Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

A nosa profesión

A profesión de Economista ten atribuídas por dereito unha diversa gama de funcións que lle son conferidas polo Estatuto Profesional de Economistas, e de Profesores e Peritos Mercantís.

Devandito Estatuto faculta á os economistas para o ESTUDO E SOLUCIÓN TÉCNICA DOS PROBLEMAS DA ECONOMÍA XERAL Ou DA EMPRESA, en calquera dos seus aspectos.

Isto concrétase nun amplo abanico de posibilidades moi diversas á hora de exercer a profesión, sexa de modo dependente na empresa pública ou privada, ou ben exercendo por conta propia.

Marco legal: Estatuto Profesional Decreto 26 abril 1977, núm. 871/77 da Presidencia

Funcións:

(Detalladas nos artigos 3º a 38º do Estatuto Profesional)

- Economía en xeral.

- Economía da Empresa.

- Administración e órganos xurisdiccionais.

Actividades máis frecuentes:

Empresa (pública ou privada)

Exercicio libre da profesión

Docencia e investigación

 • Xerencia e Dirección
 • Departamento de Administración
 • Departamento Financeiro (contable, riscos, produtos financeiros, auditoría interna, auditoría externa, controller, bolsa)
 • Departamento Comercial (dirección de vendas, axente comercial)
 • Departamento de RRHH (dirección, responsable selección, valoración de persoal)
 • Departamento de Mercadotecnia (mercadotecnia manager, product manager, responsable de investigación e técnicas de mercado)
 • Departamento Exterior (dirección de exportación, responsable de comercio exterior)
 • Departamento de Informática (auditoría informática, tratamento de información e modelos empresariais)
 • Servizos de Estudos (bancos e outras entidades)
 • ...
 • Auditor de contas
 • Asesor fiscal
 • Consultor
 • Asesor financeiro e contable
 • Auditor informático
 • Asesoría e Xestión de Recursos Humanos
 • Actuacións xudiciais (interventores xudiciais peritajes, ...)
 • ...

 

 • Profesor de Ensino Secundario: Bacharelato ou Formación
 • Profesional Ensino Universitario (primeiro e segundo ciclo)
 • Programas Master
 • Investigación
 • ...

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade