Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

SERVIZO DE ASESORAMENTO LABORAL, FISCAL, ADMINISTRATIVO E *FINACIERO CO CONCELLO DE OURENSE

14/12/2020

Nova: SERVIZO DE ASESORAMENTO LABORAL, FISCAL, ADMINISTRATIVO E *FINACIERO CO CONCELLO DE OURENSE

Ourense, 15 de decembro de 2020

 

O Colexio de Economistas de Ourense e o Concello de Ourense han
asinado un contrato vixente mentres dure o estado de alarma, a través do
que os economistas de Ourense que o desexen prestarán o servizo de
asesoramento laboral, fiscal, administrativo e financeiro a cidadáns,
autónomos e pequenas e medianas empresas, dando resposta telefónica ou
escrita a calquera tipo de consulta relativa a trámites ou xestións
relacionadas coa crise económica e sanitaria ocasionada pola *COVID-19.


Os usuarios do servizo han de acreditar a súa pertenza ao municipio de
Ourense a través de:

-      Persoas físicas: volante de empadroamento no municipio de
Ourense ou certificado de situación *censal expedido pola Axencia Estatal
Tributaria (servizos dispoñibles en liña).

-      Persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica: matrícula
do IAE do municipio de Ourense.

Se está interesado/a en solicitar a axuda dun profesional contacte connosco a través de calquera dos medios seguintes:

 

- E-mail: colourense@economistas.org

 

- *Tfno.: 988 21 48 44

 

- Móbil: 604 068 823

 

NOTA: Nos apartado Documentos atopará o modelo de solicitude do servizo

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade