Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor (marzo de 2018)

O pasado trinta de decembro de dous mil dezasete publicáronse no B.O.E. distintas normas que inciden directamente no ámbito tributario. En concreto, un Real Decreto-lei, seis Reais Decretos e dúas Ordes Ministeriais. As normas publicadas modifican distintos ámbitos do ordenamento tributario, *extediéndose o espectro das novidades xurdidas a distintos ámbitos. No artigo fiscal Novidades en materia tributaria para o ano 2018 analízanse as modificacións introducidas por cada unha destas normas. Algunhas destas tiveron xa aplicación no ano 2017, mentres outras iniciaron a súa vixencia no ano 2018.


Nulidade do despedimento por vulneración de dereitos fundamentais e consecuencias, é o título do comentario laboral. Dentro do poder de dirección que ostenta, o empresario ten á súa disposición a posibilidade de despedir ao traballador, ben sexa por causa obxectiva ou ben por motivos disciplinarios. Ambas as posibilidades regúlanse nos artigos 52 e 54 do Estatuto dos Traballadores.

 

É na *exégesis do comentario mercantil onde se analiza a Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público. Coa súa publicación, o pasado mes de novembro, procédese a modificar a lexislación de contratos públicos, achegando a súa regulación á normativa comunitaria xurdida sobre este particular, que denota unha revolución na regulación desta complicada e conflitiva materia.

 

A contabilidade e a Inspección de Facenda. Os *tentáculos da Axencia Tributaria son longos e abarcan unha parte moi importante da nosa vida. Como algún que outro estudo indica, debemos traballar varios meses para cubrir o custo dos nosos impostos e poder considerar que a partir dese momento o diñeiro conseguido é verdadeiramente noso. A vida das empresas e empresarios non escapa a ela, por suposto, pero a diferenza do resto dos mortais estes deben reflectir os efectos das actuacións da Axencia Tributaria na súa contabilidade. O Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (*ICAC) contestou a varias consultas e emitido algunha resolución respecto diso. Algunhas delas, son revisadas no artigo contable.

 

Na sección de normativa facilítase un breve resumo das Reformas Mercantís para o 2018 e dunha serie de normas de gran interese no ámbito laboral e de seguridade social.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade