Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Novas

Seminario " Análise dalgúns Aspectos Fiscais Controvertido"

06/11/2017

Nova: Seminario " Análise dalgúns Aspectos Fiscais Controvertido"

Ourense, 21 de novembro de 2017

 

Programa

 

1.- *Deducibilidad do uso e adquisición de vehículos a efectos de IRPF-*IS-IVE

2.- O investimento do *SP no IVE

3.- Tributación en todos os impostos que afectan á separación de socios

4.- Principais aspectos controvertidos das empresas de reducida dimensión

5.- Análises últimas novidades lexislativas e *jurisprudenciales

 

Relatores

 

D. Jesús Sanmartín Mariñas

Presidente do *REAF-*REGAF

 

D. Agustín Fernández Pérez

Vogal do Comité Técnico do *REAF-*REGAF...

Nova completa

"Impugnación dos acordos sociais" "Os dereitos do socio" "O órgano de administración: retribución e responsabilidades"

27/10/2017

Nova: "Impugnación dos acordos sociais" "Os dereitos do socio" "O órgano de administración: retribución e responsabilidades"

Ourense, 16 de novembro de 2017

 

As reformas normativas que afectan o ámbito *societario, en especial a Lei 31/2014, de 3 de decembro, pola que se modifica a Lei de Sociedades de Capital, introduciron importantes modificacións relacionadas cos dereitos do socio, o estatuto dos administradores e a xunta xeral.

 

As cuestións máis actuais e de interese das devanditas modificacións, e a xurisprudencia acaecida ao redor das mesmas, serán obxecto de análise nesta xornada.

 

Programa e Relatores

 

? 16...

Nova completa

IV CONCURSO DE FELICITACIÓNS DO NADAL

10/10/2017

Nova: IV CONCURSO DE FELICITACIÓNS DO NADAL

10 de outubro de 2017

 

Convocouse o IV Concurso de Felicitacións Do Nadal organizado polo Colexio de Economistas de Ourense, que convida a participar a todos/*as os/os alumnos/*as de 3 a 9 anos dos colexios públicos e privados da provincia de Ourense.

 

O prazo de presentación dos traballos orixinais finalizará o mércores 13 de decembro.

 

Nos apartado DOCUMENTOS figuran as bases do concurso.

Nova completa

Seminario ?Imposto sobre beneficios. Activos e pasivos por imposto diferido?

06/10/2017

Nova: Seminario ?Imposto sobre beneficios. Activos e pasivos por imposto diferido?

Ourense, 24 de outubro de 2017

 

No BOE do 9 de febreiro de 2016 publicouse a Resolución do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (*ICAC), pola que se desenvolven as normas de rexistro, valoración e elaboración das contas anuais para a *contabilización do Imposto sobre Sociedades.

 

Esta Resolución establece os criterios para contabilizar o gasto por imposto sobre beneficios, mediante o desenvolvemento da Norma de Rexistro e Valoración 13ª do Plan Xeral de Contabilidade, que segue baseándose...

Nova completa

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POLO COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE HOMOLOGADAS POLO REC

03/10/2017

Nova: ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POLO COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE HOMOLOGADAS POLO REC

Nova completa

Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos

29/09/2017

Nova: Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos

Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos


Accede a través dos apartado DOCUMENTOS aos arquivos que nos fixeron chegar desde o Consello Xeral de Economistas:

 

- Observacións ao Proxecto de Orde polo que se modifica a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproban o Modelo 190 para a Declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades...
Nova completa


CONVOCATORIA V PREMIO DE INVESTIGACIÓN Colexio de Economistas-Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense

18/09/2017

Nova: CONVOCATORIA V PREMIO DE INVESTIGACIÓN Colexio de Economistas-Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense

18 de setembro de 2017

 

Participantes: alumnado da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense que presentou o Traballo Fin de Grao na Convocatoria 2016-2017 e obtivo a cualificación de sobresaliente.

 

Recepción de traballos: ata o 9 de outubro de 2017 ás 14:00 horas.

 

Nos apartado DOCUMENTOS figuran as BASES do premio.

 

 

Nova completa

Taller de Traballo de Desenvolvemento Profesional e Persoal: ?Orientarse á Produtividade e a consecución de Resultados?

18/09/2017

Nova: Taller de Traballo de Desenvolvemento Profesional e Persoal: ?Orientarse á Produtividade e a consecución de Resultados?

Ourense, 4 de outubro de 2017

 

Obxectivos

 

-       Comprender conceptos básicos:

·         ¿Que é a Produtividade Persoal?

·         Como inflúe o meu estilo de Dirección nos resultados

·         Como transformo o uso do meu tempo semanal

·         Que é o Desenvolvemento persoal e profesional

·         Descubrir as bases e os fundamentos de como mellorar o teu rendemento e produtividade persoal

·         Identificar cales son as *AMR, as que xeran beneficios e resultados

·         Aprender a fixar...

Nova completa

Curso Práctico "Excel Intermedio"

13/09/2017

Nova: Curso Práctico "Excel Intermedio"

Ourense, do 3 ao 26 de outubro de 2017

 

Obxectivos

 

Microsoft Excel é a ferramenta ofimática dirixida ao traballo con follas de cálculo máis difundida a nivel mundial, cuxo coñecemento se fai imprescindible hoxe en día para calquera persoa no desenvolvemento de cálculos na súa empresa.

 

Este curso ten a finalidade de proporcionar técnicas e procedementos para utilizar as ferramentas e funcións de forma eficaz, co fin de axudar a analizar, compartir e administrar os datos con facilidade.

 

Programa...

Nova completa

AVANCE DE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE DE 2017

11/09/2017

Nova: AVANCE DE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE DE 2017

Ourense, 11 de setembro de 2017

 

A continuación figuran as actividades formativas que o Colexio de Economistas de Ourense previu celebrar durante o 4º trimestre do ano, para que así poidas organizar a túa axenda de antemán. En todos os cursos/seminarios (excepto o non relacionados coa nosa actividade directamente), solicítase a súa homologación  en diferentes áreas:

 

- Formación obrigatoria auditores

- Quenda de Actuación Profesional

- Rexistro de Expertos Contables

 

 

 

 

Nova completa

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade