Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Curso Práctico "XESTIÓN TRIBUTARIA"

16/10/2020

Nova: Curso Práctico "XESTIÓN TRIBUTARIA"

EN LIÑA, 3 e 5 de novembro de 2020

 

Presentación

 

Con este curso práctico e interactivo, os asistentes terán a oportunidade de adquirir os coñecementos necesarios para levar a cabo a correcta liquidación e *autoliquidación das débedas tributarias así como as consecuencias da presentación de declaracións e *autoliquidaciones fose de prazo.

 

A metodoloxía baséase nun método de traballo asistido, interactivo e eminentemente práctico, que combina mínimas exposicións teóricas coa realización de exercicios e casos seleccionados oportunamente para unha mellor comprensión e asimilación dos contidos expostos.

 

Obxectivos

 

  • Estudar o procedemento dunha maneira práctica e amena.

 

  • Realizar correctamente as *autoliquidaciones, adiamentos, *fraccionamientos, as alegacións a expedientes sancionadores.

 

  • Coñecer as novidades.

 

Programa

 

1.- Os PRAZOS PARA O PAGO  PERÍODO VOLUNTARIO

Exposición e exercicios prácticos de pago en período voluntario das débedas: *Autoliquidadas

Liquidadas pola Administración

 

2.- Os PRAZOS PARA O PAGO EN PERÍODO EXECUTIVO

Exposición e exercicios prácticos de pago en período executivo das débedas: *Autoliquidadas

Liquidadas pola Administración

 

3.- As RECARGAS DO PERÍODO EXECUTIVO

Exposición e exercicios prácticos

 

4.- As CONSECUENCIAS DA PRESENTACIÓN FÓRA DE PRAZO DAS DECLARACIÓNS E *AUTOLIQUIDACIONES

Exposición e exercicios prácticos de recargas por declaración *extemporánea

 

5.- As SANCIÓNS TRIBUTARIAS:

Principios da potestade sancionadora

Suxeitos infractores

Clasificación das infraccións: leves, graves ou moi graves

A redución das sancións

O procedemento sancionador

Sancións de declaracións informativas

Sancións de *autoliquidaciones  a ingresar, devolver ou compensar

Exposición e exercicios prácticos de sancións

 

6.- ADIAMENTOS E *FRACCIONAMIENTOS DE PAGO

As solicitudes de adiamento e *fraccionamiento

As solicitudes de adiamento e *fraccionamiento en período voluntario  e período executivo.

As consecuencias da falta de pago en período voluntario e período executivo

Exercicios prácticos de adiamentos e *fraccionamientos

 

7.- As NOTIFICACIÓNS TRIBUTARIAS

Exposición e exercicios prácticos de notificacións

 

8.- MODIFICACIÓNS EN MATERIA DE LIBROS REXISTROS NO IRPF

Exposición e exercicio

 

9.- REAL DECRETO DE FACTURAS

Exercicios prácticos

 

Relator

*Mª Remedios Vázquez Gil

Membro da área de Xestión Tributaria da *AEAT en Santiago de Compostela

 

Duración e Horario das sesións

 

Sesións de tarde: 16,30 - 20,30 *h.

 

Matrícula

? Para matricularche PICA AQUÍ

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas: 80,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s Economistas Desemplead@s: 40,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense, Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao e Asociación Parque Empresarial Pereiro de Aguiar: 100,00 €

 

Otr@s participantes: 140,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: xoves, 29 de outubro de 2020. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións. PRAZAS LIMITADAS

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

• Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (8 horas) e listas de administradores concursais (8 horas en materias afíns)

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia. 

 

Colabora:

 

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade