Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Taller Práctico: ELABORACIÓN DE DECLARACIÓNS *CENSALES

28/02/2019

Nova: Taller Práctico: ELABORACIÓN DE DECLARACIÓNS *CENSALES

Ourense, 12 de marzo de 2019

 

Programa

 

- Modelos: 030, 037 e  036  (Cuestións xerais)

 

 Presentación: Causas, formas, prazos e documentación

 

 Práctica:

 

              • Declaración de alta

              • Declaración de modificación

              • Declaración de baixa

 

- Modelo: 840

 

 Tramitación ante a *AEAT:

 

            • Declaración de alta, variación e baixa no IAE

            • Comunicación da cifra de negocios a efectos do IAE

 

Relator

 

*Mª Belén González Rodríguez

Técnico da Delegación da  A.E.A.*T. en Ourense

 

Duración e Horario

 

Sesión de tarde: 16,00 - 20,00 *h.

 

Matrícula

 

Para matricularche entra en *https://e-coñecemento.*org/.

 

1) Selecciona OURENSE no *desplegable: Por organizador e *clickea en "Buscar". Aparecerá o Curso no que desexas matricularche.

 

2) *Clickea en "Matricularse".

 

3) a) Se aínda non es USUARIO *clickea en "Darse de alta". Unha vez dado de alta, procede a matricularche.

   *b) Se pertences a unha empresa, has de dar o alta a esta e a continuación asociar a túa matrícula á mesma.

   *c) Se xa seres usuario, seleccionarás: "son un alumno" ou "son unha empresa", segundo o teu caso en particular.

 

4) Introduce o teu USUARIO E CONTRASINAL.

 

5) Selecciona a opción que aparece para efectuar o pago e *clickea en Gardar. Xa estás matriculado/a.

 

6) Efectúa a transferencia.

 

? Información e Contacto

 

E-mail: colourense@economistas.org

 

Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao, electores Cámara e economistas): 60,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 30,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 95,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: venres, 8 de marzo de 2019. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

 

  • Rexistro de Expertos Contables: pendente de homologación

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Lugar de celebración

 

COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE

*C/ Concello, 11

32003 Ourense

 

Colabora:

 

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade