Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Servizos AEAT sociedades

O Colexio de Economistas de Ourense fai extensivos os beneficios do Convenio coa Axencia Tributaria ás sociedades integradas por economistas colexiados.

 

Sociedades beneficiarias do Convenio

 

- Directamente todas as sociedades inscritas no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio, sen ningún tipo de restrición.

 

- Previa solicitude *quellas sociedades que acrediten que polo menos o 50% do capital pertence a economistas exercentes membros do Colexio, poderán solicitar a súa inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio. (Ver requisitos e solicitude de inscrición na área de documentos).

 

Procedemento para acceso aos servizos

 

1.- Inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio do Colexio de Economistas de Ourense coa AEAT (este paso non é necesario se a sociedade está inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio).

 

2.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

 

3.- Impresión do código que xera a solicitude.

 

4.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

 

- Fotocopia CIF 

- Código de solicitude

- Certificado do Rexistro mercantil cos datos de constitución da sociedade e do nomeamento do administrador.

- Poder notarial específico para este trámite no caso de que non o realice directamente o administrador

- Documento de adhesión ao Convenio de Colaboración do Colexio (descargar na área de documentos).

 

5.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

 

6.- A través da páxina web da Axencia Tributaria, ligazón que aparece a continuación, solicitar o alta no censo de colaboradores sociais.

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/*tramitacion/*ZC01.*shtml

 

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade