Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos - Colegio de Economistas de Ourense
Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos

29/09/2017

Nova: Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos

Comunicado do Consello Xeral e Observacións á AEAT polo adianto de Facenda dos modelos informativos


Accede a través dos apartado DOCUMENTOS aos arquivos que nos fixeron chegar desde o Consello Xeral de Economistas:

 

- Observacións ao Proxecto de Orde polo que se modifica a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproban o Modelo 190 para a Declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda e os prazos de presentación dos modelos 171, 184, 345 E 347.

 

- Comunicado do Consello Xeral de Economistas sobre o adianto nos prazos para presentar declaracións informativas a Facenda -en concreto, os modelos 184 (comunidades de bens e outras entidades en réxime de atribución) e 347 (de operacións con terceiros que superen anualmente 3.005 euros)- incrementará a presión fiscal indirecta para as empresas e rebaixará a calidade da información fornecida.

 

 

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade