Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Novas

Seminario "Como adaptarnos do LOPD ao Regulamento europeo"

20/03/2018

Nova: Seminario "Como adaptarnos do LOPD ao Regulamento europeo"

Ourense, 3 de abril de 2018

 

O Colexio de Economistas de Ourense organiza este seminario orientado a empresas e profesionais preocupados polo cumprimento do novo marco normativo en materia de protección de datos de carácter persoal, o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento...

Nova completa

PRESENTACIÓN *BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE GALICIA (2º semestre de 2017)

13/03/2018

Nova: PRESENTACIÓN *BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE GALICIA (2º semestre de 2017)

Ourense, 13 de marzo de 2018

 

O 59 % dos economistas galegos afirma que o futuro das pensións pasa por realizar reformas estruturais que actúen sobre o problema demográfico

  • O dato extráese dos resultados do "*Barómetro de Economía", correspondente ao 2º semestre de 2017, editado polo *Consello *Galego de *Colexios de Economistas.

  • Tres de catro profesionais enquisados considera que detrás do paro xuvenil existe un desaxuste entre o sistema educativo e a industria galega,  que...
Nova completa

Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica 2018/ 17ª. edición

06/03/2018

Nova: Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica 2018/ 17ª. edición

Ourense,06 de marzo de 2018

 

A Fundación Banco Sabadell, co obxectivo de alentar e recoñecer o traballo dos investigadores españois nos campos do coñecemento económico, empresarial e social, e contribuír á análise e formulación de alternativas que promovan o benestar social, fai pública a convocatoria do *XVII Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica. A dotación do premio é de 30.000 euros.

 

As propostas deberán realizarse, en español ou inglés, entre o 5 de marzo de 2018 e o 27...

Nova completa

Taller "Mediación Civil e Mercantil"

01/03/2018

Nova: Taller "Mediación Civil e Mercantil"

Ourense, 16 -17 de marzo e 6 -7 de abril

 

ACREDITA A túa FORMACIÓN CONTINUA COMO MEDIADOR

 

O Colexio de Economistas de Ourense organiza este Taller en resposta á esixencia do Real Decreto 980/2013, de 13 de decembro, polo que se desenvolven determinados aspectos da Lei 5/2012, de 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, e máis concretamente no seu art. 6 que regula a "Formación continua dos mediadores. Os mediadores deberán realizar unha ou varias actividades de formación continua...

Nova completa

?Curso práctico pericia xudicial: Ditames económicos. Verificación contable, dano emerxente e lucro cesante?

20/02/2018

Nova: ?Curso práctico pericia xudicial: Ditames económicos. Verificación contable, dano emerxente e lucro cesante?

Ourense, 6 de marzo de 2018

 

Este curso quere encher un baleiro existente, a súa finalidade é conseguir que os profesionais economistas, avogados e peritos en xeral que #desenvolver ou queiran desenvolver a súa actividade no mundo da pericia xudicial no ámbito económico, teñan un marco de referencia práctico conceptual dos criterios básicos de como acometer os seus ditames, así como a estrutura básica dos informes.

 

Economistas, avogados ou calquera profesional interesado nesta materia.  O factor...

Nova completa

Seminario "Réxime de Consolidación Fiscal"

14/02/2018

Nova: Seminario "Réxime de Consolidación Fiscal"

Ourense, 27 de febreiro de 2018

 

O obxectivo do seminario é proporcionar unha formación teórica e práctica a todas aquelas persoas con coñecementos do Imposto sobre Sociedades, e que desexan amplialos no ámbito da consolidación fiscal.

 

Neste sentido, o curso analiza, a consolidación contable e as súas diferenzas coa consolidación fiscal, entrando nun detalle exhaustivo do réxime fiscal de consolidación e a *contabilización do efecto impositivo.

 

O seminario está dirixido tanto a todos aqueles...

Nova completa

Seminario: "Modificacións normativas na Lei Xeral Tributaria e fiscais"

29/01/2018

Nova: Seminario: "Modificacións normativas na Lei Xeral Tributaria e fiscais"

Ourense, 21 de febreiro de 2018

 

2018 preséntase como un exercicio con numerosos cambios como así anunciou o Goberno no seu Plan Anual Normativo, ademais das novidades aprobadas durante 2017, sobre todo no mes de decembro, que acaban de comezar a súa vixencia en xaneiro do presente.

 

Co obxectivo de dar a coñecer e analizar todos os puntos relevantes neste novo período, o Colexio de Economistas de Ourense previu este Seminario dirixido a asesores fiscais, avogados, xestores, administrativos, directores...

Nova completa

Reformas urxentes do traballo autónomo

15/01/2018

Nova: Reformas urxentes do traballo autónomo

Ourense, 1 de febreiro de 2018

 

O pasado mes de outubro publicouse a Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo. Aínda que a Lei entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación, a maior parte da súa aplicación prodúcese en 2018.

 

Neste seminario analizaranse as principais modificacións que introduce a norma e que afectan a cuestións como bonificacións, prestacións compatibilidade entre xubilación e traballo, bases de cotización entre propietarios e directivos, e...

Nova completa

30 EDICIÓN PREMIOS REI JAIME I

09/01/2018

Nova: 30 EDICIÓN PREMIOS REI JAIME I

Ourense, 9 de xaneiro de 2018

 

A Fundación Premios Rei Jaime I convoca unha nova edición dos Premios Rei Jaime I de Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección do Medio Ambiente,  Novas Tecnoloxías e Emprendedor. Cada un dos Premios está dotado con 100.000 euros.

 

Os candidatos terán que ser propostos por un *nominador de acordo ás bases que se poden consultar na ligazón  http://fprj.es/es/convocatoria-2018/.  Poderá ser candidato calquera persoa que efectuase a maior parte...

Nova completa

FALLO DO XURADO IV CONCURSO DE CARTÓNS DE NADAL

15/12/2017

Nova: FALLO DO XURADO IV CONCURSO DE CARTÓNS DE NADAL

Ourense, 14 de decembro de 2017

 

O Colexio de Economistas de Ourense outorgou os premios do “IV CONCURSO DE CARTÓNS DE NADAL” no que participaron nenos/as que cursan estudos en infantil e primeiro e segundo ciclo de ensino primario en distintos colexios da provincia de Ourense.

 

A relación de premiados/*as é a seguinte:

 

Educación infantil

 

·       1º Premio.-  Anxo *Bernardo Rodríguez. 5º curso educación infantil. CEIP Manuel Sueiro– Ourense

·       Accésit.-  Antonio Silva...

Nova completa

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade