Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Novas

Xornada GRATUÍTA: "Estratexia e Orientación ao Cliente: claves para achegar valor e construír unha marca"

25/03/2019

Nova: Xornada GRATUÍTA: "Estratexia e Orientación ao Cliente: claves para achegar valor e construír unha marca"

Ourense, 3 de abril de 2019

 

Nova completa

Taller Práctico "Novidades RENDA 2018"

22/03/2019

Nova: Taller Práctico "Novidades RENDA 2018"

Ourense, 2 de abril de 2019

 

Un repaso detallado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, a través dunha exposición de cada un dos rendementos IRPF con exemplos prácticos de tributación e explicación das novidades. Trátase dun taller interactivo, no que a relatora exporá a materia e seguidamente desenvolveranse exemplos prácticos nos que participarán os asistentes.

 

Na sesión, farase referencia ao deveño de todos os rendementos (cando se declaran en caso de falta de pagamento), e especial...

Nova completa

Conferencia: "El registro de la jornada laboral. Fin del dilema"

20/03/2019

Nova: Conferencia: "El registro de la jornada laboral. Fin del dilema"

Nova completa

Seminario "Introducción a la Garantía Financiera Obligatoria para Responsabilidad Ambiental"

20/03/2019

Nova: Seminario "Introducción a la Garantía Financiera Obligatoria para Responsabilidad Ambiental"

Ourense, 28 de marzo de 2019

 

Objetivos

 

-   Introducir la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental y las Órdenes derivadas

-   Conocer las actividades obligadas a disponer de garantía mínima obligatoria

-   Entender cómo se determina la garantía mínima obligatoria

-   Alcanzar los conocimientos para realizar la tramitación

 

Programa

 

  1. ¿Qué es la garantía financiera ambiental? ¿De qué viene?

-   Introducción a la garantía financiera medioambiental

-   Requisitos legales

... Nova completa

Taller Práctico: ELABORACIÓN DE DECLARACIÓNS *CENSALES

28/02/2019

Nova: Taller Práctico: ELABORACIÓN DE DECLARACIÓNS *CENSALES

Ourense, 12 de marzo de 2019

 

Programa

 

- Modelos: 030, 037 e  036  (Cuestións xerais)

 

 Presentación: Causas, formas, prazos e documentación

 

 Práctica:

 

              • Declaración de alta

              • Declaración de modificación

              • Declaración de baixa

 

- Modelo: 840

 

 Tramitación ante a *AEAT:

 

            • Declaración de alta, variación e baixa no IAE

            • Comunicación da cifra de negocios a efectos do IAE

 

Relator

 

*Mª Belén González...

Nova completa

FALADOIRO ECONÓMICO SESIÓN 11ª

27/02/2019

Nova: FALADOIRO ECONÓMICO SESIÓN 11ª

Nova completa

Seminario: !ASPECTOS FISCAIS CONTROVERTIDOS E NOVIDADES"

11/02/2019

Nova: Seminario: !ASPECTOS FISCAIS CONTROVERTIDOS E NOVIDADES"

Ourense, 27 de febreiro de 2017

 

Programa

 

- Aplicación da redución por irregularidade dos ingresos profesionais: imputación contable e retencións

 

- Situación actual das retribucións de administradores: aspectos mercantís e fiscais

 

- Proba da residencia fiscal. Escenarios conflitivos no ámbito interno e internacional

 

-  Achegas non *dinerarias: imposición directa, indirecta e *contabilización

 

- Activos non contabilizados, débedas inexistentes e ganancias non xustificadas de patrimonio

... Nova completa

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

26/01/2019

Nova: PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

Ourense, 26 de xaneiro de 2019

 

No día de hoxe a Xunta Electoral ha proclamado as candidaturas que reúnen os requisitos esixidos nos estatutos vixentes no Colexio de Economistas de Ourense.

 

NOTA: Nos apartado documentos figura a acta de proclamación para a renovación dos cargos da Xunta de Goberno do Colexio de Economistas de Ourense.

 

Nova completa

SEMINARIO: "Novidades Laborais e de seguridade Social. Aspectos Prácticos"

16/01/2019

Nova: SEMINARIO: "Novidades Laborais e de seguridade Social. Aspectos Prácticos"

Ourense, 7 de febreiro de 2019

 

Obxectivos

 

-       Analizar de forma práctica as novidades en materia laboral, de emprego e Seguridade Social que introduce a norma relativas á subida do salario mínimo interprofesional (SMI), a revalorización das pensións públicas, e a Seguridade Social, ademais doutras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

 

-       Analizar dúas modificacións legais que se están debatendo no Congreso, como son a reforma do *art 42 relativa á *subcontratación...

Nova completa

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS CARGOS DA XUNTA DE GOBERNO

02/01/2019

Nova: CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS CARGOS DA XUNTA DE GOBERNO

 

Con arranxo ao establecido na Orde de 9 de maio de 2017, pola que se aproban os Estatutos do Colexio de Economistas de Ourense, a Xunta de Goberno deste Colexio, na súa reunión do pasado 28 de decembro de 2018, acordou convocar eleccións, a celebrar o día 14 de febreiro de 2019, para a renovación dos cargos da Xunta de Goberno, de acordo cos seguintes puntos.

 

1º.- CARGOS A CUBRIR:

 

 

Decano-Presidente

*Vicedecano-Vicepresidente

Secretario Xeral

Tesoureiro

7 vogais

 

2º.- REQUISITOS DAS CANDIDATURAS...

Nova completa

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade