Curso Práctico "Excel Intermedio" - Colegio de Economistas de Ourense
Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Curso Práctico "Excel Intermedio"

13/09/2017

Nova: Curso Práctico "Excel Intermedio"

Ourense, do 3 ao 26 de outubro de 2017

 

Obxectivos

 

Microsoft Excel é a ferramenta ofimática dirixida ao traballo con follas de cálculo máis difundida a nivel mundial, cuxo coñecemento se fai imprescindible hoxe en día para calquera persoa no desenvolvemento de cálculos na súa empresa.

 

Este curso ten a finalidade de proporcionar técnicas e procedementos para utilizar as ferramentas e funcións de forma eficaz, co fin de axudar a analizar, compartir e administrar os datos con facilidade.

 

Programa

 

Bloque 1: Contorna de traballo e aspectos xerais.

 

- Tipos de datos. Manipulación de celas e aplicación de formatos. Pegado especial

            - Esquemas e vistas

            - Configuración de páxina e impresión

            - Seguridade

            - Personalización de Excel

 

Bloque 2: Manexo de listas e bases de datos

 

            - Listas personalizadas. *Autocompletar

            - Creación e modificación de táboas de datos. *Subtotales

            - Ordenación e filtrado

            - Eliminación de duplicados e validación de datos.

            - Formato condicional

 

Bloque 3: Fórmulas e funcións xerais

 

- Operadores *aritméticos, de comparación e *referenciales. Prioridade de operadores

            - Cálculo manual e automático

            - Uso referencias e nomes de rango

            - Funcións matemáticas, lóxicas, de texto, de data e hora e de procura

            - Control de erros

 

Bloque 4: Fórmulas e funcións habituais para auditores, economistas e contables. Vinculación de Excel e *Word

 

            - Fórmulas financeiras e de amortización

            - Combinar correspondencia

            - Informes con datos vinculados

 

Bloque 5: Aspectos avanzados

 

            - Creación de táboas e gráficos dinámicos. *Minigráficos

            - Introdución ao uso de macro básicas sen Visual *Basic

 

Profesorado

 

*Adriana Galego Rodríguez

*Controller de Operacións en Adolfo Domínguez

 

Lugar de celebración

 

Asociación San Cibrao das Viñas

Ricardo Martín Esperanza, s/n
32901 San Cibrao das Viñas

 

Duración e Horario

 

Seis sesións de 2 horas:

 

Martes 3, 17 e 24 de outubro en horario de 20:00 - 22:00 *h.

Xoves 5, 19 e 26 de outubro en horario de 20:00 - 22:00 *h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados polígono San Cibrao, electores cámara e economistas): 100,00 €

 

Outros participantes: 150,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Martes, 26 de setembro de 2017. As prazas son limitadas (20 prazas) e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade