Seminario ?Imposto sobre beneficios. Activos e pasivos por imposto diferido? - Colegio de Economistas de Ourense
Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Seminario ?Imposto sobre beneficios. Activos e pasivos por imposto diferido?

06/10/2017

Nova: Seminario ?Imposto sobre beneficios. Activos e pasivos por imposto diferido?

Ourense, 24 de outubro de 2017

 

No BOE do 9 de febreiro de 2016 publicouse a Resolución do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (*ICAC), pola que se desenvolven as normas de rexistro, valoración e elaboración das contas anuais para a *contabilización do Imposto sobre Sociedades.

 

Esta Resolución establece os criterios para contabilizar o gasto por imposto sobre beneficios, mediante o desenvolvemento da Norma de Rexistro e Valoración 13ª do Plan Xeral de Contabilidade, que segue baseándose no método da débeda pero mediante o enfoque do balance.

 

Así mesmo, recóllense e aclaran os criterios incluídos nas diversas consultas que sobre esta materia foron publicadas no Boletín do *ICAC. A Resolución derroga a de 9 de outubro de 1997, que fora emitida baixo o Plan Xeral de Contabilidade anterior a 2008, que seguía un sistemática diferente (enfoque da conta de perdas e ganancias).

 

Este seminario está dirixido a profesionais, asesores e responsables de empresas interesados na materia. Aproveita a oportunidade de participar neste seminario para mellorar as túas capacidades e manterche actualizado.

 

Programa e Relatores

 

- Resolución de 9 de febreiro de 2016, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se desenvolven as normas de rexistro, valoración e elaboración das contas anuais para a *contabilización do Imposto sobre Beneficio

 

- Obxecto e ámbito de aplicación

 

- Diferenza entre gasto/ingreso por imposto corrente e o gasto/ingreso por imposto diferido

 

- Os activos e pasivos por imposto corrente

 

- Os activos e pasivos por imposto diferido

 

Relator:

 

Alberto López Gómez

Director de Impostos. Grupo Fillos de Rivera

 

Lugar de celebración

 

Colexio de Avogados de Ourense

C/ Concello, 22, Baixo

32003 Ourense

 

Horario

Sesión de tarde de 1 6:00 - 20:00 *h.

 

Homologación

 

4 horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

- Formación obrigatoria auditores: na categoría de contabilidade.

 

- Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos e listas de administradores concursais (materias afíns).

 

- Rexistro de Expertos Contables: mantemento acreditación e acceso por méritos.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, electores cámara e economistas): 50,00 €

 

Colexiados desempregados e *Precolegiados estudantes: 25,00€ (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego) 

 

Outros participantes: 75,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: xoves, 19 de outubro de 2017. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23  2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Colabora:

 

 

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade