Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Seminario Práctico ?Fiscalidade Internacional de Expatriados e Non Residentes?

28/01/2020

Nova: Seminario Práctico ?Fiscalidade Internacional de Expatriados e Non Residentes?

Ourense, 13 de febreiro de 2020

 

Programa

 

1. DOBRE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL E MÉTODOS PARA EVITALA

1.1 Concepto e tipos de dobre imposición internacional.

1.2 Rendas afectadas pola dobre imposición internacional

1.3. Mecanismos para eliminar a dobre imposición internacional

1.4 Mecanismos de eliminación da dobre imposición internacional na normativa tributaria do *IS

2.  CONVENIOS DE DOBRE IMPOSICIÓN. MODELO *OCDE

2.1 Análise dun *CDI asinado por España

3. *PARAISOS FISCAIS

3.1 Concepto

3.2 Listaxe

4. RESIDENCIA FISCAL

4.1 Residencia fiscal en persoas físicas.

4.2 Residencia fiscal en persoas xurídicas.

5. FISCALIDADE DE EXPATRIADOS

5.1 Réxime *art. 7. *P)  *LIRPF

5.2 Réxime de excesos ou curmá de *expatriación

5.3 Dietas e Gastos de Viaxe. Asignacións para gastos de *locomoción, Asignacións para gastos de Manutención e Estancia.

6. O IMPOSTO SOBRE A RENDA DO NON RESIDENTES

6.1 Elementos persoais

6.2 Residencia en territorio español de persoas físicas

6.3 Residencia en territorio español de persoas xurídicas.

6.4 Responsables.

6.5 Representantes.

6.6 *Retenedor.

7. *SUJECIÓN Ao IMPOSTO

7.1 Rendas obtidas en territorio español.

7.2 Rendas exentas.

7.3 Formas de *sujeción: con e sen *EP.

8. RENDAS OBTIDAS MEDIANTE *EP

8.1 Concepto de establecemento permanente.

8.2 Rendas suxeitas.

8.3 Base impoñible

8.4 Débeda tributaria e obrigacións formais

8.5 Pagos a conta.

9. RENDAS OBTIDAS SEN *EP

9.1 Base impoñible.

9.2 Cota tributaria.

9.3 Deveño.

9.4 Obrigacións formais

10. RETENCIÓNS E INGRESOS A CONTA

10.1 Suxeitos obrigados a reter.

10.2 Rendas suxeitas a retención.

10.3 Importe da retención.

10.4 Momento da retención.

 

11.  CONTRIBUÍNTES RESIDENTES NOUTROS ESTADOS MEMBROS DA UE

 

Relator

 

Xullo *Perete *Ridocci

Director-Socio en *Consortia - Consultores de Internacionalización-

 

Duración e Horario

 

Sesión de mañá: 9,00 - 14,00 *h.

 

Sesión de tarde: 16,00 - 19,00 *h.

 

Matrícula

 

? Para matricularche entra en:

 

*https://e-coñecemento.*org/*gestion/*login.*asp?*hidIdCurso=3760

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, xestores administrativos, procuradores, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao e economistas): 110,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 60,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 200,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: luns, 10 de febreiro de 2020. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións. PRAZAS LIMITADAS

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (8 horas) e listas de administradores concursais (8 horas en materias afíns)

 

  • Rexistro de Expertos Contables: 4 horas formación continuada e acceso.

 

  • Formación obrigatoria auditores: 4 horas noutras materias.

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Lugar de celebración

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DA CONSTRUCIÓN DE OURENSE

Rúa *Padilla, 1

32005 Ourense

 

Colabora:

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade