Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube
Filtrar:

Boletíns publicados

Boletín do asesor Marzo 2016

Colexio de Economistas de Ourense
Autoemprego e Promoción do Traballo Autónomo Fiscal: A Reforma do Imposto sobre Sociedades (*II) Laboral: Novidades laborais e de seguridade social introducidas pola Lei 31/2015 e Lei de Orzamentos Mercantil e Civil: Cuestións mercantís na Lei de Xurisdición Voluntaria *Contabilidadf: Modificación dos coeficientes de amortización, consecuencias na contabilidade Axenda, Normativa, Hemeroteca

Boletín do asesor Decembro 2015

Colexio de Economistas de Ourense
Análise reforma *LGT; Fiscal: A Reforma do Imposto sobre Sociedades; Laboral: Novidades laborais introducidas pola Lei 25/20 15 de Segunda Oportunidade; Mercantil e *Civiel: Comentarios á Lei 25/2015 de mecanismo de Segunda Oportunidade; Contabilidade: Valoración de activos e pasivos fiscais tras a reforma Tributaria; Axenda; Normativa; Hemeroteca

Boletín entre nós Setembro 2015

Colexio de Economistas de Ourense

Boletín entre nós Maio 2015

Colexio de Economistas de OurenseBoletín entre nós Maio 2014

Colexio de Economistas de Ourense

Boletín entre nós Decembro 2013

Colexio de Economistas de Ourense

Boletín entre nós Setembro 2013

Colexio de Economistas de Ourense

Boletín entre nós Maio 2013

Colexio de Economistas de Ourense

Boletín entre nosotrostros Marzo 2013

Boletín entre nós Marzo 2013


Boletín entre nós Setembro 2012

Boletín entre nós Setembro 2012

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade