Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

*Webinar: " ACTUALIZACIÓN IRPF 2020"

15/03/2021

Nova: *Webinar: " ACTUALIZACIÓN IRPF 2020"

Ourense, 07 de abril de 2021

 

Programa

 

1.   Modelos, prazos, formas de presentación.

2.      Concepto, obxecto e ámbito de aplicación.

3.      Feito impoñible e supostos de non *sujeción.

4.      Exencións.

5.      Obrigación de declarar.

6.      Período impositivo e deveño do imposto.

7.      Unidade familiar. tributación conxunta ou individual.

8.      Imputación temporal.

9.      Rendementos do traballo.

10.  Rendementos do capital inmobiliario.

11.  Rendementos do capital mobiliario.

12.  Rendementos de actividades económicas.

13.  Ganancias patrimoniais.

14.  Imputación rendas inmobiliarias.

15.  Integración e compensación de rendas.

16.  Determinación da base *liquidable: reducións da base impoñible xeneral.

17.  Circunstancias persoais e familiares do contribuínte: mínimo persoal e familiar.

18.  Determinación da cota íntegra.

19.  Determinación da cota líquida. Deducións estatais e autonómicas.

20.  Determinación da cota diferencial. Dedución de maternidade (gastos de gardaría) e deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo.

 

Presenta

Carmen Paula *Pintos Vidal

Delegada provincial da A.E.A.*T. en Ourense

 

Relator

Javier Atrio *Lorenzo

Técnico da Delegación provincial da  A.E.A.*T. en Ourense

 

Duración: 3,00 horas

 

Horario: 16,30 - 19,30 *h.

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas e Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense, Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao e Asociación Parque Empresarial Pereiro de Aguiar: 40,00 € (curso bonificado como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s Economistas de Ourense desemplead@s: 20,00 €

 

Precolegiad@s Economistas de Ourense: gratuíto

 

Otr@s participantes: 80,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: luns, 5 de abril de 2021. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

MATRICÚLACHE AQUÍ

 

Homologación

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade