Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Seminario EN LIÑA: "Modificacións na Normativa do IVE 2020: Operacións *Intracomunitarias e *COVID-19"

30/10/2020

Nova: Seminario EN LIÑA: "Modificacións na Normativa do IVE 2020: Operacións *Intracomunitarias e *COVID-19"

EN LIÑA, 19 de novembro

 

Programa

 

1.- REPASO DAS MODIFICACIÓNS LEXISLATIVAS QUE INCUMBEN Ao IVE

 • TRIBUTARIAS
 • *EXTRATRIBUTARIAS

 

2.- CONSECUENCIAS EN CANTO Á *DECLARACION DO IMPOSTO

 • IVE *DEVENGADO: *ULTIMACION DE OPERACIÓNS E *COBROS ANTICIPADOS/DIFERIDOS
 • *DEDUCIBILIDAD DO IVE SOPORTADO
 • A ALTERNATIVA DO *REGIMEN DE CAIXA

 

3.- PROBLEMÁTICA DERIVADA DAS *DIFICUTADES NOS *COBROS: ACCIÓNS FRONTE Á *ADMINISTRACION TRIBUTARIA

• POSIBILIDADE DE ADIAMENTOS DE DÉBEDAS

 • *COMBINACION *DEBITOS/*CREDITOS: *COMPENSACION E GRUPOS IVE

 

4.- IMPOSIBILIDADE DE *COBROS: ACCIONES FRONTE Ao DESTINATARIO

• *MODIFICACION DA BASE IMPOÑIBLE E *RECTIFICACION DE FACTURAS: PUNTOS DE VISTA DO EMISOR E DO RECEPTOR

 

Relator

 

Carlos Álvarez Morais

Inspector de Facenda do Estado na Coruña

 

Duración: 3,00 horas

 

Horario: 16,30 - 19,30 *h.

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas: 40,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense, Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao e Asociación Parque Empresarial Pereiro de Aguiar: 60,00 €

 

Otr@s participantes: 80,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: luns, 16 de novembro de 2020. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

 

MATRICÚLACHE AQUÍ

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

• Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (3 horas) e listas de administradores concursais (3 horas en materias afíns)

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade