Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Novas

Xornada GRATUÍTA "A mediación, un instrumento eficiente na solución de conflitos"

16/11/2017

Nova: Xornada GRATUÍTA "A mediación, un instrumento eficiente na solución de conflitos"

Ourense,28 de novembro de 2017

 

Obxectivos

 

Nos últimos anos, a mediación converteuse nunha ferramenta útil para a sociedade desde a entrada en vigor da Lei 5/2012, de 6 de xullo, de Mediación en Asuntos Civís e Mercantís, de maneira que España conta xa cunha ordenación xeral, na que se marcan os requisitos necesarios para o exercicio da profesión.

Falamos do procedemento flexible de resolución de conflitos máis utilizado en todos os países, desde os anglosaxóns, nos que existe unha gran tradición...

Nova completa

Resolución V Premios de Investigación Colexio de Economistas de Ourense - Facultade de CC.EE. e Turismo de Ourense

10/11/2017

Nova: Resolución V Premios de Investigación Colexio de Economistas de Ourense - Facultade de CC.EE. e Turismo de Ourense

 

O pasado luns 6 de novembro, reuniuse o xurado para elixir os gañadores do concurso deste ano 2017. Este ano, como novidade, outorgáronse un primeiro premio e dous accésit para os traballos presentados por alumnos/*as da titulación Grao en *Admionistración e Dirección de Empresas (ADE), e un primeiro premio e un accésit para os traballos presentados por alumnos/*as da titulación Grao en Turismo.

 

Os premios desta edición corresponderon a:

 

1º PREMIO a D. Iván Míguez Álvarez, Graduado en Administración...

Nova completa

Seminario "Operacións vinculadas: obrigacións de documentación e novo modelo 232"

09/11/2017

Nova: Seminario "Operacións vinculadas: obrigacións de documentación e novo modelo 232"

Ourense, 23 de novembro de 2017

 

O pasado 30 de agosto publicouse no BOE a Orde *HFP/816/2017 pola que se aproba o modelo 232 de declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais. 

 

Con este novo modelo, non só amplíase a información respecto das operacións vinculadas e das operacións con paraísos fiscais e a súa complexidade, senón que se modifica o prazo no que debe fornecerse dita información...

Nova completa

Seminario " Análise dalgúns Aspectos Fiscais Controvertido"

06/11/2017

Nova: Seminario " Análise dalgúns Aspectos Fiscais Controvertido"

Ourense, 21 de novembro de 2017

 

Programa

 

1.- *Deducibilidad do uso e adquisición de vehículos a efectos de IRPF-*IS-IVE

2.- O investimento do *SP no IVE

3.- Tributación en todos os impostos que afectan á separación de socios

4.- Principais aspectos controvertidos das empresas de reducida dimensión

5.- Análises últimas novidades lexislativas e *jurisprudenciales

 

Relatores

 

D. Jesús Sanmartín Mariñas

Presidente do *REAF-*REGAF

 

D. Agustín Fernández Pérez

Vogal do Comité Técnico do *REAF-*REGAF...

Nova completa

"Impugnación dos acordos sociais" "Os dereitos do socio" "O órgano de administración: retribución e responsabilidades"

27/10/2017

Nova: "Impugnación dos acordos sociais" "Os dereitos do socio" "O órgano de administración: retribución e responsabilidades"

Ourense, 16 de novembro de 2017

 

As reformas normativas que afectan o ámbito *societario, en especial a Lei 31/2014, de 3 de decembro, pola que se modifica a Lei de Sociedades de Capital, introduciron importantes modificacións relacionadas cos dereitos do socio, o estatuto dos administradores e a xunta xeral.

 

As cuestións máis actuais e de interese das devanditas modificacións, e a xurisprudencia acaecida ao redor das mesmas, serán obxecto de análise nesta xornada.

 

Programa e Relatores

 

? 16...

Nova completa

IV CONCURSO DE FELICITACIÓNS DO NADAL

10/10/2017

Nova: IV CONCURSO DE FELICITACIÓNS DO NADAL

10 de outubro de 2017

 

Convocouse o IV Concurso de Felicitacións Do Nadal organizado polo Colexio de Economistas de Ourense, que convida a participar a todos/*as os/os alumnos/*as de 3 a 9 anos dos colexios públicos e privados da provincia de Ourense.

 

O prazo de presentación dos traballos orixinais finalizará o mércores 13 de decembro.

 

Nos apartado DOCUMENTOS figuran as bases do concurso.

Nova completa

Seminario ?Imposto sobre beneficios. Activos e pasivos por imposto diferido?

06/10/2017

Nova: Seminario ?Imposto sobre beneficios. Activos e pasivos por imposto diferido?

Ourense, 24 de outubro de 2017

 

No BOE do 9 de febreiro de 2016 publicouse a Resolución do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (*ICAC), pola que se desenvolven as normas de rexistro, valoración e elaboración das contas anuais para a *contabilización do Imposto sobre Sociedades.

 

Esta Resolución establece os criterios para contabilizar o gasto por imposto sobre beneficios, mediante o desenvolvemento da Norma de Rexistro e Valoración 13ª do Plan Xeral de Contabilidade, que segue baseándose...

Nova completa

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POLO COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE HOMOLOGADAS POLO REC

03/10/2017

Nova: ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POLO COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE HOMOLOGADAS POLO REC

Nova completa

Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos

29/09/2017

Nova: Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos

Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos


Accede a través dos apartado DOCUMENTOS aos arquivos que nos fixeron chegar desde o Consello Xeral de Economistas:

 

- Observacións ao Proxecto de Orde polo que se modifica a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproban o Modelo 190 para a Declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades...
Nova completa


CONVOCATORIA V PREMIO DE INVESTIGACIÓN Colexio de Economistas-Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense

18/09/2017

Nova: CONVOCATORIA V PREMIO DE INVESTIGACIÓN Colexio de Economistas-Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense

18 de setembro de 2017

 

Participantes: alumnado da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense que presentou o Traballo Fin de Grao na Convocatoria 2016-2017 e obtivo a cualificación de sobresaliente.

 

Recepción de traballos: ata o 9 de outubro de 2017 ás 14:00 horas.

 

Nos apartado DOCUMENTOS figuran as BASES do premio.

 

 

Nova completa

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade