contabilidade   e  Preparación e presentación de Impostos

 

REQUISITOS:


- Titulados/*as Universitarios en Económicas, Empresariais, etc...

- Experiencia mínimo 3 anos

- Persoa *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas

 

OFRÉCESE:

 

-Contrato indefinido

 

- Incorporación inmediata

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa e/ou xornada de mañá a convir co/a interesado/a

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 22 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 13/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

- Experiencia profesional en traballos de Asesoría

- Coñecementos na realización de contabilidades e imposto de persoas físicas e xurídicas

- Valoraranse coñecementos da Aplicación A3

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación inmediata

- Posibilidade de incorporarse á empresa

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: horario flexible en base ás condicións familiares de 8 horas (intervalo fixo de 8,30-14,00 horas)

                                            horario de verán de 8,00-14,30 horas incluído setembro

 

DURACIÓN: Contrato temporal con período de prácticas

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 12 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 12/21

 

TIPO DE EMPRESA: AUDITORA

 

REQUISITOS:

 

- Persoa con titulación Diplomada ou Licenciada en Ciencias Empresariais, Administración de Empresas, ou similar.

-   Ampla experiencia en ámbito da auditoría, auditor/a sénior.

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación no mes de setembro / outubro.

- Formación e actualización continua.

- Desenvolvemento interno dentro da Organización.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: Indefinida.

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 05 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 11/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

- Experiencia mínima dous anos

- Coñecementos contables, presentación de imposto de sociedades, contas anuais, libros, *iva, *intrastat e demais imposto adheridos ás empresas que se lle asignen

- Coñecementos actualizados na materia

- Capacidade de xestión de empresas e análises de balances

- Programa co que vai traballar: A3 *CLOUD

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación inmediata

- Posibilidade de incorporarse á empresa á finalización do contrato

 

LUGAR DE TRABALLO: Xinzo de Limia

 

XORNADA DE TRABALLO: 8:30-14:00 horas de luns a xoves

                                            8:30-14:30 horas venres

                                            15/07 a 15/09 o horario é de 8:30 a 14:30

 

DURACIÓN: Contrato temporal por 12 meses

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 10 de xullo de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 10/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA-CONSULTORA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

- Persoa con titulación Diplomada ou Licenciada en Ciencias Empresariais, Administración de Empresas, ou similar.

Experiencia en ámbito contable-financeiro-auditoría.

- Ofimática.

 

TAREFAS A REALIZAR:

 

- Inicialmente apoio a equipos de traballo.

 

OFRÉCESE:

 

- Incorporación no mes de setembro.

- Formación e actualización continua.

- Desenvolvemento interno dentro da Organización.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: Indefinida.

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 05 de xullo de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 09/21

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • Revisión de contas anuais.
 • Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:


 • Coñecementos do Plan Xeral Contable.

 

 • Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

 

 • Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

 

 • Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

 • Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

 • Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

 • Non se require experiencia en auditoría, pero é *valorable.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 2 meses prorrogable

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org. Se *recepcionarán CV´*s ata o 26 de maio de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 08/21

 

TIPO DE EMPRESA: Sector construción

 

DESCRICIÓN DA OFERTA: Selecciónase XEFE/A ADMINISTRATIVO/A

 

APTITUDES E COÑECEMENTOS DESEXADOS:

 

-       Formación universitaria en Ciencias Económicas; Ciencias Empresariais; Administración e Dirección de Empresa...

-       Amplos coñecementos administrativos, contables, financeiros e fiscais.

-       Valorarase dominio de inglés e ampla experiencia en empresas construtoras ou sectores similares.

-       Ampla capacidade de organización, negociación, compromiso e xestión das tarefas con seguridade e eficiencia.

-       Necesario don de xentes e capacidade de xestión de equipos de traballo con decisión. 

-       Indispensable carné conducir tipo *B.

 

LUGAR DE TRABALLO: Oficinas centrais na provincia de Ourense - Allariz  

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: Indefinido

 

Interesados enviar CV con fotografía recente a : colourense@economistas.org antes do 30 de abril de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 07/21

 

TIPO DE EMPRESA: Sector financeiro

 

DESCRICIÓN DA OFERTA: Selecciónase ASESOR/A FINANCEIRO/A

 

OFRÉCESE:

 

 • - Máis de 100 horas anuais de formación impartidas de maneira permanente, permitíndoche obter a certificación de Operador de Banca Seguros e a certificación profesional esixida por *MiFiDII.
 • - Amplo apoio en comunicación tecnoloxía e ferramentas para o desenvolvemento da actividade.
 • - O respaldo do banco español máis solvente e cunha experiencia de máis de 36 anos asesorando aos seus clientes.
 • - Unha ampla gama de produtos e servizos bancarios, capaces de responder a calquera esixencia e necesidade dun aforrador.
 • - Ambicioso plan de desenvolvemento profesional.
 • Contrato mercantil.

 

APTITUDES E COÑECEMENTOS DESEXADOS:

 

 • - Formación universitaria en Administración e Dirección de Empresa, Economías, Ciencias Empresariais...
 • - Experiencia profesional mínima de 3 anos.
 • - Clara orientación ao cliente.
 • - Valorarase certificación oficial CNMV en Asesoramento Financeiro.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense e Comunidade Autónoma de Galicia

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: Indefinido

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 30 de marzo de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO 06/21

 

TIPO DE EMPRESA: ASESORÍA DE EMPRESAS

 

REQUISITOS:

 

-          Persoa con titulación Licenciada en Ciencias Económicas, Administración de Empresas, ou similar.

-          Experiencia en *llevanza de contabilidade.

-          Coñecementos programas contabilidade

-          Ofimática básica

 

TAREFAS A REALIZAR:

 

-          Contabilidade da documentación dos diferentes clientes do despacho.

-          Presentación de impostos trimestrais.

-          Peches do exercicio.

-          Liquidación de Imposto de sucesións

 

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata

-          Bo ambiente de traballo

-          Salario a convir

-          Media xornada

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO : Media Xornada

 

DURACIÓN: Indefinida con período de proba

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de febreiro de 2021

 

OFERTA DE EMPREGO 05/21

 

DEPARTAMENTO: de SEGUROS

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado, Grao Universitario ou Diplomado (Económicas, CC.EE. etc.... )

- Experiencia mínima de tres anos.

- PERFIL COMERCIAL: Venda DESDE OFICINA

 

TAREFAS A DESENVOLVER:

 

- Xestión administrativa propia do seguro

- Tramitación de sinistros

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO : Total  ou  Parcial ( É posible  valorar opcións)

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de febreiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 04/21 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

DEPARTAMENTO: Contabilidade e Fiscalidade

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Tarefas a realizar:

- Elaboración e presentación de rendas

- Impostos anuais tanto de sociedades como de persoas físicas

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a en Ciencias Económicas, CC.EE., Grao ou titulacións similares.

- Valoraranse coñecementos no ámbito financeiro e tributario

- Imprescindible experiencia previa no sector.

 

LUGAR DE TRABALLO: Bande - Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO : Continua ou partida (a decisión do traballador)

 

DURACIÓN: Contrato indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de febreiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 03/21 PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN E COMERCIAL

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

- Xestións administrativas propias de contratos de seguros

- Tramitación de sinistros

- Accións Comerciais desde oficina: Venda Cruzada

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario (Empresariais, Económicas, Dereito, etc.... )

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas.

- Valorarase especialmente formación en Vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO : Xornada partida : mañá e tarde

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 8 de febreiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 02/21

 

TIPO DE EMPRESA:   *Gestoria - Asesoría Laboral e Fiscal con sede en Ourense para  equipo no departamento laboral.

 

DEPARTAMENTO: LABORAL  E/Ou  APOIO A *GESTORIA

 

FUNCIÓNS DIARIAS DE *GESTION LABORAL:

 

- Confección  de nóminas

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE.

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos.

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos.

- Cálculo e regularización IRPF.

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións.

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa.

- Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...).

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións

 

REQUISITOS:

 

- Titulados Universitarios en Económicas, ADE e CC. Empresariais

- Experiencia  mínimo 3 anos

- Persoa *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato estable

-  Incorporación inmediata

-  Formación continua tanto interna como externa.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa  e/ou  xornada de mañá  a convir  co interesado/a

 

CONTRATO: indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 29 de xaneiro de 2021 

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 01/21 (PECHADA)

 

¿Posúes experiencia en contabilidade?

Seleccionamos a un Asistente/a de Auditoría para unha Firma de recoñecido prestixio en Ourense.

 

TIPO DE EMPRESA: AUDITORÍA DE CONTAS

  

TAREFAS:

 

- Asistencia na realización dos traballos de auditoría de contas

 

REQUISITOS:

 

-       Titulados Universitarios en Administración Empresas e/ou Económicas, con algo de experiencia en contabilidade e en manexo de programas *Office.

-       Empresariais ou Graduados Sociais.

-       Dispoñibilidade para viaxar. Principalmente en Galicia.

-       Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato de substitución por enfermidade de 6 meses mínimo.

- Formación continua tanto interna como externa.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa (horario partido)

 

CONTRATO: indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 15 de xaneiro de 2021

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 24/20

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría de empresas

  

TAREFAS:

 

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE.

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos contratos.

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos.

- Redacción cartas de aviso / sanción.

- Cálculo e envío de nóminas de final de mes.

- Cálculo de variables de nóminas.

- Cálculo e regularización IRPF.

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións.

- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@.

- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa.

- Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...).

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións, sancións).

- Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento.

- Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho.

- Reunión con cliente para análise das necesidades.

- Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso.

- *Fidelización e optimización da carteira de clientes.

- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual).

 

REQUISITOS:

 

- Titulados Universitarios en Dereito, Relacións Laborais, Económicas, Empresariais ou Graduados Sociais.

- Deben achegar como mínimo 3 anos de experiencia en empresa dedicada a asesoramento xurídico e laboral.

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

 

OFRÉCESE:

 

- Contrato estable.

- Unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica.

- Formación continua tanto interna como externa.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: completa (horario partido)

 

CONTRATO: indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 15 de xaneiro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 23/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa vinícola galega.

 

POSTO OFERTADO: Responsable Contable/Administrativo.

 

REQUISITOS:

-         Licenciado/a en Ciencias Económicas ou en Ciencias Empresariais.

-         Ter coñecementos en mercado internacional, administrativos, contables, financeiros e fiscais.

-         Requírese desprazamento.

-         Valorarase dominio de inglés e experiencia previa no sector vinícola.

 

OFRÉCESE: incorporación inmediata.

 

LUGAR DE TRABALLO: Zona de Ribeiro - Ourense.

 

XORNADA DE TRABALLO: inicialmente de 4 horas.

 

CONTRATO: mínimo 6 meses.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de decembro ás 14:00 horas

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 22/20 (CUBERTA

 

TIPO DE EMPRESA: Banca

 

Posto: Empregado/a de banca

 

- Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros e escoller a mellor opción en base ás súas necesidades.

- Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro; entrega e

recollida de documentación de clientes; etc.

-Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes, xa sexa a nivel comercial ou de operativa bancaria.

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario ou Licenciatura finalizado ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas,

Empresariais, ou relacionados co sector financeiro.

- Experiencia mínima no sector de 6 meses.

- Actitude innovadora, que achegue propostas e ideas de mellora, ser flexible aos cambios e aos novos requirimentos dos clientes, e ter moitas ganas de aprender.

- *Valorable experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

 

BENEFICIOS:

 

- Desenvolvemento profesional nunha das entidades financeiras máis importantes do noso país.

- Formación desde o primeiro día que che axudará a coñecer todos os produtos financeiros e a desenvolver diferentes habilidades para que poidas asesorar mellor aos teus clientes.

- Desenvolvemento profesional: terás a posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer dentro do sector bancario.

- Traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: 6 meses

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense cidade


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 30 de outubro de 2020 - antes das 14,00 horas.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 21/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa Construtora de Obras Públicas con presenza a nivel nacional

 

POSTO OFERTADO: Responsable Contable/Administrativo

   

REQUISITOS:

 

-          Licenciado/a en Ciencias Económicas, Ciencias Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, ou Diplomado/a en CC.EE:

-          Amplos coñecementos administrativos, contables, financeiros e fiscais.

-          Ampla capacidade de organización, xestión de equipos de traballo, negociación, compromiso e xestión das tarefas con seguridade.

-          Gran responsabilidade.

-          Indispensable carné de conducir tipo *B

-          Valorarase dominio de inglés e experiencia en empresas construtoras.

 

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata a convir

 

LUGAR DE TRABALLO:  Zona de Allariz - Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

CONTRATO: Indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 6 de novembro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 20/20 (CUBERTA)

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría de empresas

  

TAREFAS:

 

-          Contabilidade da documentación dos diferentes clientes do despacho.

-          Presentación de impostos trimestrais

-          Peches do exercicio

-          Liquidación de Imposto de sucesións

-          Xestións varias coa administración

 

REQUISITOS:

 

-          Persoa con titulación Licenciada en Ciencias Económicas, Administración de Empresas, ou similar

-          Experiencia en *llevanza de contabilidade

-          Valóranse coñecementos de Laboral

         

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata

-          Salario a convir

-          Xornada a convir

 

LUGAR DE TRABALLO:  Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: A convir

 

CONTRATO: A convir

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 27 de outubro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 19/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría de empresas

  

TAREFAS:

 

-          Contabilidade da documentación dos diferentes clientes do despacho.

-          Presentación de impostos trimestrais

-          Peches do exercicio

-          Liquidación de Imposto de sucesións

 

REQUISITOS:

 

-          Persoa con titulación Licenciada en económicas, Administración de empresas, ou similar

-          Experiencia en *llevanza de contabilidade

-          Coñecementos programas contabilidade

-          Ofimática básica

 

OFRÉCESE:

 

-          Incorporación inmediata

-          Bo ambiente de traballo

-          Salario a convir

-          Media xornada

 

LUGAR DE TRABALLO:  Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Media xornada

 

CONTRATO: Indefinido con período de proba

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 23 de outubro de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 18/20 (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa dedicada ao asesoramento a particulares e empresas.

 

DEPARTAMENTO: Administración/contabilidade. 

 

TAREFAS:

 

 • Emisión de facturas
 • Control do ciclo contable.
 • Peches contables.
 • Liquidación de impostos.
 • Atención a clientes.

 

REQUISITOS:

 

 • Diplomado/a, Graduado/a en Administración e Dirección de empresas ou Licenciado/a en Económicas con coñecementos e experiencia en departamento de contabilidade.
 • Persoa *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas. Dominio do Plan Xeral Contable.
 • Valóranse especialmente coñecementos en tributación.
 • Coñecementos de ofimática básica.

 

OFRÉCESE:

 

 • Posición estable.
 • Bo ambiente de traballo.
 • Salario bruto a negociar segundo valía do candidato.
 • Incorporación inmediata.

 

LUGAR DE TRABALLO:  Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa. Non se descarta media xornada.

 

CONTRATO: Indefinido con período de proba.

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 17 de agosto de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 17/20 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Administración e Comercial

 

TIPO DE EMPRESA: Axencia de Seguros

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

- Xestións administrativas propias de contratos de seguros

- Tramitación de sinistros

- Accións Comerciais desde oficina: Venda Cruzada

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario (Empresariais, Económicas, Dereito, etc.... )

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas.

- Valorarase especialmente formación en Vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada partida: mañá e tarde.

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a:

colourense@economistas.org antes do 10 de setembro de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 16/20

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Empresa dedicada á distribución

 

Búscase licenciade@/*graduad@  en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata

Carné de conducir

 

Xornada Traballo: media xornada *ampliable a xornada completa

 

Contrato: indefinido, con período de proba

 

Lugar de traballo:  Ourense

 


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do  8 de setembro de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 15/20

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa dedicada ao comercio por xunto

 

DEPARTAMENTO: Financeiro

 

POSTO: Contable *senior - Responsable da contabilidade de varias sociedades

 

TAREFAS:

 

-       Emisión de facturas

-       Conciliacións bancarias (clientes/ provedores).

-       Control tesouraría: *cash *pooling, reporte *SII.

-       Control do ciclo contable.

-       Consolidación contable e fiscal.

-       Peches contables/ financeiros mensuais.

-       Prospección de auditorías.

 

REQUISITOS:

 

-       Graduado/a en administración e dirección de empresas ou licenciado/a en Económicas con coñecementos e experiencia mínima de 3 anos en departamento de contabilidade.

-       Persoa autónoma, *proactiva, planificada e organizada. Con capacidade analítica e habilidades *comunicativas. Dominio do Plan Xeral Contable. Experiencia no manexo de *ERP'*s Coñecementos e experiencia avanzados en *Excel.

-       Sólidos coñecementos de principios, prácticas, estándares, leis e regulacións financeiras e contables. Coñecemento tributario e consolidación fiscal e *cash *pooling.

-       *Valorable bo nivel de inglés.

OFRÉCESE:

-       Posición estable.

-       Incorporación a un grupo empresarial en pleno proceso de expansión.

-       Bo ambiente de traballo.

-       Salario bruto a negociar segundo valía do candidato.

-       Incorporación inmediata.

 

LUGAR DE TRABALLO: Polígono Pereiro de Aguiar - Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa (luns a venres de 9:00-17:00 horas)

 

CONTRATO: Indefinido

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 7 de agosto de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 14/20   

 

DEPARTAMENTO: Xestión Contable e Fiscal de Empresas

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Posto: Responsable de Fiscalidade e Contabilidade

 

REQUISITOS:

 

-   Coñecementos en programa de xestión contable e fiscal.

-   Con experiencia acreditada en departamento de xestión e administración en asesorías ou empresas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

CONTRATO: Indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 30 de xullo de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 13/20  

 

DEPARTAMENTO: Administración

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

Posto: Administrativo/a contable.  

 

- Búscase un/a profesional con experiencia e que sexa unha persoa comprometida e con capacidade de traballo en equipo.

-Ofrécese un posto estable, nunha empresa de referencia, con posibilidade de crecemento profesional e cunha aposta clara pola formación continua dos seus profesionais.

 

REQUISITOS:

 

-       Experiencia mínima de 3 anos en facturación e contabilidade

-       Nivel *xperto en programas de contabilidade e facturación

-       Nivel alto en ofimática (*Excel *especielmente) e manexo de aplicacións informáticas

-       Alta capacidade de xestión e eficiencia no traballo, dado que co tempo será responsable de xestionar a súa propia carteira de clientes

-       Alta capacidade de *fidelización de clientes e actitude positiva

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa. Intensiva todos os venres de ano, véspera de festivos e veráns  (8:00-15:00)

 

CONTRATO: Indefinido (con medidas de flexibilidade e conciliación laboral)

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 7 de agosto de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 12/20 (CUBERTA)

 

TIPO DE EMPRESA: Banca

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Posto: Empregado/a de banca

 

- Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros e escoller a mellor opción en base ás súas necesidades.

- Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro; entrega e

recollida de documentación de clientes; etc.

-Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes, xa sexa a nivel comercial ou de operativa bancaria.

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario ou Licenciatura finalizado ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas,

Empresariais, ou relacionados co sector financeiro.

- Actitude innovadora, que achegue propostas e ideas de mellora, ser flexible aos cambios e aos novos requirimentos dos clientes, e ter moitas ganas de aprender.

- *Valorable experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

 

BENEFICIOS:

 

- Desenvolvemento profesional nunha das entidades financeiras máis importantes do noso país.

- Formación desde o primeiro día que che axudará a coñecer todos os produtos financeiros e a desenvolver diferentes habilidades para que poidas asesorar mellor aos teus clientes.

- Desenvolvemento profesional: terás a posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer dentro do sector bancario.

- Traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

 

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa

 

DURACIÓN: Determinada


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 15 de xullo de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 11/20 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Administración

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa do sector do transporte

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Posto: Administrativo/a contable.  

 

- Realización  de tarefas administrativas varias da contabilidade da empresa (rexistros contables, xestións  administrativas de tesouraría  e laboral e contratos...)

 

REQUISITOS:

 

- Grao Universitario (CC.EE., Económicas, ADE, etc.... )

- Manexo das aplicacións ofimáticas e programas informáticos de xestión contable.

- *Valorable experiencia previa como Administrativo/a Contable.

- Incorporación inmediata.

- Estar en posesión do Certificado de Discapacidade

 

LUGAR DE TRABALLO: O Barco de Valdeorras

 

XORNADA DE TRABALLO: Inicialmente Xornada completa en horario partido (8:00-13:00 e 15:00-18:00 horas)

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal e posibilidade de continuidade laboral.


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 29 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 10/20 (CUBERTA)

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Entidade Colaboradora coa Seguridade Social

 

Búscase licenciade@/*graduad@ en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

 

Requisitos:

 

-       Dispoñibilidade inmediata

-       Carné de conducir

 

Xornada Traballo: xornada completa

 

Contrato: interinidade. Vacacións.

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 23 de xuño de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 09/20 PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN E COMERCIAL

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

Xestións administrativas propias de contratos de seguros

Tramitación de sinistros

Accións comerciais desde oficina: venda cruzada

 

REQUISITOS:

- Grao Universitario (CC.EE., Económicas, ADE, etc.... )

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas.

- Valorarase especialmente formación en vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Inicialmente intensiva mañá (logo

mañá e tarde).

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma

indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do  22 de xuño de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 08/20 (CUBERTA) 

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Empresa dedicada á distribución

 

Búscase licenciade@/*graduad@  en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata

Carné de conducir

 

Xornada Traballo: media xornada *ampliable a xornada completa

 

Contrato: indefinido

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do  6 de xuño de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 07/20 (CUBERTA)

 

Búscase licenciade@/*graduad@  en ADE, CC.EE., Ciencias Económicas...

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Empresa dedicada ao comercio en liña

 

Requisitos:

 

- Dispoñibilidade inmediata

- Alto nivel de inglés


Xornada Traballo: xornada completa

 

Contrato: indefinido


Lugar de traballo : Polígono Pereiro de Aguiar - Ourense

 


Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org antes do 6 de maio de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 06/20 (PECHADA)

 

Departamento: Fiscal-Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, con experiencia laboral en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Elaboración e Presentación de RENDAS

- Coñecementos contables

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata.

Experiencia en posto similar.

 

Xornada Traballo: xornada completa

 

Contrato: inicialmente 3 meses (cubrir baixa de paternidade)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 30 de abril de 2020

 

 

OFERTA DE EMPREGO *Ref 05/20 (PECHADA)

 

Departamento: Fiscal-Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, con experiencia laboral en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Elaboración e Presentación de RENDAS

- Contabilidade : Sociedades e Persoas Físicas
- Tramitación de todo tipo de Impostos

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata.

Experiencia en posto similar.

Importante traballar nunha xestoría ou asesoría.

 

Xornada Traballo: xornada completa ou media xornada (tratarase co *candidat@)

 

Contrato: inicialmente 3 meses (cubrir baixa de paternidade)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 14 de abril de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 04/20 (PECHADA) 

 

Departamento: Asesoría Fiscal e Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, con experiencia laboral en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Contabilidade
- Tramitación de todo tipo de Impostos
- Asesoría Fiscal: Sociedades e Persoas Físicas
- Xestións administrativas
- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

 

Dispoñibilidade inmediata.

Experiencia en posto similar.

Imprescindible traballar nunha xestoría ou asesoría, levando a fiscalidade e a contabilidade de diversas sociedades e persoas físicas.
Valorarase favorablemente o coñecemento na presentación de Subvencións, e a participación en expedientes de inspección fiscal.

 

Xornada Traballo: 50% da xornada.

 

Contrato: inicialmente 3 meses (prorrogable a indefinido)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 23 de marzo de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 03/20 (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Sector Seguros


Descrición da oferta: Selecciónase Asesor/a profesional de seguros


Ofrécese:


- Incorporación inmediata

- Interesante sistema retributivo

- Formación de inicio e continuada a cargo da empresa

- Apoios continuados de mercadotecnia, captación de clientes e técnicas de venda

- Ampla gama de produtos aseguradores e financeiros

- Plataforma informática en contorna web

 

Requírese:

 

- Carácter emprendedor

- Iniciativa e datos comerciais

 

Lugar de traballo: Provincia de Ourense


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de febreiro de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 02/20 (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Sector Vinícola

 

Descrición da oferta: Selecciónase CONTABLE

 

Departamento: Administrativo-Financeiro

 

Tarefas:

 

-       Realización de asentos ordinarios

-       Xestión de *cobros

 

Lugar de traballo: Cenlle - Ourense


Xornada de traballo:
completa


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 1 de marzo de 2020

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 01/20 (CUBERTA)

 

Posto: Auxiliar Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Requisitos:

 

-       Preferentemente con experiencia en software A3.

 

Xornada Traballo: 50% da xornada. De luns a xoves de 14,00 - 19,00 horas. Os meses de agosto e setembro o horario será de mañá

 

Contrato: inicialmente 6 meses (prorrogable por 6 máis)

 

Lugar de traballo:  Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 31 de xaneiro.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 34/19

 

Posto: XERENTE

 

Tipo de empresa: Empresa sector agrícola

 

Requisitos:

 

- Persoas con actitude innovadora, que acheguen propostas e ideas de mellora, que sexan flexibles aos cambios e que teñan moitas ganas de aprender.

 

- Estudos universitarios superiores finalizados ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Dobre Grao en ADE.

 

- Valorarase experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

 

- Dominio do Inglés, *valorable coñecemento doutros idiomas.

 


Beneficios:

 

- Formación: desde o primeiro día para axudarche a coñecer a dinámica e actividade da empresa e a desenvolver diferentes habilidades necesarias no día a día.

 

- Desenvolvemento profesional: posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer profesionalmente.

 

- Formar parte dunha gran empresa: traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

Responsabilidades:

 

- Xestionar a operativa diaria da empresa.

 

Xornada Traballo: Completa

 

Contrato: *I*ndefinido

 

Lugar de traballo:  Xinzo de Limia

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 31 de decembro.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 33/19  

 

Tipo de Empresa:  Entidade financeira


Beneficios:


- Formación: desde o primeiro día para axudarche a coñecer todos os produtos financeiros e a desenvolver diferentes habilidades para que poidas asesorar mellor aos clientes.
- Desenvolvemento profesional: posibilidade de adquirir experiencia que che permitirá crecer dentro do sector bancario.
- Formar parte dunha gran empresa: traballar nunha contorna dinámica, de retos *contantes e en continuo crecemento, onde poidas dar o mellor de ti.

Requisitos:


- Persoas con actitude innovadora, que acheguen propostas e ideas de mellora, que sexan flexibles aos cambios e aos novos requirimentos dos clientes, e que teñan moitas ganas de aprender.
- Estudos universitarios superiores finalizados ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Dobre Grao en ADE e Dereito ou relacionados co sector financeiro..
- Valorarase experiencia previa no desenvolvemento de funcións comerciais ou de relación con cliente.

Responsabilidades:


- Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros e escoller a mellor opción en base ás súas necesidades.
- Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro/a; entrega e recollida de documentación de clientes; etc.
- Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes, xa sexa a nivel comercial ou de operativa bancaria.

 

Lugar de traballo: Ourense e provincia.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 19 de decembro.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 32/19 

 

Departamento: Contabilidade, Fiscalidade - Xestión.

 

Tipo de empresa: Asesoría Empresarial - Consultoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en CC Económicas - Empresariais. ADE ou Dobre grao Administración e Dirección de Empresas-Dereito.

 

Búscase persoa dinámica, con actitude cara ao traballo, vontade de aprendizaxe e formación *contínua.

As funcións que se desenvolverán son as propias de asesoría empresarial, máis concretamente a realización de rexistros contables, atención ao cliente, tramitacións propias da actividade.

Requisitos:

 

Titulación detallada.

Valorarase favorablemente formación complementaria en Dereito Tributario ou Laboral.

Dispoñibilidade xornada completa.

Capacidade de trato co cliente.

Non imprescindible experiencia.

Traballo en equipo.

 

Lugar de traballo: Ourense cidade.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de decembro.

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 31/19

 

Departamento: Soporte de Aplicacións

 

Tipo de empresa: TIC

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE... Valorarase  experiencia en Xestoría-Asesoría.

 

Requisitos:

 

- Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento de Soporte Técnico, Traballo en Equipo, imprescindible Coñecementos das Ferramentas de *Wolters *Kluwer-A3Software. 

 

- Bo nivel de ferramentas informáticas (*Excel, *Word, etc.)

 

- Buscamos dispoñibilidade inmediata.

 

Lugar de Traballo: Parque Empresarial Vilamarín

 

Xornada de Traballo: Completa

 

*Duracion: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 5 de decembro

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 30/19 

 

Departamento: Asesoría Fiscal e Subvencións

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE... Valorarase favorablemente a posesión doutros títulos específicos de Fiscalidade. Asesor fiscal e contable con experiencia en Xestoría-Asesoría.

 

Búscase persoa dinámica e *resolutiva para Departamento Fiscal, imprescindible experiencia laboral, de 3 a 5 anos, en Xestoría ou Asesoría. As funcións que se desenvolverán no posto de traballo son as seguintes:

- Contabilidade
- Tramitación de todo tipo de Impostos
- Asesoría Fiscal: Sociedades e Persoas Físicas
- Subvencións
- Xestións administrativas
- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

Buscamos dispoñibilidade inmediata.
Requírese unha experiencia mínima en posto similar de polo menos, 3 anos. É imprescindible traballar nunha xestoría ou asesoría, levando a fiscalidade e a contabilidade de diversas sociedades e persoas físicas.
Non se terán en conta os CV´*s daquelas persoas que unicamente levasen a fiscalidade e contabilidade nunha única empresa. Non buscamos ese perfil.
Valorarase favorablemente o coñecemento na presentación de Subvencións, e a participación en expedientes de inspección fiscal.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de novembro

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 29/19

 

TIPO DE EMPRESA: AXENCIA DE SEGUROS

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Contrato Laboral coas seguintes tarefas:

 

- Xestións administrativas e contables da Axencia

- Tramitación de sinistros

- Accións Comerciais desde oficina: Venda Cruzada

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais...

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Requírese experiencia previa en xestións administrativas

- Valorarase especialmente formación en Vendas

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 26 de novembro de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 28/19 

 

Departamento: Contabilidade/asesoría fiscal

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Títulos Universitarios en Económicas, empresariais, ADE.

 

Valorarase favorablemente a posesión doutros títulos específicos de Fiscalidade (*Master)

 

Funcións:

 

-      Contabilidade

-      Presentación impostos(*SII)

-      Asesoramento fiscal: SOCIEDADES E PERSOAS *FISICAS.

-      Xestións administrativas.

 

Requisitos:

 

-Dominio de contabilidade

-Dispoñibilidade para incorporación inmediata, antes do 20 de novembro de 2019

-Traballo en equipo

-Atención ao público

 

Xornada: Tempo completo

 

Contrato: Indefinido

 

Lugar de traballo: Xinzo de Limia

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de novembro

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 27/19

 

Departamento: Contabilidade/asesoría fiscal/subvencións.

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

Valorarase favorablemente a posesión doutros títulos específicos de Fiscalidade.

 

Funcións:

 

- Contabilidade

- Tramitación de todo tipo de Impostos

- Asesoría Fiscal: SOCIEDADES E PERSOAS *FISICAS

- Subvencións

- Xestións administrativas

- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

 

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira

- Dispoñibilidade para incorporación inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia Mínima:  5 anos

 

Xornada: Xornada completa

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 9 de novembro

 

 

*OFERTADE EMPREGO *Ref. 26/19

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:


 • - Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • - Revisión de contas anuais.
 • - Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:

 

-       Dominio do Plan Xeral Contable.

 

-       Menor de 30 anos.

 

-       Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

 

-       Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

 

-       Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

-       Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

-       Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

-       *Valorable experiencia en auditoría.

 

-       Valoraranse coñecementos ou experiencia en área fiscal.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV antes do 8 de novembro a: colourense@economistas.org

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 25/19

 

Tipo de empresa: Consultoría Financeira con 50 anos no mercado internacional.

 

Descrición da oferta: Selecciónanse Colaboradores Internos e Externos.

 

Departamento: Oficina de Ourense

 

Requisitos:

 

- Preferiblemente da provincia de Ourense.

- Valente e decidid@.

- Emprendedor/a e ambicios@.

- Capacidade de aprendizaxe.

- Resolutiv@

- Bos dotes *comunicativas.

- Orientade@ a resultados.

- Flexible con capacidade de adaptación.

- Optimista e positiv@.

- *Honest@ e responsable.

 

Tarefas: Asesoramento en Finanzas (Planificación, Investimento e Xubilación).

 

Lugar de traballo: Ourense.

 

Xornada de traballo: A convir.

 

Contrato: *Freelance, compatible con outras actividades.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 31 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 24/19 

 

Tipo de empresa: Sector financeiro

 

Descrición da oferta: Selecciónase ASESOR/A FINANCEIRO/A

 

Ofrécese:

 

- Máis de 100 horas anuais de formación impartidas de maneira permanente e individualizada, permitíndoche obter a certificación de Operador de Banca Seguros e a certificación profesional esixida por *MiFiDII. 

- Amplo apoio en comunicación, tecnoloxía e ferramentas para o desenvolvemento da actividade.

 

Aptitudes e coñecementos desexados:

 

- Formación universitaria en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, - Ciencias Empresariais...

- Experiencia profesional mínima de 3 anos.

- Clara orientación ao cliente.

- Valorarase certificación oficial CNMV en Asesoramento Financeiro.

 

Lugar de traballo: Ourense e Comunidade Autónoma de Galicia


Xornada de traballo: Completa

 

Duración: indefinido


Interesados/*as enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de setembro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 23/19  

 

Tipo de empresa: Auditoría e Consultoría

 

Descrición da oferta: Selecciónase AUDITOR/A JUNIOR

 

Aptitudes e coñecementos desexados:

 

- Experiencia en traballo de auditoría financeira (en especial *NIAs)

- Contabilidade (Inmobilizado, financeiro)

- Fiscalidade (Imposto de Sociedades e IVE)

- Bo *copnocimiento de *Excel e as ferramentas de *Office

- Traballo en Equipo

 

Lugar de traballo: Vigo


Xornada de traballo: Flexible

 

Salario: Moi competitivo


Interesados/*as enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 25 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 22/19 

 

Tipo de empresa: Asina líder en servizos profesionais de auditoría, fiscal e legal e asesoramento empresarial

 

Descrición da oferta: Selecciónase AUDITORES CON EXPERIENCIA 

 

Requisitos:

 

-       Licenciado en ADE, Económicas ou Empresariais

-       Valorarase formación específica en auditoría así como coñecementos en inglés

-       Mínimo de tres anos demostrable en experiencia en auditoría

-       Capacidade de traballo de forma eficaz

-       Xestión e formación de equipos. Traballo en equipo

-       Iniciativa

-       Dispoñibilidade para viaxar

 

Ofrécese:

 

     - Remuneración competitiva en función da experiencia achegada

     - Oportunidades atractivas de desenvolvemento profesional

     - Incorporación a unha das firmas de maior prestixio do noso país e a nivel mundial de servizos profesionais

 

Lugar de traballo: Palma de Mallorca


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 21/19

 

Tipo de empresa: Asina líder en servizos profesionais de auditoría, fiscal e legal e asesoramento empresarial

 

Descrición da oferta: Selecciónase AUDITORES SEN EXPERIENCIA 

Requisitos:

 

-       Licenciado en ADE, Económicas ou Empresariais.  

-       Valorarase formación específica en auditoría así como coñecementos en inglés

-       Coñecementos de contabilidade

-       Capacidade de traballo de forma eficaz

-       Traballo en equipo

-       Iniciativa

-       Dispoñibilidade para viaxar

 

Ofrécese:

 

     - Remuneración competitiva en función da experiencia achegada

     - Oportunidades atractivas de desenvolvemento profesional

    - Incorporación a unha das firmas de maior prestixio do noso país e a nivel mundial de servizos profesionais

 

Lugar de traballo: Palma de Mallorca


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 10 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 20/19    

 

Tipo de empresa: Empresa con sede en Ourense e presenza en España e Portugal

 

Descrición da oferta: Selecciónase RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN E CONTABILIDADE con polo menos 4/5 anos de experiencia en posicións de responsable de área ou departamento (finanzas, administración e/ou contabilidade/control de xestión)

 

Departamento: En dependencia da Dirección da Compañía, apoiar en todas as áreas do *Dpto. de Dirección asumindo a responsabilidade diaria das tarefas asignadas 

 

Funcións xerais:

 

-       Xestión financeira   

-       Xestión da contabilidade e fiscalidade 

-       Relación e xestión con entidades bancarias 

-       Peches e balances mensuais 

-       Remesas, pagos de nóminas 

-       Xestión de riscos (reclamación débedas a clientes) 

-       Contabilidade analítica ( rendibilidade de proxectos, clientes, produtos,..)

-       Xestión total do departamento 

-       Asesoramento e *reporting financeiro á Dirección Xeral. 

 

Requisitos:

 

-       Licenciado en ADE, Económicas ou similar.  

-       Experiencia entre 7/10 anos levando o departamento financeiro dunha empresa dun tamaño similar (ao redor de 4/5 MM) 

-       Adoitado ao traballo en equipo, sentido da responsabilidade e autonomía. 

-       *Valorable coñecementos de *Navision 

-       Valoraranse coñecementos de inglés e/ou  portugués 

 

Competencias:

 

     - Ordenado/a , planificado/a

     - Boa capacidade de comunicación

    - Honesto/a

    - Iniciativa, capacidade de aprendizaxe

   - Perfil todoterreo

 

Lugar de traballo: Ourense cidade


Xornada de traballo:
flexibilidade no horario, estabilidade e bo ambiente laboral

 

Contrato: Indefinido e salario moi competitivo


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de outubro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 19/19    

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Departamento: Contabilidade

 

Requisitos:

 

-       Diplomado/a en CC.EE. ou Graduado/a en *Administracion e Dirección de Empresas

-       Ser menor de 30 anos

-       Imprescindible dominio de contabilidade financeira

-       Dispoñibilidade inmediata

-       Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

-       Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva

 

Tarefas:

 

-       Contabilidade

-       Xestións administrativas

-       Traballos varios de asesoría

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada de Traballo: Completa


Contrato: Inicial de 6 meses con posibilidade de conversión en indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 6 de setembro de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 18/19   

 

Tipo de empresa: Servizos xurídicos

 

Descrición da oferta: Selecciónase ASESOR/A FISCAL

 

Misión: Asesoramento xurídico na área fiscal

 

Requisitos:

-       Formación universitaria en *Administracion e Dirección de Empresas, económicas, Dereito e/ou similares

-       *Master en Fiscalidade e tributación e/ou similar

-       Experiencia previa mínima de 4-5 anos como asesor/a tributario en despachos xurídicos/asesoría fiscal de primeiro nivel

-       Persoa organizada e *meticulosa, e con alto grao de responsabilidade e capacidade de traballo

-       Coñecemento e manexo das novas tecnoloxías (informática, internet, etc...)

-       Residencia na Coruña ou arredores, ou con posibilidade de cambio de residencia á zona.

 

Tarefas:

-       Elaboración de peches fiscais de sociedades

-       Asesoramento fiscal a clientes

-       Tramitación e xestión de impostos (IVE, IRPF, etc...)

-       Resolución de requirimentos ou inspeccións

-       Actualización e estudo de fontes bibliográficas

-       Arquivo e xestión da documentación xerada (informes, comunicacións, etc...)

 

Lugar de traballo: A Coruña

 

Xornada de Traballo: Completa


Contrato: Indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de agosto de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 17/19    

 

Tipo de empresa: Sector Vinícola

 

Descrición da oferta: Selecciónase CONTABLE

 

Departamento: Administrativo-Financeiro

 

Tarefas:

 

-       Realización de asentos ordinarios

-       Xestión de *cobros

 

Lugar de traballo: Cenlle - Ourense


Xornada de traballo:
½ xornada (flexibilidade no horario, aínda que preferentemente de mañá)

 

Contrato: Interinidade (substitución de baixa) con posibilidade de converterse en permanente a xornada completa


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de agosto de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 16/19  

 

Tipo de empresa: Sector financeiro

 

Descrición da oferta: Selecciónase ASESOR/A FINANCEIRO/A

 

Ofrécese:

 

- Máis de 100 horas anuais de formación impartidas de maneira permanente e individualizada, permitíndoche obter a certificación de Operador de Banca Seguros e a certificación profesional esixida por *MiFiDII. 

- Amplo apoio en comunicación, tecnoloxía e ferramentas para o desenvolvemento da actividade.

 

Aptitudes e coñecementos desexados:

 

- Formación universitaria en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais...

-  Experiencia profesional mínima de 3 anos.

-  Clara orientación ao cliente.

-  Valorarase certificación oficial CNMV en Asesoramento Financeiro.

 

Lugar de traballo: Ourense e Comunidade Autónoma de Galicia


Xornada de traballo: Completa

 

Duración: indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 15/19 

 

Tipo de empresa: Sector financeiro

 

Descrición da oferta: Selecciónase XESTOR/A COMERCIAL

 

Requisitos:

 

-  Persoas con moitas ganas de aprender que sexan flexibles aos cambios e aos novos requirimentos que os clientes poidan ter.

-  Estudos universitarios superiores finalizados ou nos dous últimos cursos de Economía, Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Dereito, Ciencias Políticas ou relacionados co sector financeiro.

-  Valorarase experiencia previa en atención ao cliente.

-  Non se require experiencia en banca

 

Responsabilidades:


    - Xestionar a operativa diaria de caixa: recepción de ingresos; entrega de diñeiro; *arqueo de caixa; control e reposición de caixeiro/a; entrega e recollida de documentación de clientes; etc.
    - Asesorar a todos aqueles clientes interesados en produtos financeiros.
    - Solucionar as dúbidas ou consultas dos clientes acerca da operativa e normativa bancaria.

 

Lugar de traballo: provincia de Ourense


Xornada de traballo: Completa

 

Duración: variable

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 20 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 14/19

 

Tipo de empresa: OBRAS E SERVIZOS DE CONSTRUCIÓN

 

Descrición da oferta: Selecciónase ADMINISTRATIVO

 

Requisitos:

 

Licenciatura, grao en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Empresariais...

- Non se require experiencia

 

Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Contrato de formación

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 11 de xuño de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 13/19 

 

Tipo de empresa: Xestor/a comercial banca

 

Descrición da oferta: Selecciónase XESTOR COMERCIAL  BANCA

 

Requisitos:

 

- Aptitudes comerciais, orientación ao cliente e excelentes habilidades *comunicativas. 

- Dispoñibilidade para desprazarse a traballar aos diferentes centros de traballo da entidade. 

- Formación académica relacionada co sector empresarial (licenciatura, grao, *master...)

 

Lugar de traballo: diferentes centros de traballo da entidade

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Temporal (incorporación inmediata)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 28 de maio de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 12/19  (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Sector do automóbil

 

Descrición da oferta: Selecciónase OFICIAL DE PRIMEIRA - ADMINISTRATIVO para empresa.

 

Requisitos:

 

-Coñecementos de *Office


- Requírese ter experiencia previa no mundo laboral


- Licenciado/a ou graduado/a en ADE, Empresariais, Económicas... ou Diplomado/a.

 

Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Temporal (Substitución de baixa de 2 a 3 meses)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 22 de maio de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 11/19

 

Tipo de empresa: Sector automoción

 

Descrición da oferta: Selecciónase RESPONSABLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACIÓN para empresa.

 

Requisitos:

 

-Imprescindible Licenciatura en Empresariais, Administración de Empresas ou Económicas. 


-Imprescindible experiencia previa de 5 anos como Responsable de Contabilidade e Administración.


-*Valorable Máster en Dirección Contable, Administrativo/a, Financeira ou Auditor/a. 


-*Valorable dominio avanzado de *excel. 


-*Valorable nivel avanzado de inglés.

 

Responsabilidades:

 

-Planificar, organizar e controlar as actividades relativas á xestión do departamento. 


-Supervisar o rexistro de operacións contables, fiscais, legais, tributarias, etc., de acordo á normativa vixente nos prazos e termos establecidos. 


-Definir e controlar a *implementación dos criterios e procedementos para o rexistro contable e fiscal. 


-Asegurar o cumprimento dos procesos internos en materia contable, fiscal, administrativo/a, etc. 


-Definir os criterios e procedementos requiridos para asegurar o cumprimento das normas tributarias.

 

-Supervisar todas as áreas dos estados financeiros. 


-Garantir o correcto arquivo dos documentos soporte (contables, fiscais, legais, etc.). De acordo á normativa legal vixente. 


-Supervisar, formar, optimizar o persoal baixo a súa dependencia ou mando. 


-Relación con auditores/*as para proporcionar información e/ou calquera requirimento. 


-Relación con organismos públicos que requiran outro tipo de información contable, financeira, fiscal, etc. 


-Xestión de Importacións e/ou Exportacións

 

Lugar de traballo: Polígono de San Cibrao - Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinido. Incorporación inmediata.


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 17 de maio de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 10/19   

 

Tipo de empresa: Multinacional do sector Industrial

 

Descrición da oferta: Selecciónase COMERCIAL/VENDAS para empresa.

 

Requisitos:

 

- Imprescindible Licenciatura ou Grao en *Administracion de Empresas, Económicas, CC.EE, Mercadotecnia ou similar....

 

- Imprescindible experiencia mínima de 2 anos como Comercial.


- Imprescindible dispoñibilidade para viaxar a nivel autonómico de Galicia de Luns a Venres.


- *Valorable nivel de idioma inglés alto.

 

Responsabilidades:

 

- Captación e *fidelización de clientes a nivel autonómico

 

- Presentación de produtos

 

- Ampliación de carteira de clientes


Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinido. Incorporación inmediata.


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 14 de maio de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 9/19   

 

Tipo de empresa: Compra e venda produtos perfumaría e cosmética

 

Descrición da oferta: Selecciónase CONTABLE para empresa.

 

Requisitos:

 

- Experiencia de 2-3 anos.

 

-Coñecementos de facturación, control de *stocks.

 

- Coñecementos de *ERP.

 

- Capacidade de adaptación ao cambio e gran capacidade de organización.

 

- *Valorable coñecementos de *reporting.

 

- *Valorable coñecementos de inglés.


Lugar de traballo: Polígono de San Cibrao das Viñas - Ourense

Xornada de traballo: Completa de 9:00 - 17:00 horas

 

Duración: Temporal con posibilidade de indefinido. Incorporación inmediata en proxecto de gran crecemento

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 8 de maio de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 8/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)  

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • - Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • - Revisión de contas anuais.
 • - Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:

 

-       Coñecementos do Plan Xeral Contable.

-       Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

-       Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

-       Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

-       Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

-       Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

-       Non se require experiencia en auditoría, pero é *valorable.

-       Valoraranse coñecementos ou experiencia en área fiscal.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org antes do 1 de maio de 2019

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 7/19(CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)       

 

Posto: Departamento Administración/Contabilidade en Empresa

 

Requisitos:


     -  Experiencia de 1 ano en Contabilidade

     -  Manexo de *Contaplus *SAGE

 

Tarefas:


     -  *Contabildad

     -  Recepción *albaranes, pedidos...

     -  Xestión de facturas

     -  Relación con bancos

 

Ofrécese: 


     - Incorporación inmediata a través de contrato a xornada completa.

     - Desenvolvemento do traballo en Ourense cidade

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 8/04/19

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 6/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)   


Posto: Departamento Fiscal en Asesoría

 

Requisitos:


- Coñecementos sobre fiscalidade

 

Ofrécese: 


- Incorporación inmediata a través de contrato temporal.

- Desenvolvemento do traballo en Ourense cidade

- Xornada Laboral: de 9:00-14:00 horas

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 8/04/19

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 5/19   

 

Posto: Xestor/a comercial para entidade financeira na Comarca do Barco de Valdeorras

 

Requisitos:


-   Aptitudes comerciais

-   Orientación ao cliente

-   Boas habilidades *comunicativas

-   Dispoñibilidade para desprazarse a traballar á Comarca do Barco de Valdeorras

 

Ofrécese: 


- Incorporación inmediata a entidade financeira a través de contrato temporal.

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 20/03/19

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 4/19  

 

Posto: Contable para Asesoría Laboral - Fiscal - Contable - Xurídico.

 

Requisitos:


-      Titulado Universitario en Económicas ou ADE. 

-       Coñecementos do Plan Xeral Contable.

-       Experiencia en contabilidade e confección e revisión de contas anuais.

-       Dominio de *Excel e programas xestión.

-       Dispoñibilidade inmediata para incorporación.

 

Ofrécese: 


- Contrato Temporal/Indefinido a xornada completa, incorporación a empresa en expansión e cunha sólida traxectoria. Bo ambiente de traballo.

 

Lugar de traballo: Chantada (Lugo)

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 11/03/19

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 3/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase ASISTENTE DE AUDITORÍA para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • Revisión de contas anuais.
 • Realización de traballo en auditorías financeiras e revisión de subvencións.


Requisitos:

-       Coñecementos do Plan Xeral Contable.

 

-       Experiencia en contabilidade e confección ou revisión de contas anuais.

 

-       Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

 

-       Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

-       Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

-       Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

-       Non se require experiencia en auditoría, pero é *valorable.

 

Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 8.03.2019        

 

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 2/19 (CUBERTA CUN/A COLEXIADO/A)

 

Posto: Administración, con sede en Polígono Industrial San Cibrao das Viñas.

 

Funcións: 

-       Contabilidade

-       Facturación

 

Ofrécese: 

- Contrato Indefinido con xornada completa. Período de proba de 2 meses. Convenio *siderometal provincia de Ourense.

 

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Titulados Universitarios en Económicas ou Empresariais. 

- Coñecementos informáticos
- Vehículo propio
- Idade entre 25 e 40 anos

- Experiencia mínima de 2 anos en posto similar
- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación inmediata

 

Interesad@s remitir CV a colourense@economistas.org antes do 15 de febreiro de 2019

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 1/19

 

Posto: Asesor/a Xurídico-Laboral para Asesoría Xurídico-Fiscal-Laboral-Contable, con sede en Ourense.

 

Funcións: 


- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE 
- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos *contractos 
- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos 
- Redacción cartas de aviso / sanción 
- Cálculo e envío de nóminas de final de mes 
- Cálculo de variables de nóminas 
- Cálculo e regularización IRPF 
- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións 
- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@ 
- Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa 
- Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...) 
- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións, sancións). 
- Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento. 
- Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho 
- Reunión con cliente para análise das necesidades. 
- Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso. 
- *Fidelización e optimización da carteira de clientes 
- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual)

 

Ofrécese: 


- Contrato Indefinido e unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica, con formación continua tanto interna como externa.

 

REQUISITOS MÍNIMOS:

 

- Titulados Universitarios en Económicas ou Empresariais. 
- Deben achegar como mínimo 5 anos de experiencia en empresa dedicada a asesoramento xurídico e laboral. 
- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente. 
- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación inmediata

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 25/01/209

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 21/18

 

Tipo de empresa: Asesoría e Consultoría

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase AUDITOR para realizar tarefas de auditoría interna en empresa de servizos.

 

As tarefas a realizar serán:

 

-       Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.

-       Realización de traballo en auditorías financeiras, de cumprimento, de legalidade.


Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.


- Valorarase formación específica en auditoría de contas.

 

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

- Non se require experiencia, pero é *valorable.


Lugar de traballo: Ourense

Xornada de traballo: Completa

 

Contratación: contrato de obra e servizo determinado (opción de indefinido)

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 28.09.2018 (URXENTE)

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 20/18

 

Tipo de empresa: Asesoría Laboral, Fiscal e Contable

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Posto de traballo: Administrativo/a

 

Funcións:

 

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

 

- Realización de Nomeas  , contratos e Seguimento *vencimientos *contractos

 

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

 

- Cálculo e regularización IRPF

 

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

 

- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@

 

- Preparación e presentación de impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...)

 

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións)

 

-  Contabilidade

 

- Conciliacións bancarias

 

- Tarefas propias de asesoría

 

Experiencia: en asesoría Laboral - Fiscal - Contable

 

Lugar de Traballo: Ourense - centro 

 

Xornada: xornada *complea ou media xornada 

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 24.09.18

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 19/18

 

Tipo de empresa: Xestoría

 

Posto de traballo: Administrativo/a

 

Funcións e Responsabilidades:

 

- Fiscalidade e contabilidade de autónomos e empresas

 

Valorarase:

 

- Experiencia en laboral

 

Lugar de Traballo: Ourense 

 

Xornada: media xornada 

 

Retribución: a convir

 

Contratación: 6 meses (posibilidade de pasar a indefinida)

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 21.09.18

 

OFERTA DE EMPREGO - *Ref. 18/18


Tipo de empresa: Asesoría


Posto de traballo: Xefe/a administrativo/a


Funcións e Responsabilidades:


- Realizar impostos e contabilidade


Valorarase:


- Experiencia en asesorías. Non imprescindible


Lugar de Traballo: Ourense - centro


Xornada: media xornada (a convir)


Contratación: dous meses


Retribución: a convir


Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 


Se *recepcionarán CV´*s ata o 11.09.18 (URXENTE)

 

03 de setembro de 2018 - *Ref. 17/18

 

Tipo de empresa: Sector Tecnoloxía

 

Posto de traballo: Técnico administrativo-contable, con polo menos 3 anos de experiencia 

 

Funcións e Responsabilidades:

 

- Realizar impostos, contabilidade e fiscalidade

 

Valorarase:

 

- Experiencia previa con *Navision

- Experiencia previa en Auditoría


Lugar de Traballo: Ourense - centro

 

Xornada: completa, 40 horas semanais

 

Contratación: un ano, ao finalizar ese contrato, será indefinido

 

Retribución: a convir

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 18.09.18

 

10 de xullo de 2018 - *Ref. 16/18

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Posto de traballo: Departamento Laboral

 

Funcións e Responsabilidades:

 

-          Confección de nóminas

-          *Tc´s

-          *Siltra

-          Elaboración de contratos

-          Programa A3*Nom

-          Elaboración de impostos

-          Despedimentos

-          Liquidacións

-          Convenios.....

 

Lugar de Traballo: Ourense - centro

 

Contratación: a convir (media xornada ou completa)

 

Retribución: a convir

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.07.18

 

06 de xullo de 2018 - *Ref. 15/18

 

Posto de traballo: Director/á Financeiro adxunto. A persoa seleccionada dependerá directa do Director Financeiro de Mozambique

 

Funcións e Responsabilidades:

 

-  Colaborar na planificación e supervisión dos traballos do departamento de Administración.

-  Coordinar as tarefas de contabilidade, tesouraría, auditora e análise financeira.

-  Realización de reportes internos e para o Grupo e análise dos mesmos.

-  Realizar e manter negociacións coas entidades financeiras, Administración Pública e outros provedores.

-  Contribuír ao desenvolvemento profesional dos seus colaboradores.

-  Colaborar na elaboración, execución e seguimento dos Plans de mellora na súa unidade.

-  Realizar aqueloutras tarefas afíns ao posto e que lle sexan encomendadas.

-  Coordinarse e colaborar con outros Servizos cando sexa necesario para a consecución de obxectivos comúns.

 

Valorarase:

 

- Experiencia previa en *Big4

- Coñecementos en Inglés e/ou Portugués

 

Mobilidade: *Expatriación

 

Contratación: Indefinida

 

Xornada: 8 horas

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.07.18

 

06 de xullo de 2018 - *Ref. 14/18 (CUBERTA)

 

Tipo de empresa: Empresa Construtora de Obras Públicas

 

Posto de traballo: Responsable Administración - Departamento administrativo.-financeiro

 

Requírese:

 

- Licenciatura/Grao en Ciencias Económicas, Licenciatura/Grao en Ciencias Empresariais, Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas, Diplomado en Ciencias Empresariais

-   Ter amplos coñecementos administrativos, contables, financeiros e fiscais

-   Ampla capacidade de organización, negociación e xestión do departamento

-   Indispensable carné de conducir tipo *B

-   Valorarase dominio de inglés e experiencia en empresas construtoras

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: mañá e tarde

 

Retribución: a convir

 

Contratación: temporal + indefinido. Incorporación Inmediata.

 

Interesados enviar CV con fotografía recente a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.07.18

 

 

20 de xuño de 2018 - *Ref. 13/18


Tipo de empresa: Asesoría


Posto de traballo: Departamento fiscal


Lugar de traballo: Ourense - centro


Xornada: 9,00 - 15,00 horas


Contratación: indefinida


Retribución: segundo acordo

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org. 

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 31.06.18

 

14 de maio de 2018 - *Ref. 12/18 - (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Posto de traballo: Oficial administrativo especialista en xestión laboral e seguridade social

 

Experiencia: en asesorías - xestorías no departamento laboral

 

Lugar de traballo: Ourense - centro

 

Xornada: completa. Incorporación inmediata.


Contratación: Inicialmente 30 días con posibilidade de converterse en indefinido.

 

Retribución: Segundo convenio estatal consultorías

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org.

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 29.05.18

 

10 de abril de 2018 - *Ref.- 11/18 - (PECHADA)


Tipo de empresa: Xestoría - Asesoría Fiscal, Laboral e Contable


Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...


Funcións:


-  Contabilidade e Fiscalidade de Empresas e Autónomos

- Xestións administrativas

- Xestión de Alugueres

- Tarefas propias de asesoría


Experiencia:  Experiencia en Xestoría (2 anos mínimo)


Lugar de traballo: Ourense - centro


Xornada:  Xornada Completa


Contrato: 6 meses con posibilidade de indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 18.04.2018 

 

09 de abril de 2018 - *Ref.- 10/18 - (PECHADA)

 

TIPO DE EMPRESA: Axencia de SEGUROS

 

DEPARTAMENTO: Administrativo e Comercial

 

*DESCRIPCION DA OFERTA:

 

Contrato Laboral cos seguintes labores:

- Xestións administrativas e contables da Axencia

- Carteira de Clientes-Venda cruzada (Cros *Selling)

- Captación de Novos Clientes

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas,

Ciencias Empresariais

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Valorarase formación específica en Vendas

- Non se require experiencia, pero é *valorable.

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

DURACIÓN: Inicialmente contrato temporal prorrogable de forma indefinida

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 24 de abril

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

26 de marzo de 2018 - *Ref.- 09/18 (PECHADA)

 

Departamento: Financeiro

 

Tipo de Empresa: relacionada coa *vitivinicultura

 

Descrición da oferta:

 

A persoa seleccionada será responsable da xestión de todas as áreas da entidade (administración financeira, recursos humanos, mercadotecnia e promoción) baixo a supervisión e aprobación dos órganos de dirección da entidade.

Como misión principal deberá executar e facer seguimento da estratexia aprobada polos órganos de dirección para lograr os obxectivos fixados. Un detalle maior de funcións sería:

-      Definir, propor e desenvolver o Plan Estratéxico financeiro da entidade, establecendo propostas de mellora constantes e elaborando informes de resultados coa periodicidade requirida.

-      Elaboración do orzamento, control orzamentario e *reporting do mesmo aos órganos de dirección. Control mensual de ingresos e gastos, elaboración mensual de previsións, análises de resultados e posibles desviacións.

-      *Intermediación e negociación con Entidades Financeiras e outros provedores.

-      Fomentar os valores corporativos e a cultura *organizacional.

-      Garantir o adecuado control financeiro da entidade, coordinando todos os aspectos de xestión económica da mesma.

-      Supervisar e analizar os gastos da entidade para que manteñan a coherencia cos obxectivos estratéxicos e coas políticas financeiras.

-      Representar á entidade fronte a todos os grupos de interese públicos e privados, desenvolvendo relacións efectivas que permitan potenciar as sinerxías.

-      Relación coas administracións públicas para a adecuada xestión das subvencións outorgadas á entidade.

-      Coordinar e dirixir a estratexia de promoción da entidade adecuándoa á política económica da mesma.

-      Definir e supervisar os procesos operativos e administrativos da entidade.

-      Xestión de recursos humanos e persoal relacionado coa entidade, asumindo as funcións propias dun secretario da entidade.

 

Requisitos:

 

- Grao/Licenciatura con perfil económico ou empresarial.

- Requírese experiencia (demostrable) de polo menos 3 anos como Xerente en *Dpto. Financeiro.

- Realizar accións de mercadotecnia ou promoción (demostrable)

 

Coñecementos necesarios:

 

-      Análise financeira

-      Contabilidade

-      Auditoría interna

-      Tesouraría

-      Elaboración de informes

-      Elaboración e control orzamentario

-      Control interno

-      Coñecemento de subvencións e do sector público

-      Mercadotecnia e promoción

 

Idiomas:

 

-      Galego: nivel alto

-      Inglés: nivel medio ou alto

-      Valorarase coñecemento doutros idiomas

 

Lugar de traballo: provincia de Ourense

 

Ofrécese:

 

-    Incorporación inmediata

-    Salario: 40.000 euros brutos/ano

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 09.04.2018         

 

26 de febreiro de 2018 - *Ref.- 08/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Contabilidade/asesoría fiscal/subvencións.

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- Contabilidade

- Asesoría Fiscal

- Subvencións

- Xestións administrativas

- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Valorarase pero non é imprescindible.

 

Xornada: Media xornada, con posibilidade de ampliación a xornada completa

 

Contrato: Contrato inicial de 6 meses con posibilidade de conversión a indefinido

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 12.03.2018  

 

22 de febreiro de 2018 - *Ref-. 07/18 - (CUBERTA)

 

Departamento: Xestoría (contable, fiscal, laboral)

 

Tipo de empresa: Sector Xestoría, avogacía, seguros, inmobiliaria.

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- Xestión fiscal, contable, laboral de autónomos e Sociedades Limitadas

- Facturación.

 

Requisitos:

 

- Manexo de programas de contabilidade, fiscal, Laboral, *CRETA...

- Dinámica de traballo en Equipo, atención e dedicación ao cliente.

 

Experiencia: Valórase experiencia previa no sector

 

Xornada: Media xornada

 

Contrato: Temporal con posibilidade de conversión a indefinido

 

Lugar de traballo: Ourense cidade

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 07.03.2018

 

21 de febreiro de 2018 - *Ref-. 06/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- Contabilidade

- Xestións administrativas

- Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Non é necesario experiencia

 

Xornada: Media xornada, con posibilidade de ampliación a xornada completa

 

Contrato: Contrato inicial de 6 meses con posibilidade de conversión a indefinido

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 03.03.2018 

 

20 de febreiro de 2018 - *Ref-. 05/18 - (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Servizos de auditoría e consultoría

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase AUDITOR JUNIOR para empresa de auditoría de contas.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 •  Apoio ao equipo de auditoría en tarefas de auditoría de contas.
 • Realización de traballo en auditorías financeiras, de cumprimento, de legalidade e revisión de subvencións entre outros.


Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.


- Valorarase formación específica en auditoría de contas.

 

- Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

 

- Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

 

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

 

- Non se require experiencia, pero é *valorable.


Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 28.02.2018

 

6 de *febero de 2018 - *Ref-. 04/18

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Sector eléctrico-gas

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- *Contabilización de facturas

- Conciliación de bancos

- Xestións administrativas

- Facturación

 

Requisitos:

- Control programa A3 *Contaplus

- Paquete *Office

- Dinámica de traballo en equipo

 

Xornada: Completa 

 

Contrato: Prácticas con conversión en indefinido

 

Lugar de traballo: San Cibrao das Viñas (Ourense)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.02.2017

 

5 de febreiro de 2018 - *Ref-. 03/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- Controlar e solucionar problemas en contabilidade para unha maior xestión de empresas

- *Auditar contas

- Recursos ante a Axencia Tributaria

- Imposto de Sociedades

 

Requisitos:

- Control programa A3

- Paquete *Office

- Dinámica de traballo en equipo

 

Xornada: Completa 

 

Contrato: Indefinido 

 

Lugar de traballo: Xinzo de Limia

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 19.02.2017

  

15 de xaneiro de 2018 - *Ref-. 02/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Comercial

 

Tipo de empresa: *Correduría de Seguros

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE, Mercadotecnia...

 

Funcións:

-Identificar as necesidades do Cliente e estudar o mercado para desenvolver unha función comercial activa co fin de obter a máxima rendibilidade.

-Buscar novos clientes potenciais, así como reactivar ou manter a carteira.

- Apoio administrativo ao Departamento na tramitación e xestión dos Seguros.

 

 Requisitos:

-Atención ao cliente.

- Habilidades comerciais.

- Manexo de programa informáticos. Nivel avanzado *Excel, *Access ou outros programas de xestión de Bases de Datos.

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo.

- Incorporación inmediata.

-Carné de conducir e vehículo propio.

 

Experiencia: Mínimo 1 ano en traballos de venda de seguros, sondaxe de mercado.

 

Lugar de traballo: San Cibrao das Viñas (Ourense)

 

Duración: Posto estable de longa duración.

 

Xornada: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 26.01.2018   

 

08 de xaneiro de 2018 - *Ref-. 01/18 - (PECHADA)

 

Departamento: Administrativo/Contable

 

Tipo de empresa: Empresa de servizos

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

- *Contabilización de facturas

- Conciliación de bancos

- Xestións administrativas

- Facturación

 

Requisitos:

- Experiencia en programas contables (A3 ou *Contaplús)

- Manexo de programa informáticos (*Word, *Excel...)

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Incorporación inmediata

 

Experiencia: Mínima 1 ano en programas contables tipo A3 ou *Contaplús.

 

Lugar de traballo: Xinzo de Limia

 

Duración: 6 meses

 

Xornada: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 22.01.2018   

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

19 de decembro de 2017 - *Ref.- 18/17

 

DepartamentoFiscal e Contable

 

Posto: Dous Asesores Contables e Fiscais para dúas asesorías con sede en Ourense

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

-  Facturación

-  Preparación e presentación de Impostos

-  Análise de *P e *G, así como Balances de Situación

-  Elaboración de informe

 

Requisitos:

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente

- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación inmediata (Xaneiro 2018)

 

Experiencia: Mínima de 5 anos en empresa dedicada a asesoramento Contable e Fiscal

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Contrato: Indefinido (con formación continua tanto interna como externa).

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 02.01.2018  

 

08 de novembro de 2017 - *Ref.- 17/17

 

Departamento: Administración

 

Tipo de empresa: Sector Servizos

 

Estudos: Diplomado, Graduado ou Licenciado en CC.EE.

 

Funcións:

- Obrigacións e tarefas en materia fiscal (elaboración de impostos, peche fiscal e contable, tarefas de contabilidade...)

 

Requisitos:

- Experiencia en administración de empresa.

- Entre 35 e 45 anos

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Xornada: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 22.11.2017

 

11 de outubro de 2017 - *Ref.- 16/17 (PECHADA)

 

Departamento: Administrativo/Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- *Contabilización de facturas

- Conciliación de bancos.

- Presentación de impostos

- Xestións administrativas.

- Traballos varios de asesoría

- Coñecemento Paquete *Office.

 

Requisitos:

 

- Imprescindible coñecementos de contabilidade e fiscalidade

- Manexo de programa informático contable-fiscal

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

- Incorporación inmediata

 

Experiencia: Mínima 2 anos en Asesoría.

 

Lugar de traballo: Ourense centro

 

Xornada: 6 meses media xornada ( mañá ou tarde ), despois dos 6 meses xornada completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 25.10.2017   

 

09 de outubro de 2017 - *Ref.- 15/17 (PECHADA)

 

Departamento: Administrativo/Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

-  *Contabilización de facturas de clientes e provedores

-  Conciliación de bancos

 

Requisitos:

 

- Imprescindible coñecementos de contabilidade

- Manexo do programa informático A3CON

- Incorporación inmediata

 

Experiencia: Mínima 6 meses

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: De 9-15 horas de luns a venres

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 23.10.2017   

 

21 de setembro de 2017 - *Ref.- 14/17

 

Departamento: Contabilidade

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Diplomado ou Graduado en ADE

 

Funcións:

-  Contabilidade.

-  Xestións administrativas.

-  Traballos varios de asesoría

 

Requisitos:

- Imprescindible dominio de contabilidade financeira.

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Non se require experiencia.

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Contrato Inicial de 6 meses. Con posibilidade de conversión a indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 30.09.2017   

 

07 de setembro de 2017 - *Ref.- 13/17

 

Tipo de Empresa: Auditoría

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE..., Formación Profesional Administración e Finanzas.

 

Funcións:

 

- Contabilidade

 

Experiencia:

 

-       - Experiencia mínima de 1 ano

-       - Coñecemento de aplicación A3CON

-       - Coñecemento *oficce.

 

Lugar de traballo: Ourense centro

 

Xornada: Media xornada (Mañá)

 

Contrato: Laboral

 

Interesados enviar CV a:

colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 21.09.2017 

 

06 de setembro de 2017 - *Ref.-12/17

 

Tipo de empresa: Asociación de empresarios e autónomos de España

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

-  Con *CAP e experiencia profesional.

-  Para impartir certificado de profesionalidade.

- Remuneración segundo convenio de ensino regulado máis gastos  

 

Experiencia: Experiencia mínima de 1 ano


Lugar de traballo: A Coruña

 

Xornada: A convir

 

Contrato: Laboral


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 20.09.2017         

 

14 de xullo de 2017 - *Ref.-11/17 

 

Departamento: Dirección Departamento  Administración de Leiras

 

Tipo de empresa: Asesoría - Xestoría

 

Estudos: Titulados  Universitarios  en Económicas, ADE, Empresariais...

 

Funcións:

 

- Planificación Departamento e seguimento de cumprimento de obxectivos. 

- Xestión do equipo de traballo ao seu cargo

- Reporte a Dirección. 

Requisitos:

 

- Imprescindible dominio de contabilidade de comunidades, peches de comunidades, contas de comunidades e declaracións.

- Tramitación de subvencións

- Coñecementos de informática aplicada á xestión da empresa

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva. Con perfil comercial

 

Experiencia: Imprescindible mínimo 2 anos de experiencia en posto similar


Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán  CV´*s ata o 28.07.2017   

 

10 de xullo de 2017 - *Ref.-10/17

 

Tipo de empresa: Xestoría - Asesoría Fiscal, Laboral e Contable

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

-  Contabilidade

- Xestións administrativas

- Traballos auxiliares

- Tarefas propias de asesoría

 

Experiencia: Valorarase Experiencia en Xestoría


Lugar de traballo: Ourense - centro

 

Xornada: Media Xornada ou Xornada Completa

 

Contrato: Indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org


Se *recepcionarán CV´*s ata o 25.07.2017   

 

22 de xuño de 2017 - *Ref.- 09/17

 

Tipo de empresa: Asesoría Fiscal, Laboral e Contable, Avogados

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- Elaboración e presentación de impostos

- Asesoramento Clientes de autónomos, *SL, *SC, SA, asociacións...

- Contabilidade

- Elaboración e presentación de libros contables, contas anuais

- Conciliacións bancarias

- Coñecementos de laboral

- Tarefas propias de asesoría

 

Experiencia: Experiencia en asesoría ou *llevanza integral de contabilidades


Lugar de traballo: Ourense - centro

 

Xornada: Media Xornada ou Xornada Completa

 

Contrato: Preferiblemente autónomos


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 06.07.2017        

 

20 de xuño de 2017 - *Ref.- 08/17

 

Departamento: Dirección oficina

 

Tipo de empresa: Banco

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

-  Lograr o crecemento cualitativo e cuantitativo da oficina en base aos obxectivos establecidos.

-  Establecer o control diario do grao de cumprimento dos obxectivos.

-  Planificación e seguimento das campañas comerciais.

-  Xestión do equipo de traballo ao seu cargo.

-  Elaboración de reportes


Requisitos:

 

- Necesario Carné de conducir e vehículo propio

- *Valorable formación en Dirección Comercial

 

Experiencia: Experiencia de polo menos 3 anos como Xestor de Empresas, de Particulares ou como Director dunha Oficina.


Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Período de proba + indefinido


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 04.07.2017

 

05 de xuño de 2017 - *Ref.- 07/17

 

Departamento: Administración de Leiras

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Estudos: Diplomado ou Graduado en ADE

 

Funcións:

 

-  Contabilidade.

-  Coñecemento  de programas  de facturación.

-  Coñecemento programa *Gesfinca.net.

-  Xestión de propietarios, modificacións, recibos, correspondencia, facturación.

-  Xestión de avisos, solución de incidencias.

-  Apertura partes de sinistros en compañía aseguradora.

-  Coñecemento de pólizas de seguros de Comunidade.

-  Redacción de actas, informes, comunicacións.


Requisitos:

 

- Imprescindible dominio de contabilidade de comunidades, peches de comunidades, contas de comunidades e declaracións.

- Tramitación de subvencións

- Coñecementos de informática aplicada á xestión da empresa

- Dispoñibilidade inmediata

- Ampla capacidade de organización e traballo en equipo

- Atención ao público: persoa *extrovertida, analítica, *resolutiva.

 

Experiencia: Imprescindible mínimo 2 anos de experiencia en posto similar

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Xornada: Completa

 

Contrato: Contrato Inicial de 6 meses. Con posibilidade de Renovación. Condicións económicas a convir segundo valía demostrable para este posto de traballo.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 19.06.2017        

 

04 de abril de 2017 - *Ref.- 06/17

 

Departamento: Asesor Xurídico e Laboral

 

Tipo de empresa: Asesoría Xurídico-Fiscal-Laboral-Contable

 

Estudos: Titulados Universitarios en Económicas, Empresariais, ADE...

 

Funcións:

 

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

-  Realización de contratos e Seguimento *vencimientos *contractos

-  Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

-  Redacción cartas de aviso / sanción

-  Cálculo e envío de nóminas de final de mes

-  Cálculo de variables de nóminas

-  Cálculo e regularización IRPF

-  Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

-  Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@

-   Presentación Seguros Sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

-  Preparación e presentación de Impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...)

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións, sancións).

-  Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento.

-  Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho

-  Reunión con cliente para análise das necesidades.

-  Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso.

-  *Fidelización e optimización da carteira de clientes

- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual)


Requisitos:

 

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación en abril 2017


Lugar de traballo: Ourense

 

Contrato: Ofrécese contrato Indefinido e unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica, con formación continua tanto interna como externa. Condicións económicas a convir segundo valía demostrable para este posto de traballo.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 18.04.2017         

 

 

09 de marzo de 2017 - *Ref.- 05/17 (PECHADA)

 

Departamento: Comercial

 

Tipo de Empresa: Seguros e *Reaseguros

 

Descrición da oferta:  Asesor/a profesional de seguros para particulares e empresas.

 

Plan de Carreira estable e personalizado con ingresos mínimos mensuais máis sistema de retribución variable ata alcanzar un desenvolvemento profesional.

 

Tipo de contrato: laboral ou mercantil

Incorporación inmediata.

Plan completo de formación.

 

Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

- Non se require experiencia, pero é *valorable a xestión comercial.

 

Lugar de traballo: Ourense capital e/ou provincia.

Xornada de traballo: Completa

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 23.03.2017

 

03 de marzo de 2017 - *Ref.- 04/17

 

Selecciónase CONTABLE JUNIOR para empresa.

 

As tarefas a realizar serán:

 

 • Apoio ao responsable de departamento en tarefas administrativo-contables
 • *Contabilización, control e xestión de facturación.

Requisitos:

 

- Menor de 30 Anos.
- Administración e Dirección de Empresas ou Económicas, Administración e Finanzas.

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

- Requírese experiencia, mínimo 1 ano nun departamento Contable.

- Posibilidade de incorporación Inmediata.


Xornada de traballo: Completa ( contrato de formación e aprendizaxe )

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 17.03.2017         

 

01 de marzo de 2017 - *Ref.- 03/17 (PECHADA)

 

Tipo de empresa: Empresa de auditoría de contas

 

Descrición da oferta:

 

Selecciónase AUDITOR JUNIOR para empresa de auditoría de contas.

As tarefas a realizar serán:

 

 • - Apoio ao xefe de equipo en tarefas de auditoría de contas.
 • - Realización de traballo en auditorías financeiras, de cumprimento, de legalidade e     revisión de subvencións entre outros.

Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

- Valorarase formación específica en auditoría de contas.

- Imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

- Imprescindible carné de conducir e vehículo propio.

- Dominio de ofimática, especialmente *Excel.

- Non se require experiencia, pero é *valorable.


Lugar de traballo: Ourense capital con desprazamentos ás oficinas dos clientes para realizar o traballo propio de auditoría de contas.

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 meses prorrogable

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 10.03.2017

 

25 de xaneiro de 2017 - *Ref.- 02/17

 

Departamento: Asesor Xurídico e Laboral

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Funcións:

 

- Promocionar e comercializar os servizos xurídicos do Despacho

- Reunión con cliente para análise das necesidades.

- Proporcionar información e asesoramento xurídico ao cliente sobre a viabilidade do seu caso, procedementos xudiciais (tarifas, taxas) e proceso de traballo (itinerario xurídico procesual)

- Manter informado o cliente, en cada momento, do estado do seu caso.

- *Fidelización e optimización da carteira de clientes

- Xestión altas, baixas e incidencias laborais, conversións, cambios de xornada, cambios de categoría e prórrogas, *Contrat@, Sistema REDE

- Realización de contratos e Seguimento *vencimientos *contractos

- Asesoramento en materia de contratos e despedimentos

- Redacción cartas de aviso / sanción

- Cálculo, e envío de nóminas de final de mes

- Cálculo de variables de nóminas

- Cálculo e regularización IRPF

- Custos de persoal, liquidacións e liquidacións

- Tramitación *ITs por continxencias comúns e profesionais en Sistema REDE e Delt@

- Presentación seguros sociais a través do Sistema de Liquidación Directa

- Preparación e presentación de impostos relacionados co departamento (111/216-190/296...)

- Xestionar e controlar as incidencias (*IT'*S, permisos *retribuidos, vacacións).

- Mantemento e xestión do arquivo interno do departamento.

 

Requisitos:

 

-Deben achegar como mínimo 3 anos de experiencia en empresa dedicada a asesoramento xurídico e laboral.

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas

- Persoa responsable, con gran capacidade de traballo en equipo e orientación ao cliente.

- Dispoñibilidade para entrevista persoal e incorporación en febreiro 2017

 

Lugar de traballo: Ourense

 

Contrato: Ofrécese contrato Indefinido e unha sólida carreira profesional nunha organización dinámica, con formación continua dentro e fóra da Firma.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 08.02.2017         

 

19 de xaneiro de 2017 - *Ref.- 01/17 (PECHADA)

 

Departamento: Administración e Comercial

 

Tipo de empresa: Axencia de Seguros

 

Descrición da oferta:

 

- Xestión de Sinistros

- Xestión Carteira de Clientes

- Captación de Novos Clientes

 

Requisitos:


- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas e Diplomados en *CCEE.

- Valorarase formación específica en Vendas

- Non se require experiencia, pero é *valorable

 

Lugar de traballo: Ourense capital

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Inicial de 6 *menes prorrogable de forma indefinida

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

Se *recepcionarán CV´*s ata o 02.02.2017    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

26 de outubro de 2016 (CUBERTA)

 

Departamento: Contable

 

Tipo de empresa: Asesoría

 

Descrición da oferta:

 

- Elaboración de Impostos (Sociedades, Renda e IVE)

- Experiencia en Laboral e Contabilidade

 

Requisitos:


- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas e Diplomados en *CCEE.

- Experiencia mínima de 2 anos.

 

Lugar de traballo: Ourense capital

Xornada de traballo: Media Xornada con posibilidade de continuidade na empresa a xornada completa

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

14 de outubro de 2016

 

Departamento: Administración

 

Tipo de industria da oferta: Lousa e Pedra Natural

Requisitos:
- Grao en Administración e Dirección de Empresas
- Necesario dispor de vehículo propio
- Non se require experiencia aínda que será valorada

 

Descrición da oferta:
- Contabilidade de clientes, provedores e bancos
- Apoio administrativo a varios departamentos

Lugar de traballo: Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Xornada de traballo: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

Duración: 12 meses

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

13 de outubro de 2016

 

Departamento: Fiscal

 

Tipo de empresa: Servizos Xurídicos

 

Principais funcións:

- Elaboración de peches fiscais de sociedades

- Asesoramento fiscal á carteira de clientes

- Tramitación e xestión de impostos (IVE, IRPF, etc.)

- Resolución de requirimentos ou inspeccións

- Actualización e estudo de fontes bibliográficas

- Arquivo e xestión da documentación xerada (informes, comunicacións, etc.)


Requisitos imprescindibles:

- Formación superior en Economía, Administración e Dirección de Empresas ou similares.

- *Master/ Posgrao en Asesoría Fiscal e Tributaria (ou similar)

- Experiencia previa mínima de 4 anos en postos relacionados en firmas de primeiro nivel.

- Persoal organizada e *meticulosa, e con alto grao de responsabilidade e capacidade de traballo.

- Coñecemento e manexo das novas tecnoloxías (informática, internet, etc.)

- Residencia na Coruña e arredores, ou con posibilidade de cambio de residencia á zona

 

Requisitos *valorables:

- Cursos de especialización en normativa tributaria, IRPF, IVE, *IS, IP, *ISyD, etc.

- Dominio do inglés (oral, escrito e comprensión).

 

Lugar de traballo: A Coruña

Xornada de traballo: Completa

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

10 de outubro de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Administración - Fiscal

 

Tipo de empresa: Construción / Industrial

 

Descrición da oferta:

En dependencia do Responsable de Administración, encargarase de:
- Xestionar e coordinar con asesores externos notificacións de Facenda.

- Apoiar na xestión de operacións con empresas estranxeiras.

- Apoiar na xestión e documentación de operacións vinculadas (Prezos de transferencia).

-  Apoiar aos diferentes departamentos da empresa na área fiscal.

 

Requisitos:

- Grao/Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.
- Experiencia mínima de 2 anos.
- Valorarase formación específica en fiscalidade da empresa.

- Valorarase formación específica en fiscalidade internacional.


Lugar de traballo: Ourense capital

Xornada de traballo: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

Duración: Temporal inicial, con ánimo de continuidade na empresa.

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

05 de setembro de 2016

 

DEPARTAMENTO: Fiscal e Contable

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

REQUISITOS:

- *Master en Fiscal e Contabilidade ou coñecementos amplos demostrables
- Experiencia de polo menos dous anos
- Idade entre 25 e 40 anos

- Persoa organizada

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

XORNADA DE TRABALLO: *Negociable

DURACIÓN: Temporal con posibilidade de continuidade na empresa

 

TIPO DE CONTRATO: Laboral ou mercantil

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org

 

24 de agosto de 2016 (CUBERTA)

 

POSTO DE TRABALLO: Responsable Departamento Fiscal

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Experiencia mínima de 3/5 anos en Departamento Contable e Fiscal

- Dominio sobre: Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, Peches, Módulos e Rendas

- Dominio do programa A3Eco e A3Con


DESCRICIÓN DO TRABALLO A REALIZAR:

 

- Facer a contabilidade de mercantís e autónomos

- Dar asesoramento contable e fiscal

- Elaboración de todo tipo de impostos

- Facer revisión e seguimentos

- Preparación de Inspeccións

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA: Media xornada con posibilidade de xornada completa en breve espazo de tempo

 

Interesados enviar CV a : colourense@economistas.org 

 

11 de xullo de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Fiscal e Contable

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

REQUISITOS:

- *Master en Fiscal e Contabilidade ou coñecementos amplos demostrables
- Experiencia de polo menos dous anos
- Idade entre 25 e 40 anos

- Persoa organizada

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

XORNADA DE TRABALLO: *Negociable

DURACIÓN: Temporal con posibilidade de continuidade na empresa

 

TIPO DE CONTRATO: Laboral ou mercantil

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

26 de maio de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Administración

 

Tipo de industria da oferta: *Minería e *metalurgia

Requisitos:

- Grao en Administración e Dirección de Empresas
- Necesario dispor de vehículo propio
- Non se require experiencia aínda que será valorada.

 
Descrición da oferta:

- Contabilidade de clientes, provedores e bancos
- Apoio administrativo a varios departamentos

Lugar de traballo: Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Xornada de traballo: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

Duración: 12 meses

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

25 de maio de 2016 (CUBERTA)

 

POSTO DE TRABALLO: Responsable Departamento Fiscal

 

TIPO DE EMPRESA: Asesoría

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

- Diplomados/*as en Ciencias Empresariais

- Experiencia mínima de 3/5 anos en Departamento Contable e Fiscal

- Dominio sobre: Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, Peches, Módulos e Rendas

- Dominio do programa A3Eco e A3Con


DESCRICIÓN DO TRABALLO A REALIZAR:

 

- Facer a contabilidade de mercantís e autónomos

- Dar asesoramento contable e fiscal

- Elaboración de todo tipo de impostos

- Facer revisión e seguimentos

- Preparación de Inspeccións

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense capital

 

XORNADA: Media xornada con posibilidade de xornada completa en breve espazo de tempo

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

29 de abril de 2016 (PECHADA)

 

POSTO DE TRABALLO: Asistente en Consultoría


TIPO DE EMPRESA: Consultoría

 

REQUISITOS:

 

- Grao en Administración e Dirección de Empresas

- Necesario dispor de vehículo propio

- Experiencia mínimo dous anos en tarefas contables e fiscais

 

LUGAR DE TRABALLO: O traballo desenvolverase nas oficinas da empresa Consultora, en Ourense. Non obstante as visitas a realizar serán en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.


XORNADA DE TRABALLO: Completa.

 

- Incorporación inmediata.

- O período inicial de contratación será de 3 meses.

- Posibilidade de desenvolvemento e continuidade na empresa unha vez finalizado ese período.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

20 de abril de 2016 (PECHADA)

 

POSTO A CUBRIR: Asistente de *Auditoria

 

TIPO DE EMPRESA: Empresa de Auditoría de Contas

REQUISITOS:

- Grao en Administración e Dirección de Empresas.
- Necesario dispor de vehículo propio.
- Non se require experiencia, pero é *valorable.

 

DESCRICIÓN DO TRABALLO A REALIZAR:

- Revisión de subvencións concedidas na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Baixo a supervisión dun xefe de equipo a persoa a contratar realizará o traballo de campo nos organismos beneficiarios das subvencións. Trátase dun traballo de recollida de información nestes organismos e de *cumplimentación dun programa de traballo previamente definido polo xefe de equipo do traballo.

 


LUGAR DE TRABALLO: O traballo desenvolverase nas oficinas da empresa auditora, en Ourense. Non obstante as visitas a realizar serán en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

- Incorporación inmediata.
- O período inicial de contratación será de 2 meses.

- Posibilidade de desenvolvemento profesional na empresa unha vez finalizado ese período.

 
Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

07 de abril de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Administración

 

TIPO DE INDUSTRIA DA OFERTA: *Minería e *Metalurgia

 

REQUISITOS:

 

- Grao en Administración e Dirección de Empresas

 

- Posibilidade de facer convenio con Universidade (Bolseiro)

 

- Necesario dispor vehículo propio

 

- Non se require experiencia

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

 

- Contabilidade de clientes, provedores e bancos

 

- Apoio administrativo a varios departamentos

 

- Práctica para titulado universitario con posibilidade de incorporación á compañía

 

LUGAR DE TRABALLO: Carballeda de Valdeorras (Ourense)

 

XORNADA DE TRABALLO: Completa

 

DURACIÓN: 12 meses

 

Interesados enviar *Cv a: colourense@economistas.org

 

 

30 de marzo de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: Comercio Exterior (Xestor de Comercio Exterior)

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou graduado/a en ADE, Económicas ou Diplomada en CC.EE.

 

- Ter formación específica en Posgrao en Comercio internacional:

 

          - *Master en Comercio Exterior ou, 

          - Curso Completo de Comercio Exterior de duración igual ou superior a 140 horas.

 

- Capacidade de traballo en equipo

 

- Habilidade para relacionarse cos clientes

 

- Desenvolvemento de actividades de administración

 

- Valoraranse coñecementos de Mercadotecnia ( Loxística e Comunicación)

 

IDIOMAS: Requírese un nivel ALTO de Inglés

 

LUGAR DE TRABALLO: Ourense


XORNADA DE TRABALLO: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata.

 

DURACIÓN: Inicial de 6 meses prorrogable de forma indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

10 de marzo de 2016 (PECHADA)

 

DEPARTAMENTO: COMERCIO EXTERIOR (XESTOR DE *INTERNACIONALIZACION)

 

REQUISITOS:

 

- Licenciado/a ou graduado/a en ADE, *ECÓNOMICAS ou Diplomado/a en CC.EE.

 

- Ter formación específica en POSGRAO en COMERCIO INTERNACIONAL:

 

            - Bolsa de prácticas de posgrao en internacionalización empresarial por un período igual ou superior a 6 meses, en organismos públicos nacionais ou estranxeiros, dentro do ámbito da internacionalización empresarial ou, 

            - *Master en Comercio Exterior ou,

            - CURSO COMPLETO DE COMERCIO EXTERIOR DE DURACIÓN IGUAL Ou SUPERIOR A 140 HORAS

 

- Nacer a partir de 1 de xaneiro de 1980

 

- Non desempeñar en España con anterioridade traballos por conta allea dados de alta no Grupo de cotización 1 ou 2 por un período total superior a 185 días (experiencia laboral en España distinta a bolsas de formación ou prácticas), nin estar dado de alta como autónomo en España con anterioridade por un período superior a 185 días, nun *CNAE relacionado con Comercio por xunto ou con actividades profesionais . Estar dado de alta como demandante de emprego (ou demandante de mellora de emprego), antes da data de presentación da solicitude de axuda

 

- No caso de estar inscrito no sistema nacional de garantía xuvenil, non traballar no trinta días naturais anteriores á firma do contrato

 

MOBILIDADE: Requírese mobilidade internacional

 

IDIOMAS: Requírese un nivel ALTO de inglés

 

CONTRATO: Inicial de 15 meses prorrogable de forma indefinida 

 

XORNADA: Completa. Posibilidade de incorporación inmediata

  

LUGAR DE TRABALLO: Vigo

 

INTERESAD@S ENVIAR CV A: colourense@economistas.org

 

29 de febreiro de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Financeiro

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais.

 

- Coñecementos en produtos financeiros.

 

- Dominio de *Office, requiríndose moi alto nivel de *Excel.

 

- Valorarase experiencia previa en postos similares.

 

- Imprescindible permiso de condución *B.

 

Descrición do posto:

 

- Conciliación bancaria

 

- Control *cobros a clientes e pagos a provedores

 

- Xestión tributaria

 

- Control analítico de custos

 

- Análise financeira

 

- Establecemento de obxectivos comerciais

 

- Elaboración de previsións para cada exercicio

 

- Control e previsión de Tesouraría

 

- Elaboración de informes económico-financeiros á Dirección da *compañia

 

- Control de xestión e procedementos administrativos

 

- Estreita colaboración con departamento compras e comercial

 

- Revisión procedementos departamento

 

Lugar de traballo: Polígono de Ourense

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinido

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

11 de febreiro de 2016 (PECHADA)

 

Departamento: Consultoría

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicos, Ciencias Empresariais.

 

- Imprescindibles altos coñecementos de contabilidade e análise financeira.

 

- Dominio de *Office, requiríndose moi alto nivel no manexo de *Excel. Esta condición é imprescindible.

 

- Desexable con coñecementos de *ERP (*Navision, *SAP) e programas de contabilidade (*Contaplus, A3...)

 

- Desexable con coñecementos de Cadro de Mando (*QlikView, *Tableau...)

 

- Desexable con *MBA.

 

- Valorarase experiencia previa en postos similares , así como en departamentos financeiros, especialmente como *controller.

 

- Imprescindible permiso de condución *B.

 

Descrición do posto:

 

- Desenvolverá modelos orzamentarios a nivel de balance, perdas e ganancias, e tesouraría sobre base *Excel para diversos clientes.

 

- Fará revisión e seguimento de orzamentos.

 

Lugar de traballo: Base en Ourense capital con desprazamentos por toda Galicia e norte de Portugal , normalmente sen pasa a noite.

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

05 de febreiro de 2016 (CUBERTA)

 

Departamento: Administración e Contabilidade

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

 

- Diplomados/*as en CC.EE

 

- Experiencia mínimo de 3/5 anos en Departamento Contable e Fiscal.

 

- Dominio sobre: Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, Peches, Módulos e Rendas.

 

- Dominio do programa A3Eco e A3Con

 

Descrición do posto:

 

- Facer a contabilidade de mercantís e autónomos

 

- Dar asesoramento contable e fiscal

 

- Elaboración de todo tipo de impostos

 

- Facer revisión e seguimentos

 

- Preparación de Inspeccións

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de Traballo: Media xornada con posibilidade de xornada completa en breve espazo de tempo

 

Interesados enviar CV a :colourense@economistas.org

 

 

01 de febreiro de 2016. (PECHADA)

 

Departamento: Administración e Contabilidade

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

 

- Diplomados/*as en CC.EE.

 

- Coñecementos en produtos financeiros

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa. Horario: 9:30 – 13:30*h. ; 16:30 – 20:30*h.

 

Duración: Temporal (6 meses)

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

25 de novembro de 2015 (PECHADA)

 

 

Requisitos:

 

- Licenciado ou graduado en Administración e Dirección de Empresas ou en Económicas *recien titulados

 

Experiencia:

 

- Ao tratarse dun *perfin novel, non se require experiencia previa, aínda que se valorará positivamente que os candidatos poidan achegar algún tipo de contacto previo co mundo laboral

 

Mobilidade:

 

- Requírese mobilidade internacional

 

Idiomas:

 

- Inglés, requírese como mínimo nivel *B2

 

Posibilidade de incorporación inmediata

 

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

11 de setembro de 2015 (CUBERTA)

 

Departamento: Administración e Contabilidade

 

Requisitos:

 

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

 

- Diplomados/*as en CC.EE.

 

- Coñecementos en produtos financeiros

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: 9:30 – 13:30*h. ; 16:30 – 20:30*h.

 

Duración: indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

13 de xullo de 2015 (2ª OFERTA DO DÍA) (PECHADA)

 

DESCRICIÓN DO POSTO:

Posto vacante: Administrativo-Contable

Número de vacantes: 1

Descrición da oferta:

 

 

Empresa Ourensá de hostalaría con anos de Experiencia no sector, require persoal para a realización de tarefas no ámbito administrativo contable. 

Funcións principais:

 

• Control e xestión de Facturas, *Albaranes.

• Análise e estudo de documentación.
• *Stocks.
• Controis en *Excel de información.

• Etc…

 

REQUISITOS:

 

Idade: menor de 30 anos

Estudos: Diplomatura Empresariais, Licenciatura Dirección e Administración de Empresas.

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano.

 

Requisitos mínimos:

 

- Posibilidade de incorporación inmediata.

- Boa presenza e don de xentes.

- Bo manexo e coñecemento do Paquete *Office.

 

CONTRATO: Ofrécese contrato laboral a xornada completa cunha duración inicial de 6 meses e prorrogable de maneira indefinida.

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

13 de xullo de 2015 (1ª OFERTA DO DÍA) (PECHADA)

 

 

 

DESCRICIÓN DO POSTO:

 

Posto vacante: Contable-Fiscal

Número de vacantes: 1

Descrición da oferta:

Asesoría-Consultoría Ourensá con 27 anos de Experiencia, especializada en asesoramento e consultoría integral para Pemes e autónomos, require, por ampliación do departamento Contable, persoal para a realización de tarefas no ámbito Contable-Fiscal.

 

Funcións principais:

 

• Contabilidades.

• Presentación de impostos.
• Tarefas administrativas.

• Etc…

 

REQUISITOS:

 

Idade: menor de 30 anos

Estudos: Diplomatura Empresariais, Grao ou Licenciatura de Administración e Dirección de empresas.

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano.

Requisitos mínimos:

 

-Posibilidade de incorporación inmediata.

-Boa presenza e don de xentes.

-Bo manexo e coñecemento de Programas de Contabilidade, do Paquete *Office.

 

CONTRATO: Ofrécese contrato laboral cunha duración inicial de 1 ano e prorrogable de maneira indefinida.

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

 

1 de xullo de 2015 (CUBERTA)

 

Posto: Docente para Curso *AFD (Accións Formativas Dirixidas a Desempregados)

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomado en CC.EE. con 1 ano de experiencia na rama, ou 600 horas de formación ou na súa falta, *CAP.

 

- ou Técnico Superior da familia de Administración e Xestión con 1 ano de experiencia e 600 horas de formación ou *CAP.

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: 9:00 – 14:00*h.

 

Duración Curso: 390 horas

 

NOTA: FICHA con MÓDULOS DE FORMACIÓN a impartir en "Apartado Documentos"

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

17 de abril de 2015 (PECHADA)

 

Posto: Asistente de Auditoría

 

Xornada de Traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas

 

- Dispoñibilidade para viaxar fóra de Galicia

 

- Dispoñibilidade inmediata

 

- Capacidade de organización e traballo en equipo

 

- Boa presenza

 

Experiencia: Non requirida

 

Interesados@s enviar CV a: colourense@economistas.org

 

16 de marzo de 2015 (PECHADA)

 

Departamento: Fiscal, Tributario e Laboral

 

Xornada de Traballo: Media

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas

 

- Idade: ata 40 anos

 

- Dispoñibilidade inmediata

 

- Imprescindible experiencia

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Interesado@s enviar CV a: Colexio (colourense@economistas.org)

 

 

11 de marzo de 2015  (PECHADA)

 

 

Departamento: Contabilidade

 

Xornada de traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais. Diplomados en CC.EE.

 

- Non maior de 30 anos.

 

- Dispoñibilidade inmediata e carné de conducir con coche propio.

 

- Non imprescindible experiencia, pero valorarase en caso de tela para pedir referencias.

 

- Lugar de traballo: Ourense (Polígono San Cibrao). Valórase proximidade ao posto de traballo

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

12 de febreiro de 2015 (CUBERTA)

 

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

- Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

- Requírese experiencia  en Asesoramento e  Tramitación de Subvencións.

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

11de febreiro de 2015 (PECHADA)

 

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

6 de xuño de 2014 (CUBERTA)

 

Posto ofertado:   RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Titulación:            GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE ou CC. EE. e ECONÓMICAS 

Experiencia:         Requirida (1 ou 2 anos)   

Xornada:               Completa

Requisitos:

                             Dispoñibilidade inmediata

                             Capacidade de organización e traballo en equipo

Interesados/*as enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós remitirémolo á empresa *oferente

25 de marzo de 2014  (CUBERTA)

Posto ofertado:   ASISTENTE DE AUDITORÍA

Titulación:            GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE ou CC. EE. e ECONÓMICAS 

 

Experiencia:         Non requirida   

Xornada:               Completa

Requisitos:

                             Dispoñibilidade para viaxar fóra de Galicia

                             Dispoñibilidade inmediata

                             Capacidade de organización e traballo en equipo

                             Boa presenza

 

Interesados/*as enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

14 de marzo de 2014 (PECHADA)

 

Requírese un AUDITOR *SENIOR que participará en auditorías de todo tipo de sectores e volumes de negocio

Traballará realizando a auditoría dos estados financeiros e contas anuais, revisións limitadas, entre outros.

 

Mantendo unha relación directa co cliente, responsabilizarasche do cumprimento de todos os puntos do proxecto asignado, analizando os requirimentos, identificando os puntos crave, asignando o traballo aos asistentes de auditoría ao teu cargo, en definitiva planificando e executando o traballo co obxectivo de cumprir os prazos de entrega.

Estudos mínimos: Licenciado en Administración e Dirección de Empresas

Experiencia mínima: polo menos 2 anos en auditoría financeira (*abstemerse se non se cumpre este requisito)

Requisitos mínimos: Licenciatura en ADE, Economía ou similar

Requírese capacidade analítica e de resolución de problemas, capacidade de desenvolvemento de negocio, habilidade de traballar en equipo, boa capacidade de comunicación e liderado, boa presenza, iniciativa, flexibilidade, compromiso profesional e dispoñibilidade para viaxar.

Valorarase manexo de ferramentas informáticas e *formaciópn de posgrao

Xornada de traballo: COMPLETA

Interesados/*as enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós farémosllo chegar á empresa *oferente

13 de setembro de 2013 (PECHADA)

 

Empresa do sector Apostas Deportivas (PECHADA)

OFERTA

1 Vacante en: Comercial Junior Ourense

Formación académica: Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresa ou Económicas

Descrición do posto de traballo, condicións : Buscamos persoas apaixonadas polo deporte, clara orientación ao cliente, iniciativa, con habilidades comerciais, responsabilidade e que teñan dispoñibilidade para traballar algún FIN DE SEMANA.

Entre as súas funcións principais atópanse a prospección, xestión dos clientes e optimización da canle de venda. Así mesmo deberá levar a cabo visitas comerciais nos locais de hostalaría da zona.

Requírese: Carné de conducir en vigor e vehículo propio. Residencia nesa zona. Dispoñibilidade para desprazarse a provincias limítrofes.

Experiencia: Experiencia demostrable de, polo menos, 1 ano en postos de atención ao cliente e en venda (sector hostalaría), en cobro e cadre de caixa.

Idade mínima: 24

Idade máxima: 35

Tipo de contrato: Temporal

Xornada laboral: Dispoñibilidade para traballar FINS DE SEMANA e a QUENDAS.

Duración: 6+6+indefinido

Retribución anual/bruto (€): 14.000 €

Lugar de traballo: Ourense

Horarios: A comentar durante a entrevista

Carné profesional: NON

Permiso de conducir: SE

Clase: *B1

Vehículo propio : SE

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa

 

04 de setembro de 2013 (PECHADA)

Empresa do Sector Asesoría e Consultoría de Empresas de Ourense

 

OFERTA

1 Vacante en: Comercial/Administrativo

Provincia: Ourense

 

REQUÍRESE

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas ou Económicas.

- Idade: Menor de 30 anos.

- Experiencia

 

OFRÉCESE

Tipo contrato: Contrato Laboral + Comisións

Xornada: Completa

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa

 

10 de xuño de 2013 PECHADA

 

Docente para 160 horas do Certificado de Profesionalidade ACTIVIDADES DE VENDA:

Do 20 de xuño ao 31 de xullo

REQUISITOS:

- Titulación universitaria en *ECONOMICAS, CC. EMPRESARIAIS Ou ADE

- Curso de *FORMADOR OCUPACIONAL ou *CAP

- Experiencia de polo menos 600 horas en docencia

- Un ano de experiencia acreditada en Comercio, Vendas e/ou Mercadotecnia

 

*I*NTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa.

 

26 de abril de 2013 PECHADA

 

Empresa de implantación nacional especializada en dar servizo de asesoramento patrimonial

OFERTA

Posto: Conselleiros Patrimoniais

Provincia: Ourense

Descrición: Asesoramento patrimonial a clientes con perfil adquisitivo medio/alto, e en particular en produtos de Aforro-Investimento e Saúde.

A súa PRINCIPAIS RESPONSABILIDADE SON:

Captación de novos Clientes, apoiado por especialistas da Canle, concertando persoalmente entrevistas,  e  solicitando referencias a partir da súa carteira de clientes.

- Asesoramento personalizado ao cliente para ofrecerlle solucións en protección persoal (vida risco),  xubilación e aforro e investimento.

- Realización do diagnóstico patrimonial do cliente, a través de ferramentas tecnolóxicas avanzadas, e do Bufete *Garrigues para o  asesoramento legal e fiscal  e xurídico que permita optimizar *fiscalmente o patrimonio do cliente.

- Administración e xestión de carteira de clientes. Asesoramento periódico ao cliente do estado e situación dos seus produtos.

- Mantemento da Carteira de Clientes. Seguimento e  *fidelización do Cliente.

 REQUISITOS MÍNIMOS:

- Formación universitaria (Licenciatura ou Grao en ADE)

- Experiencia mínima de 3 a 5 anos no sector seguros ou bancario, ou asesoramento legal-fiscal.

COMPETENCIAS REQUIRIDAS:

- Orientación Cliente

- *Proactividad e dinamismo

- Capacidade para traballar en equipo

- Capacidade de comunicación, impacto e influencia

- Orientación a resultados

- Motivación pola  venda para conseguir unha importante Carteira de Clientes

- Motivación e interese por manterse actualizado e formarse de maneira continúa para poder ofrecer  un asesoramento de calidade aos seus clientes.

OFRÉCESE

- A retribución máis atractiva do Mercado en redes financiadas.

- Desde o primeiro día de incorporación, entrega de *PC con acceso a ferramentas avanzadas para o desenvolvemento da actividade.

- Acceso a programa de formación de alto nivel.

- Relación contractual mercantil.

- Financiamento mensual durante os 5 primeiros anos ligados ao cumprimento de obxectivos.

REMUNERACIÓN: 33.000 € - 70.000 € Bruto/ano

En función da produtividade non hai tope máximo

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa.

 

19 de marzo de 2013 PECHADA

Posto ofertado:             ASISTENTE DE AUDITORÍA

Titulación:                      GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE

Experiencia:                   Non requirida.

Xornada:                         Completa

Requisitos:

                                       Dispoñibilidade para viaxar a nivel Galicia.

                                       Vehículo propio.

                                       Dispoñibilidade inmediata.

                                       Capacidade de organización e traballo en equipo.

                                       Boa presenza.

 

INTERESADOS enviar CV a *colourenseconomistas.*org

 

7 de febreiro de 2013 PECHADA

Posto ofertado: *ASESORIA FISCAL-DEPARTAMENTO FISCAL

Titulación: GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE

Experiencia:  IMPRESCINDIBLE  *MINIMO 2 ANOS  DE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR

                          Imprescindible  Dominio de Contabilidade,  Peches, Contas Anuais e Declaracións trimestrais, IRPF e Sociedades.

                          Tramitación de Subvencións.                       

                          Valorarase  coñecementos en Lei Concursal.

Xornada:         Completa

Outros requisitos: Coñecementos Informática aplicada á xestión da empresa

                                 Dispoñibilidade inmediata.

                                 Ampla capacidade de organización  e traballo.

                                 Capacidade de traballo en equipo.

                                 Boa presenza.

Remitir *curriculum a colourense@economistas.org.  

 

28 de xaneiro de 2013 PECHADA

 

Empresa do Sector de Telecomunicacións/Internet. Empresa de implantación nacional especializada en servizos de atención telefónica a terceiros.

OFERTA

8 Vacantes en: Atención ao cliente/*Telemarketing

Provincia:  Ourense

Descrición: Asesoramento e información de activos financeiros a nivel nacional.

REQUÍRESE

Coñecementos dos produtos do Tesouro Público, en concreto:

 - Características dos valores do Tesouro e a súa fiscalidade.

 - Canles de compravenda.

 - Calendario de poxas e resultados.

 - Como comprar valores do Tesouro.

OFRÉCESE

Tipo contrato: Obra e servizo

Xornada: Intensiva Indiferente

 

INTERESADOS/AS: Enviar CV ao Colexio. Nós remitirémolo á empresa.

 

 

 

Empresa de ámbito nacional, especializada en xestión empresarial, a través da mellor ferramenta de xestión de risco de crédito que existe no mercado e en pleno proceso de expansión territorial.

 

BUSCAN:

- profesionais con experiencia que desempeñasen funcións en xestión dentro da banca de empresas.

- responsables de vendas de seguros ou comerciais de grandes empresas que coñezan a armazón empresarial.

- que teñan fondo de comercio ou posibilidade de chegar a todas as empresas da súa zona xeográfica.

OFRÉCESE:

- Contrato de traballo

- Salario fixo 

- Variable por captación de vendas que pode triplicar o salario basee.

- Formación interna.

REQUÍRESE:

- Formación Superior Universitaria: CC. Empresariais, Económicas e/ou similar.

- Dispoñibilidade para viaxar dentro da súa zona e dispor de vehículo propio.

 

INTERESADOS/AS Enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org. Nós remitirémolo á empresa.

 

5 de febreiro de 2014 (PECHADA)

Descrición da oferta:

 

 

 

 

16 de marzo de 2015

 

 

 

 

Departamento: Contabilidade

 

 

Xornada de traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais. Diplomados en CC.EE.

 

- Non maior de 30 anos.

 

 

- Dispoñibilidade inmediata e carné de conducir con coche propio.

 

- Non imprescindible experiencia, pero valorarase en caso de tela para pedir referencias.

 

- Lugar de traballo: Ourense (Polígono San Cibrao). Valorarase proximidade ao posto de traballo

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

 

Departamento: Contabilidade

 

Xornada de traballo: Completa

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais. Diplomados en CC.EE.

 

- Non maior de 30 anos.

 

- Dispoñibilidade inmediata e carné de conducir con coche propio.

 

- Non imprescindible experiencia, pero valorarase en caso de tela para pedir referencias.

 

- Lugar de traballo: Ourense (Polígono San Cibrao). Valorarase proximidade ao posto de traballo

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

12 de febreiro de 2015 (CUBERTA)

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia en Asesoramento e Tramitación de Subvencións

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

11 de febreiro de 2015 (PECHADA)

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

26 de novembro de 2014 (CUBERTA)

 

 

Posto: Asesor Fiscal e Contable

 

Perfil do candidato:

 

- Licenciado ou Graduado en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais.

 

- Capacidade de traballo en equipo

 

- Habilidades no trato ao cliente

 

Lugar de traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: 9:00 – 13:00*h. (Substitución)

 

 

Interesad@s enviar CV ao Colexio

 

 

05 de novembro de 2014 (CUBERTA)

 

 

Posto Vacante:

 

-Departamento Contable-Laboral

 

Nivel:

 

-Empregado.

 

Número de vacantes: 1

 

Descrición da oferta:

 

Requírese, por ampliación do departamento laboral, persoal para a realización de tarefas no ámbito laboral da Asesoría.

 

Funcións principais:

 

• Contabilidades

• Liquidacións de Seguros Sociais
• Recibos de salarios
• *Contractos de traballo
• Adiamentos extraordinarios
• Legalización de novas empresas

            • Etc…

 

REQUISITOS:

 

Estudos mínimos:

 

- Grao ou Licenciatura de Administración e Dirección de empresas.

 

Experiencia mínima:

 

Polo menos 1 ano.

 

Requisitos mínimos:

 

- Posibilidade de incorporación inmediata.

- Boa presenza e don de xentes.

- Valorarase formación en laboral, recursos humanos, nóminas, programas informáticos de laboral e contabilidade. Este requisito non é excluínte.

 

CONTRATO:

 

Ofrécese contrato laboral cunha duración inicial de 1 ano e prorrogable de maneira indefinida.

 

INTERESAD@S ENVIAR CV Ao COLEXIO (colourense@economistas.org)

 

24 de outubro de 2014 (PECHADA)

 


*Fiscalista *Senior


Posto

 *Fiscalista *Senior

 

 

             Sector de referencia

 Industrial

 

Misión do posto

 Importante grupo empresarial do sector industrial, desexa incorporar un perfil experto en fiscalidade para a súa sede na comarca de Santiago de Compostela..  

En dependencia da dirección do Departamento desenvolverá o seu traballo tanto en ámbito nacional como internacional.

Buscamos a profesionais con polo menos tres anos de experiencia na área de asesoramento fiscal ou empresas con actividade internacional.

FUNCIÓNS

- Atender as comunicacións coa Axencia Tributaria a través do D.E.*H.
- A xestión das comprobacións e requirimentos que poida emitir a Axencia Tributaria e outros organismos tributarios Autonómicos ou Locais.
- Xestión e contestación aos embargos de diferentes Organismos aos acredores da empresa.
- Xestión e control de impostos indirectos: *I.A.E., IBI,…
- Control e asesoramento aos responsables administrativos nas declaracións tributarias periódicas (IVE, Retencións, Capital Mobiliario) así como as declaracións informativas.
- Determinación dos pagos a contas do Imposto sobre sociedades e da liquidación final do mesmo, encargándose da súa confección e presentación.
- Confección do Máster *File (operacións vinculadas) tanto de empresas individuais como de grupo así como preparación da documentación necesaria.
- Análise fiscalidade de países estranxeiros nos que a empresa pretenda introducirse.
- Control e asesoramento das declaracións dos países estranxeiros.
- Fiscalidade expatriados.
- Formación en aspectos fiscais ao persoal das empresas do grupo.

 

Duración da misión

 Indefinida, tempo completo

 

Tipo de contratación para a misión

 Laboral

 

 

Localización do posto

 Santiago de Compostela

 

Requisitos solicitados

 O noso cliente solicita que todas as candidaturas cumpran estes REQUISITOS:

- Licenciado en ADE ou CC. Empresariais.
- *Valorable Máster en Administración Financeira e Tributaria.
- Bo nivel de ferramentas informáticas (*Excel, *Word, etc.)
- Nivel de inglés alto (*B2, *C1).
- *Valorable dominio de contabilidade.
- Experiencia de polo menos 3 anos en departamento fiscal ou en empresa de asesoramento fiscal.
- Experiencia en preparación de documentación operacións vinculadas e confección de Máster *File.

 

País

 España

 

Valoración económica do posto

 A negociar en función da valía da candidatura

 

 

 

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org

 

 

 

 

 

 

24 de outubro de 2014(PECHADA)

 

*Fiscalista *Senior Corporativo/a

Posto

 *Fiscalista *Senior Corporativo/a

 

 

Sector de referencia

 Industria Moda-Téxtil

 

Misión do posto

 Importante grupo empresarial galego *internacionalizado, quere cubrir este posto en dependencia da Dirección de Tesouraría e Fiscalidade Corporativa, cuxo obxectivo principal é levar a cabo a correcta implantación da normativa fiscal no grupo.

As FUNCIÓNS PRINCIPAIS do posto serán:

- Apoio na definición da estratexia fiscal do grupo
- Relación con asesores externos en materia fiscal.
- Definición de criterios para o cálculo de créditos fiscais e activos e pasivos por impostos diferidos
- Definición de criterios e directrices para a elaboración do consolidado fiscal (se aplica) e supervisión da súa elaboración
- Xestión, supervisión e asesoramento na función fiscal de filiais internacionais
- Responsable do asesoramento fiscal interno ás diversas áreas e departamentos do grupo
- Xestión das inspeccións e comprobacións tributarias realizadas ao grupo
- Preparación de recursos e reclamacións contra liquidacións tributarias estendidas ao grupo
- Valoración e documentación de operacións vinculadas e cumprimento da normativa de prezos de transferencia
- Definición de modelos de *reporting fiscal
- Supervisión do cálculo e presentación de impostos nacionais, forais e locais e do *reporting fiscal
- Responsable das xestións coas Administracións Públicas (seguimento de abonos, certificados…)
- Coordinación dos traballos de dedución de *I+D+*i e participación no calculo.

 

Duración da misión

 Indefinida, tempo completo

Tipo de contratación para a misión

 Laboral

Localización do posto

 Galicia

 

Requisitos solicitados

 O noso cliente establece que os REQUISITOS IMPRESCINDIBLES das candidaturas serán os seguintes:

- Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas
- *MBA
- Especialización e experiencia en fiscalidade nacional e internacional. (planificación fiscal, créditos fiscais, impostos nacionais, etc..)
- Manexo de paquete *Office – Ferramentas *ERP
- Nivel de inglés alto (mínimo *B2).
- Capacidade Analítica e *relacional.
- 3 anos mínimos de experiencia en posto similar

*ABSTÉNGANSE, POR FAVOR, CANDIDATURAS QUE NON CUMPRAN COS REQUISITOS SOLICITADOS

 

País

 España

 

Valoración económica do posto

 A negociar (45.000 - 50.000 €)

 

 

 

 

Interesados enviar CV a colourense@economistas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de setembro de 2014 (CUBERTA)

 

 

Posto ofertado:   CONSULTOR na área económica

 

Titulación:            GRAO  ou LICENCIATURA EN ADE

 

Experiencia:         *Valorable experiencia en áreas económicas da empresa, contabilidade, fiscalidade, auditoría.

 

Xornada:               Completa

Requisitos:

                             Dispoñibilidade para viaxar na comunidade galega. Absterse se non se cumpre este requisito.

                             Carné de conducir e vehículo propio.

                             Dispoñibilidade inmediata.

                             Capacidade de organización e traballo en equipo.

 

Interesados/*as enviar CV a colourense@economistas.org antes do 30 de setembro de 2014

 

04 de xullo de 2014 (PECHADA)

 

Empresa situada en Ourense, busca contable.

 

?   Imprescindible experiencia en Contabilidade e en Finanzas.        

 

 

Posto: Asesor fiscal e Contable

 

 

Departamento: Fiscal

 

Requisitos:

 

      -     Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais ou Diplomados en

            Ciencias Empresariais

 

      -    Requírese experiencia en Asesoramento e Tramitación de Subvencións

 

Lugar de Traballo: Ourense capital

 

Xornada de traballo: Completa

 

Duración: Indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

11 de marzo de 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·    Manexo avanzado do paquete de Microsoft *Office, en especial do software *Excel.

·    Requírese Experiencia mínima de 5 anos  en funcións similares ( *cobros, pagos e contabilidade).

·    Priorizaranse os candidatos que traballasen en postos similares.   

·    Moi  *Valorable inglés.

·    Non se descartarán a candidatos por motivos de idade nin sexo, considerásense candidatos a tempo completo.

Actitudes:

·      Alto sentido da responsabilidade, autónomo, *proactivo, *resolutivo.

·      Fiable, emocionalmente equilibrado, orientado a resultados-logros.

·      Capacidade analítica, de xestión e organizativa.

·      Capacidade para traballar baixo presión.

·      Representatividade e capacidade de relación con terceiros.

·      Alto sentido de compromiso.

Principais funcións:

·      Responsable do control e dos peches contables mensuais/trimestrais e anuais.

·      Control de persoal e da caixa de xestión.

·      *Contabilización dos  gastos, ingresos,  que se atopa nas contas bancarias da compañía.

·      Separación  das partidas dos ingresos e  gastos de maneira mensual, trimestral e anual así como por clientes e contas de explotación.

·      Supervisar a *contabilización das facturas de clientes e  provedores.

·      Supervisar as conciliacións bancarias.

·      Supervisar e comprobar que todos os gastos, teñan os correspondentes soportes físicos, e obtención dos mesmos, no caso de non telos.

·      Preparación da documentación para a presentación das  contas anuais.

·      Preparación do *reporting mensual.

·      Analizar os procesos actuais e propor melloras.

·      Identificar aspectos relevantes, deficiencias ou desviacións de información.

·      Asistir na preparación de calquera  análise que se requira á dirección.

·      Preparación de información financeira/contable: bancos, necesaria para a preparación de repórtelos mensuais.

·      Preparación de todo o necesario  para a presentación dos impostos da compañía.

·      Atención telefónica e vía *mail.

 

Interesados enviar CV ao Colexio colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos:

 

- *Recien titulados en Licenciado/a ou Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariais

- Experiencia: ao tratarse dun perfil novel, non se

Xornada de traballo: 9:30 – 13:30*h. ; 16:30 – 20:30*h.

 

Duración: indefinida

 

Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org

 

 

13 de xullo de 2015 (2ª OFERTA DO DÍA) (PECHADA)

 

DESCRICIÓN DO POSTO:

Posto vacante: Administrativo-Contable

Número de vacantes: 1

Descrición da oferta:

 

 

Empresa Ourensá de hostalaría con anos de Experiencia no sector, require persoal para a realización de tarefas no ámbito administrativo contable. 

Funcións principais:

 

• Control e xestión de Facturas, *Albaranes.

• Análise e estudo de documentación.
• *Stocks.
• Controis en *Excel de información.

• Etc…

 

REQUISITOS:

 

Idade: menor de 30 anos

Estudos: Diplomatura Empresariais, Licenciatura Dirección e Administración de Empresas.

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano.

 

Requisitos mínimos:

 

- Posibilidade de incorporación inmediata.

- Boa presenza e don de xentes.

- Bo manexo e coñecemento do Paquete *Office.

 

CONTRATO: Ofrécese contrato laboral a xornada completa cunha duración inicial de 6 meses e prorrogable de maneira indefinida.

 

Interesad@s enviar CV a colourense@economistas.org . Nós remitirémolo á empresa *oferente

 

 

 

Tipo de empresa da oferta: Empresa de auditoría de contas

Requisitos:

- Grao en Administración e Dirección de Empresas.
- Necesario dispor de vehículo propio.
- Non se require experiencia, pero é *valorable.

- O período inicial de contratación será de 2 meses. Posibilidade de desenvolvemento profesional na empresa unha vez finalizado ese período.

- Incorporación inmediata.

Descrición do traballo a realizar:

- Revisión de subvencións concedidas na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Baixo a supervisión dun xefe de equipo a persoa a contratar realizará o traballo de campo nos organismos beneficiarios das subvencións. Trátase dun traballo de recollida de información nestes organismos e de *cumplimentación dun programa de traballo previamente definido polo xefe de equipo do traballo.

 

 

 

 

 

 


Lugar de traballo: O traballo desenvolverase nas oficinas da empresa auditora, en Ourense. Non obstante as visitas a realizar serán en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

Xornada de traballo: Xornada completa.

Duración: 2 meses


Interesados enviar CV a: colourense@economistas.org


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade