Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Inscrición

Documentación:

Para colexiarse é preciso facer chegar á sede do Colexio a seguinte documentación que atoparás nos apartado Documentos:

 

 1. Solicitude de colexiación dirixida ao decano.
 2. Formulario con Datos Persoais, Profesionais e Académicos; Formulario Datos Bancarios e Recoñecemento de Firma.
 3. Copia compulsada de (na sede do Colexio pódese compulsar esta documentación gratuitamente):

  - Título universitario ou documento *sustitutivo do mesmo

  - D.*N.I

 4. Unha fotografía tamaño carné e enviar outra *escaneada en formato *jpg a colourense@economistas.org  (para o carné de colexiado/a). 

 

 5.Fotocopia do cartón do *INEM se se está en situación de desemprego.

 

 Cotas colexiais:

 

Os *recien titulados, que se colexien no seis meses seguintes á finalización da titulación, quedan exentos de abonar as dúas primeiras cotas colexiais correspondentes a eses dous trimestres.

 

Cota trimestral:

 

Exercentes libres: 50,00 €

 

Traballadores por conta allea: 25,00 €

 

Parados: Cota reducida de 7,00 € (Importante: para manter esta cota debe facerse chegar copia actualizada do cartón do *INEM nos primeiros 10 días de marzo, xuño, setembro e decembro).

 

Xubilados: Cota reducida de 10,00 €

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade