Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Curso Práctico EN LIÑA "ELABORACIÓN DUN PLAN DE VIABILIDADE EN *EXCEL"

07/05/2020

Nova: Curso Práctico EN LIÑA "ELABORACIÓN DUN PLAN DE VIABILIDADE EN *EXCEL"

EN LIÑA, 26 e 28 de maio de 2020

 

Obxectivos

 

Utilizando a aplicación informática de *Excel:

 

-       Elaboración dun plan de viabilidade para a posta en marcha dun negocio ou o desenvolvemento de novas áreas de empresas en marcha.

 

-       Elaboración dos estados Contables Provisionais mediante o uso de técnicas de estimación.

 

-       Coñecer os medios de financiamento necesarios para o desenvolvemento do proxecto e o custo real para a empresa.

 

-       Utilizar o plan como ferramenta de control para poder analizar as desviacións sobre os datos previstos e utilizar esta información para a toma de decisións.

 

Programa

 

1. Plan Económico: elaboración dos Orzamentos Operativos.

 • - Orzamentos de Vendas. Métodos de estimación e proxección das Vendas.
 • - Orzamentos de Produción. Determinación dos investimentos mínimos necesarias.
 • - Orzamento de Gastos e de Persoal. Cuantificación do volume e custo do persoal.

 • 2. Orzamentos Financeiros.
 • - Análise e estudo de produtos financeiros a curto prazo e Produtos financeiros a longo prazo.
 • - Cálculo do custo efectivo.

 • 3. Orzamentos de Investimentos. Necesidades de investimentos e amortizacións.

 • 4.Xestión de Tesouraría.
 • - Elaboración de orzamentos de tesouraría.
 • - Fluxo de caixa libre ou *Free *Cash *Flow.

 • 5. Control Orzamentario.
 • - Análise das desviacións.
 • - Análise mediante cocientes.

 

Relator

Carlos Martínez da Riva *Vivanco

Director Financeiro do Centro Europeo de Estudos Profesionais.

Colaborador do Consello Xeral de Economistas.

 

Duración total: 7 horas, estruturadas en dúas sesións:

 

Martes, 26 de maio Horario: 09,30 - 13,00 *h.

Xoves, 28 de maio Horario: 09,30 - 13,00 *h.

 

Material:

Importante: L@s alumn@s deberán de dispor de computador portátil con programa *Excel, para o seguimento da sesión.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

 • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (7 horas) e listas de administradores concursais (7 horas en materias afíns)

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

 

MATRICÚLACHE AQUÍ:

 

*https://e-coñecemento.*org/*gestion/*login.*asp?*hidIdCurso=3950

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas: 80,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense e Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao: 120,00 €

 

Otr@s participantes: 150,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: xoves, 22 de maio de 2020. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións. *Nº MÁXIMO DE PRAZAS: 25

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade