Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor decembro 2019)

Como aforrar en IRPF e Sociedades antes de que acabe 2019 é o tema que expón a materia fiscal. Ofrece toda a información para revisar as distintas posibilidades que brinda a normativa vixente para mellorar a factura fiscal que se debe presentar en 2020. Entramos no último mes do ano e é un bo momento para analizar a nosa situación tributaria e a dos nosos clientes, e comprobar se aínda estamos a tempo de tomar esas medidas para aforrar nas próximas declaracións de ambos os impostos.

 

O rexistro salarial obrigatorio e outras obrigacións en materia de igualdade é o asunto elixido para a materia laboral, seguindo co Real Decreto-lei 6/2019, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación. Esta norma estableceu importantes obrigacións empresariais dirixidas a corrixir as desigualdades salariais existentes no mercado laboral como crear un rexistro salarial ou a ampliación de empresas que deban elaborar un Plan de Igualdade.

 

Nova oportunidade para empresas insolventes é o título do artigo mercantil. A Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de xuño, pretende aumentar a eficacia dos procedementos de *condonación, insolvencia e reestruturación de empresas en dificultades, permitindo a plena *exoneración das débedas nun prazo máximo de tres anos deste tipo de empresas.

 

Por último, en materia de contabilidade, baixo o título Consultas relevantes do *ICAC en materia de auditoría, contas anuais e tratamento contable debúllanse as últimas consultas que o Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas aclarou na súa páxina web sobre as distintas cuestións que afectan a criterios de interpretación en materia de auditoría polo que se refire ao establecido en diversos apartados do artigo 5 do Regulamento (UE) *nº. 537/2014, así como senllas consultas sobre a actuación do auditor de contas. Ademais, resulta relevante resaltar o contido do tres primeiras consultas publicadas polo *BOICAC *nº. 118 sobre contas anuais e diversos tratamentos contables.

 

O Anteproxecto de modificación da Lei do IVE e de Impostos Especiais e o Proxecto de Real Decreto que modifica o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido e outras normas tributarias son as dúas normas que acaparan a atención na sección de Normativa.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade