Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor (decembro de 2018)

O comentario fiscal versa sobre as Novidades fiscais contidas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 2018. Na medida en que o pasado 4 de xullo de 2018 publicouse a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (Lei 6/2018, de 3 de xullo), introducindo determinadas modificacións tributarias, considerouse necesario facer un inciso para dar entrada á *exégesis das novidades contidas na citada Lei.

 

O comentario laboral, realiza unha recompilación de sentenzas do *TJUE baixo o título de Incidencia da xurisprudencia social europea no ámbito laboral: criterios recentes e relevantes. Nos últimos tempos estamos a padecer unha especie de avalancha de pronunciamentos do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que, en moitas ocasións, cuestiona os pronunciamentos dos tribunais internos dos países membros en materias tales como dereitos fundamentais, despedimentos colectivos, xornadas de traballo, etc. Ademais apúntase a sentenza sobre a exención do IRPF na prestación por maternidade.

 

En materia mercantil péchase o ciclo de catro artigos dedicados ao sector público: Comentarios á Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público (e *IV). Nos números anteriores desenvolvéronse algunhas das novidades contidas na citada Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, que procede a modificar a lexislación de contratos públicos.

 

Por último, a materia contable alude aos Novos criterios de presentación dos instrumentos financeiros no balance. O Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas publicou o proxecto de resolución polo que se aproban: por unha banda, os criterios de presentación no balance dos instrumentos financeiros e, por outro, regúlanse as implicacións contables que xorden pola aplicación da normativa mercantil e máis concretamente da Lei de Sociedades de Capital.

 

Na sección de Normativa destaca a Sentenza do Tribunal Supremo 1505/2018, de 16 de outubro, que afecta o imposto sobre as hipotecas. O Tribunal sorprendeu cunha decisión contraria á súa xurisprudencia anterior, dicindo que o *AJD sobre os préstamos hipotecarios tíñao que pagar o banco e non o cliente. Ao peche deste boletín, non se pode prever cales serán as consecuencias destes cambios de criterio do Tribunal Supremo, aínda que en principio fálase do 5 de novembro como data na que o Tribunal Supremo decidirá se reverte ou *manteniene a Sentenza.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade