Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Nova conta

Os campos en negriña e marcados con '*' son obrigatorios.

Propiedades
Será o nome que use para ingresar no sistema web. Debe conter tan só letras, números ou '_', e ter entre 6 e 32 caracteres.
Introduza un novo contrasinal ou deixe en branco para conservar o existente. Marque a caixa de verificación se prefire xerar automáticamente unha password que lle será comunicada por email.
Datos personais
Escriba o nome completo sen utilizar abreviaturas.
Date
Formato: dd/mm/aaaa
Información de contacto
Pode engadir máis de unha dirección separándoas por comas. A primeira será a utilizada como dirección de contacto
Pode engadir máis de un teléfono separándoos por comas.
Pode engadir máis de un fax separándoos por comas.
Verificación
Introduza o código que se amosa na imaxe. Se ten problemas coa visibilidade do código, clique na imaxe para actualizala.

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade