Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Novas

Seminario: ?Matemáticas Financeiras: ferramenta para entender operacións financeiras entre particulares, empresas e bancos"

07/09/2018

Nova: Seminario: ?Matemáticas Financeiras: ferramenta para entender operacións financeiras entre particulares, empresas e bancos"

Ourense, 27 de setembro de 2018

 

Obxectivos

 

- Entender a matemática que se ha de utilizar para operar con cantidades de diñeiro dispoñibles en diferentes momentos do tempo.

 

- Comprender o razoamento que hai detrás da operativa financeira.

 

- Saber operar con capitais e con rendas para poder aplicar os coñecementos a intercambios reais de capitais entre particulares ou empresas e a diferentes produtos bancarios.

 

Programa

 

1.    O diñeiro desde a perspectiva da...

Nova completa

FORMACIÓN

03/09/2018

Nova: FORMACIÓN

Nova completa

ACTO DE GRADACIÓN ALUMNOS DE TURISMO E ADE

11/06/2018

Nova: ACTO DE GRADACIÓN ALUMNOS DE TURISMO E ADE

Ourense, 8 de xuño de 2018

 

A sétima promoción de alumnos do Grao en Turismo e a oitava promoción do Grao en Administración e Dirección de Empresas celebraron o seu acto de gradación o pasado venres 8 de xuño.

 

No acto, que contou coa presenza do presidente da Xunta de Galicia D. Alberto Núñez Feijoo, o decano-presidente do Colexio de Economistas de Ourense, D. Guillermo Díez Igrexas, entregou os premios aos Mellores Expedientes Académicos 2017 de ambas as titulacións que este ano recaeron en Dna...

Nova completa

Taller Práctico "Elaboración da declaración do Imposto sobre Sociedades 2017"

04/06/2018

Nova: Taller Práctico "Elaboración da declaración do Imposto sobre Sociedades 2017"

Ourense, 14 de xuño de 2018

 

O obxectivo principal deste taller é coñecer, a través da realización de casos prácticos as novidades normativas que deben terse en conta para elaborar a autoliquidación do Imposto sobre Sociedades do exercicio 2017.

 

Dunha forma sinxela e práctica aprenderemos a realizar a liquidación de *IS para o 2017, analizando os diferentes esquemas de integración e liquidación, e coñeceremos os aspectos formais e procedementos do Imposto.

 

Programa

 

1.      Introdución. Resumo...

Nova completa

CONVOCATORIA XUNTA XERAL ORDINARIA

20/04/2018

Nova: CONVOCATORIA XUNTA XERAL ORDINARIA

Ourense, 8 de maio de 2018

 

Convócase á reunión da Xunta Xeral de Colexiados, que terá lugar o  próximo 8 de maio, ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19,30 horas en segunda, na sede do Colexio de Economistas de Ourense (Avda. da Habana, 30, 1º *B - Ourense). 

 

NOTA: As propostas dos colexiados/*as ante a Xunta Xeral Ordinaria deberán ser entregadas á Xunta de Goberno, polo menos cinco días antes da data da reunión.

 

Nos Apartado "Documentos" atoparás a Convocatoria da Xunta Xeral.

... Nova completa

VII XORNADAS "Lei Concursal e Dereito *Societario"

16/04/2018

Nova: VII XORNADAS "Lei Concursal e Dereito *Societario"

Nova completa

Seminario "Xestión avanzada de Tesouraría"

21/03/2018

Nova: Seminario "Xestión avanzada de Tesouraría"

Ourense, 19 de abril de 2018

 

Nos últimos anos a PEME española sufriu unha importante crise que a obrigou a retardar investimentos en I+D e a buscar novas alternativas ao mercado nacional. Ambas as circunstancias fan que se necesite máis que nunca unha mellora nas súas ferramentas de xestión.

 

A recuperación económica hoxe en marcha, esixe tamén unha planificación dos recursos financeiros que permita abordar un desenvolvemento do negocio con todas as garantías posibles.

 

Todo iso pon en evidencia...

Nova completa

Seminario "Como adaptarnos do LOPD ao Regulamento europeo"

20/03/2018

Nova: Seminario "Como adaptarnos do LOPD ao Regulamento europeo"

Ourense, 3 de abril de 2018

 

O Colexio de Economistas de Ourense organiza este seminario orientado a empresas e profesionais preocupados polo cumprimento do novo marco normativo en materia de protección de datos de carácter persoal, o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento...

Nova completa

PRESENTACIÓN *BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE GALICIA (2º semestre de 2017)

13/03/2018

Nova: PRESENTACIÓN *BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE GALICIA (2º semestre de 2017)

Ourense, 13 de marzo de 2018

 

O 59 % dos economistas galegos afirma que o futuro das pensións pasa por realizar reformas estruturais que actúen sobre o problema demográfico

  • O dato extráese dos resultados do "*Barómetro de Economía", correspondente ao 2º semestre de 2017, editado polo *Consello *Galego de *Colexios de Economistas.

  • Tres de catro profesionais enquisados considera que detrás do paro xuvenil existe un desaxuste entre o sistema educativo e a industria galega,  que...
Nova completa

Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica 2018/ 17ª. edición

06/03/2018

Nova: Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica 2018/ 17ª. edición

Ourense,06 de marzo de 2018

 

A Fundación Banco Sabadell, co obxectivo de alentar e recoñecer o traballo dos investigadores españois nos campos do coñecemento económico, empresarial e social, e contribuír á análise e formulación de alternativas que promovan o benestar social, fai pública a convocatoria do *XVII Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica. A dotación do premio é de 30.000 euros.

 

As propostas deberán realizarse, en español ou inglés, entre o 5 de marzo de 2018 e o 27...

Nova completa

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade