Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Novas

?Como detectar unha contabilidade fraudulenta a través das Contas Anuais?

11/09/2019

Nova: ?Como detectar unha contabilidade fraudulenta a través das Contas Anuais?

Ourense, 26 de setembro de 2019

 

Presentación

 

A maior parte dos delitos económicos -*societarios, de insolvencias *punibles, contra a Facenda Pública e de branqueo de capitais- son cometidos a través de sociedades.

 

O suborno, a prevaricación, a estafa, o alzamento de bens ou a apropiación indebida tamén se realizan maioritariamente mediante empresas. A ocultación de bens para non pagar pode ter claras consecuencias en testamentos, pensións relacionadas co divorcio ou alimentos, valoracións...

Nova completa

"Inscripción en el Registro Mercantil de los prestadores de servicio a sociedades"

05/09/2019

Nova: "Inscripción en el Registro Mercantil de los prestadores de servicio a sociedades"

 

Nova completa

Seminario Práctico "Liquidación do Imposto sobre sociedades 2018"

10/06/2019

Nova: Seminario Práctico "Liquidación do Imposto sobre sociedades 2018"

Ourense, 4 de xullo de 2019

 

Programa

 

  1. Feito impoñible, concepto de actividade económica e entidade patrimonial.
  2. Contribuíntes Particulares: Sociedades Civís e a relación cos seus socios.
  3. Esquema de Liquidación do imposto.
  4. Axustes ao Resultado Contable na Base Impoñible. *Categorización. Repaso para a liquidación do Imposto sobre Sociedades de 2018.


        a. Imputacións temporais de Ingresos e Gastos. Principio de Inscrición Contable.

     
         *b.   Amortizacións...

Nova completa

“Gestión del registro de jornada e igualdad. Aplicación práctica”

10/05/2019

Nova: “Gestión del registro de jornada e igualdad. Aplicación práctica”

Ourense, 21 de mayo de 2019

 

Recientemente se han publicado dos decretos de gran importancia para las empresas:

 

-          Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

 

-          Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Ambos convalidados.

 

El objetivo de...

Nova completa

*VIII Xornadas "Lei Concursal e Dereito *Societario" e *VIII Curso Práctico "Administradores Concursais"

22/04/2019

Nova: *VIII Xornadas "Lei Concursal e Dereito *Societario" e *VIII Curso Práctico "Administradores Concursais"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova completa

Seminario Práctico "Listas de datos, táboas e táboas dinámicas en *Excel"

10/04/2019

Nova: Seminario Práctico "Listas de datos, táboas e táboas dinámicas en *Excel"

Ourense, 10,11 e 31 de maio de 2019

 

Unha das utilidades máis comúns no uso de *Excel é o de crear e manexar as listas de datos. A súa estrutura en forma de táboa axúdanos dunha forma *intuitiva a crear as nosas táboas de datos. A partir de aquí, o importante é todo o que podes facer con elas, por exemplo: ordenar, filtrar, *subtotales, consolidar, etc.

 

Pero dentro de todas as ferramentas asociadas ao manexo de datos, hai que destacar as táboas dinámicas que son a ferramenta máis poderosa que...

Nova completa

Xornada GRATUÍTA: "Estratexia e Orientación ao Cliente: claves para achegar valor e construír unha marca"

25/03/2019

Nova: Xornada GRATUÍTA: "Estratexia e Orientación ao Cliente: claves para achegar valor e construír unha marca"

Ourense, 3 de abril de 2019

 

Nova completa

Taller Práctico "Novidades RENDA 2018"

22/03/2019

Nova: Taller Práctico "Novidades RENDA 2018"

Ourense, 2 de abril de 2019

 

Un repaso detallado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, a través dunha exposición de cada un dos rendementos IRPF con exemplos prácticos de tributación e explicación das novidades. Trátase dun taller interactivo, no que a relatora exporá a materia e seguidamente desenvolveranse exemplos prácticos nos que participarán os asistentes.

 

Na sesión, farase referencia ao deveño de todos os rendementos (cando se declaran en caso de falta de pagamento), e especial...

Nova completa

Conferencia: "El registro de la jornada laboral. Fin del dilema"

20/03/2019

Nova: Conferencia: "El registro de la jornada laboral. Fin del dilema"

Nova completa

Seminario "Introducción a la Garantía Financiera Obligatoria para Responsabilidad Ambiental"

20/03/2019

Nova: Seminario "Introducción a la Garantía Financiera Obligatoria para Responsabilidad Ambiental"

Ourense, 28 de marzo de 2019

 

Objetivos

 

-   Introducir la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental y las Órdenes derivadas

-   Conocer las actividades obligadas a disponer de garantía mínima obligatoria

-   Entender cómo se determina la garantía mínima obligatoria

-   Alcanzar los conocimientos para realizar la tramitación

 

Programa

 

  1. ¿Qué es la garantía financiera ambiental? ¿De qué viene?

-   Introducción a la garantía financiera medioambiental

-   Requisitos legales

... Nova completa

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade