Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Observatorio económico

*Barómetro de Economía de Galicia

 

Esta publicación responde a unha iniciativa do *Consello *Galego de *Colexios de Economistas que pretende solicitar a opinión dos colexiados do catro provincias galegas sobre os parámetros craves da situación económica da súa contorna e tamén sobre temas puntuais de actualidade.

 

O seu obxectivo último é difundir esa opinión ás institucións e á sociedade galega no  convencemento de que as características e a *cualificación do colectivo do que procede fana especialmente valiosa. Esta publicación vai ter unha periodicidade semestral que permitirá proporcionar a fiabilidade que esixen este tipo de informes, que entendemos son máis útiles, se cabe, nestes momentos de crises en que se atopa inmersa a economía española e mundial.

 

As opinións son obtidas a través dun proceso de enquisas que o *Consello encomendou a un cualificado equipo de investigadores da Universidade da Coruña,  e que se estruturan en dúas seccións, unha delas fixa -cuxa evolución ser irá analizando trimestre a trimestre- e outra variable que dependerá da situación conxuntural do momento en que se realiza a enquisa.

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade