Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Seminario *Práctioco EN LIÑA "IRPF 2019"

17/04/2020

Nova: Seminario *Práctioco EN LIÑA "IRPF 2019"

EN LIÑA, 29 de abril de 2020

 

Presentación

 

Un repaso detallado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, a través dunha exposición de cada un dos rendementos IRPF con exemplos prácticos de tributación e explicación das novidades. Trátase dun curso interactivo, a través de exemplos prácticos coa participación dos asistentes, xerando un modo de aprendizaxe activa e *instructivo.

Tratarase o deveño de todos os rendementos, é dicir, cando se declaran en caso de falta de pagamento. Farase especial fincapé nas novidades do ano 2019.

 

Programa

 

1. As rendas exentas. A obrigación de declarar. Novidades

2. A opción de tributación

3. A imputación temporal de todas as rendas O mínimo persoal, *ascendientes e descendente.

4. Rendementos do traballo: dietas, *Fogasa, atrasos. As pensións do estranxeiro

5. Rendementos do capital mobiliario e inmobiliario.

6. Rendementos de actividades económicas: estimación obxectiva, estimación directa.

7. As ganancias patrimoniais: As subvencións, expropiación, doazóns, permutas, transmisión de inmobles.

8. Exención por *reinversión de vivenda e Dedución por adquisición de vivenda. Réxime transitorio. Dedución maternidade. *DAFAS. Deducións autonómicas.

9. Resumo xeral de todas as novidades.

 

Relator

 

*Mª Remedios Vázquez Gil

Membro da área de Xestión Tributaria da *AEAT en Santiago de Compostela

 

Data: 29 de abril

 

Duración: 4 horas

 

Horario: 16,00 - 20,00 *h.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

MATRICÚLACHE AQUÍ:

 

*https://e-coñecemento.*org/*gestion/*login.*asp?*hidIdCurso=3910

 

? Máis información en: colourense@economistas.org

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas: 10,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense e Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao: 40,00 €

 

Otr@s participantes: 60,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: luns, 27 de abril de 2020. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións. PRAZAS LIMITADAS

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade