Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Certificados Dixitais

  • Un certificado electrónico é un documento asinado *electrónicamente por un *prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de firma a un asinante e confirma a súa identidade, ademais de garantir a seguridade nas comunicacións e na identidade dos usuarios.

Xa podes obter o teu certificado dixital a través do Colexio de Economistas de Ourense.
CERTIFICADOS *FNMT
Imprescindible identificación física do solicitante na sede colexial (este servizo está suspendido temporalmente.
CERTIFICADOS *UANATACA

*UANATACA é un *Prestador de Servizos de Confianza Cualificados (PSC), de acordo co Regulamento (UE) *Nº 910 / 2014 (*eIDAS) sobre firma electrónica, selo electrónico e selado de tempo. Prestan servizos de *hosting *PKI, emisión e xestión de certificados dixitais, custodia centralizada de claves e firma electrónica remota a múltiples *Prestadores de Servizos de Confianza no mundo.

 

As firmas e certificados dixitais de *UANATACA están axustados á normativa europea polo que teñen idéntica validez aos emitidos pola *FNMT.

 

Tramitación *telemática sen necesidade de desprazamento físico

TIPOS DE CERTIFICADOS
- Certificado de Persoa Física COLEXIADO 
- Certificado de Persoa Física CIDADÁN
- Certificado de Persoa Física REPRESENTANTE DE *POERSONA XURÍDICA

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade