Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Consumidores e usuarios

De acordo coa lexislación estatal e autonómica reguladora dos colexios profesionais, o Colexio de Economistas ten entre os seus fins esenciais a protección dos intereses dos consumidores e usuarios dos servizos dos seus colexiados.

 

Ademais, para calquera reclamación sobre os seus dereitos pode recorrer ás organizacións de consumidores e usuarios. Na seguinte ligazón da páxina web do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade pode obter información sobre os organismos ante os cales pode tramitar a súa reclamación.

 

Os usuarios poderán formular as súas queixas ou reclamacións a través das seguintes vías:

 

- *Presencialmente: na sede do Colexio de Economistas de Ourense, situado na cidade de Ourense na Avda. da Habana, 30, 1º *B.

 

- Telematicamente: a través da web colexial dispoñible na seguinte ligazón: http://www.economistasourense.info/es/servizos/consumidores_y_usuarios

 

En ambos os casos, o interesado deberá facer uso do "Formulario de Queixas e Reclamacións" deseñado para ese efecto, debidamente cumprimentado, podendo achegar a documentación que se considere oportuna. 

 

Utilizar o formulario dispoñible na sección documentos.

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade