Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Aviso Legal

Dereitos de Propiedade Intelectual

 1. Todos os contidos do sitio web www.economistasourense.info (incluíndo, sen carácter *limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade de Colexio de Economistas de Ourense ou dos provedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva de Colexio de Economistas de Ourense e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.
 2. As marcas, rótulos, signos distintivos ou *logos de sitio web www.economistasourense.info son titularidade de Colexio de Economistas de Ourense e están debidamente rexistrados.
 3. Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade de Colexio de Economistas de Ourense ou das entidades provedoras de información, non podendo ser obxecto de *ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen exprésaa autorización por parte do titular do devandito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima de www.economistasourense.info .

Manifestacións

 1. O Colexio de Economistas de Ourense manifesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. No entanto, Colexio de Economistas de Ourense non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.
 2. O sitio web www.economistasourense.info podería conter *inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou *erratas. Colexio de Economistas de Ourense non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a www.economistasourense.org *exonera a Colexio de Economistas de Ourense de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.
 3. O sitio web www.economistasourense.info non utiliza *cookies nin outros medios técnicos que permitan identificar aos usuarios, nin coñecer datos relativos á súa navegación.

Limitación de responsabilidade

 1. O Colexio de Economistas de Ourense non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web www.economistasourense.org ou á información contida no mesmo. Colexio de Economistas de Ourense non será responsable dos danos ou prexuízos, de calquera índole, que poidan derivarse do uso do sitio web www.economistasourense.info.
 2. O Colexio de Economistas de Ourense exclúe toda responsabilidade pola *licitud, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web www.economistasourense.info.

Ligazóns *hipervínculos

 1. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un *hipervínculo a www.economistasourense.info , comprométense a non establecer ligazóns a sitios web nos que non apareza o logotipo de Colexio de Economistas de Ourense e a non realizar manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis.
 2. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un *hipervínculo a www.economistasourense.info comprométense, así mesmo, a non establecer *hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, poidan prexudicar de calquera modo o bo nome ou a imaxe de Colexio de Economistas de Ourense.
 3. A inclusión de *hipervínculos en www.economistasourense.info , non implica necesariamente que Colexio de Economistas de Ourense manteña relacións mercantís ou vínculos asociativos co titular do sitio web na que se estableza a ligazón.
 4. A presenza de *hipervínculos en www.economistasourense.info ten unha finalidade meramente informativa, motivo polo cal, Colexio de Economistas de Ourense non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto da *comerciabilidad, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/ou produtos e/ou servizos que se ofrezan a través do sitio web *referenciado.

Datos de contacto e outros

 • Titular: Colexio de Economistas de Ourense
 • Dirección: Avenida da Habana, 30 Edificio Torre 1º *B, 32003 Ourense
 • Dirección de correo electrónico: colourense@economistas.org
 • Teléfono de contacto: 988.214.844

 • Número de identificación fiscal: *G32478018

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade