Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Seminario Práctico "Fiscalidade da Economía Dixital" da Economía Dixital"

08/10/2019

Nova: Seminario Práctico "Fiscalidade da Economía Dixital" da Economía Dixital"

Ourense, 24 de outubro de 2019

 

Presentación

 

A economía dixital está a transformar, non só o ámbito económico, senón as relacións políticas, sociais e culturais, con importantes consecuencias no ámbito persoal e profesional. Esta transformación e cambio supón un novo reto para as persoas e as institucións, sendo necesaria a adaptación e adecuación ás novos paradigmas tecnolóxicos e ao crecente desenvolvemento dos medios e recursos. Neste sentido, a fiscalidade, os sistemas tributarios e os marcos *regulatorios existentes demóstranse totalmente superados e ineficientes, cunha marcada *obsolescencia, e son incapaces de dar respostas adecuadas aos novos desenvolvementos técnicos e económicos.

 

Por iso, faise necesario revisar a situación do actual marco normativo, analizar os retos da economía dixital e estudar as posibles solucións e respostas adaptadas á nova contorna e contexto económico, en especial, aos avances e desenvolvementos técnicos así como ás novas iniciativas empresariais ou económicas. No seminario, preténdese facer unha revisión do encaixe *regulatorio da economía dixital e repasar as novas tendencias normativas adaptadas á contorna dixital.

 

O curso diríxese ao público en xeral, no entanto, pola temática específica, está especialmente orientado a empresarios e emprendedores, asesores fiscais, asesores financeiros, asesores de empresa, avogados, xestores administrativos e, en xeral, a calquera persoa vinculada a empresas e entidades baseadas nas novas tecnoloxías e a contorna da economía dixital (comercio electrónico, *fintech, *blockchain, etc.).

 

 

Programa

 

1.      Retos e Tendencias da economía dixital á Fiscalidade.

 

2.      Imposición indirecta (IVE) e a economía dixital.

 

a. A natureza dos bens e servizos dixitais.

*b. Tributación do comercio electrónico de bens.

*c. Tributación das prestacións de servizos (prestacións electrónicas e servizos dixitais).

 

3.      Incentivos fiscais e aspectos prácticos na imposición directa para o investimento e creación de novas empresas (*StartUps).  

 

a.      Deducións por dobre imposición en Imposto sobre Sociedades.

*b.      Os *intangibles e o "*Patent *Box".

*c.      As Reservas de *Capitalización e *Nivelación.

d.      Tipos impositivos (especial referencia a *StartUps).

e.      Deducións de *I+D+*i.

*f.       Deducións en cota do IRPF.

*g.      "*Exit-*Tax"


PAUSA-CAFÉ: No transcurso da sesión servirase un café de cortesía

 

Relator

 

Emilio Pérez Pombo

Economista e Licenciado en Ciencias Políticas. Socio director de Pérez Pombo, Avogados & Economistas. Cofundador e Autor en *Fiscalblog.

 

Duración e Horario

 

Sesión de tarde: 16,00 - 20,00 *h.

 

Matrícula

 

Para matricularche entra en : *https://e-coñecemento.*org/*gestion/*login.*asp?*hidIdCurso=3533

 

     1) a) Se aínda non es USUARIO *clickea en "Darse de alta". Unha vez dado de alta, procede a matricularche.

         *b) Se pertences a unha empresa, has de dar o alta a esta e a continuación asociar a túa matrícula á mesma.

         *c) Se xa seres usuario, seleccionarás: "son un alumno" ou "son unha empresa", segundo o teu caso en particular.

 

2)  Introduce o teu USUARIO E CONTRASINAL.

 

3) Selecciona a opción que aparece para efectuar o pago e *clickea en Gardar. Xa estás matriculado/a.

 

4) Efectúa a transferencia.

 

? Información e Contacto

 

E-mail: colourense@economistas.org

 

Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, xestores administrativos, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao e economistas): 60,00 ?

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 30,00 ? (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 120,00 ?

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: luns, 21 de outubro de 2019. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

 

  • Formación obrigatoria auditores: Outras Materias: 4,00 horas.

 

  • Rexistro de Expertos Contables: 4,00 horas.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Lugar de celebración

 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE

*Pza. Dás Damas, 1

32005 Ourense

 

Colabora:

 

 

 

 

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade