Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Seminario: "Peche Fiscal e Contable 2018"

03/12/2018

Nova: Seminario: "Peche Fiscal e Contable 2018"

Programa

 

*I.     Aspectos contables máis significativos.

 

 • Principios e normas de contabilidade xeralmente aceptadas.
 • Criterios de imputación contables *versus *art. 11 LIS.
 • Erros e cambios de criterio. *NRV 22 *versus *art. 11 LIS.
 • Ingresos para vendas e prestacións de servizos.
  • *NRV 14
 • Operacións vinculadas.
  • Contabilidade
  • Fiscalidade
  • Documentación
 • Achegas e *condonación de débedas polos socios *art. 17 LIS.

 

*II.            Aspectos fiscais máis significativos.

 

 • Deterioracións de valor. Exencións por dividendos. Transmisión activos financeiros.
 • Gastos non *deducibles.
 • Provisións.
 • Gastos financeiros.
 • Bases impoñibles negativas. Novos criterios *TEAC.
 • Reserva de *capitalización e reserva de *nivelación.
 • Deducións en cota.

 

ou Dobre imposición internacional.

 

ou Dedución para incentivar determinadas actividades.

 

Relatores

 

Jesús Sanmartín Mariñas

Presidente do *REAF-*REGAF

 

*Victor Manuel *Egea González

Economista. Colaborador *REAF-*REGAF

 

Lugar de celebración

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DA CONSTRUCIÓN DE OURENSE (*ACO)

*C/ *Padilla, 1

32005 Ourense

 

Duración e Horario

 

Sesión de tarde: 16:00 - 20,00 *h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao, electores Cámara e economistas): 50,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 30,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 80,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: xoves, 13 de decembro de 2018. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

 • Formación obrigatoria auditores: 2 *h en contabilidade e 2*h noutras materias.

 

 • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

 

 • Rexistro de Expertos Contables: mantemento, acreditación e acceso por méritos. (4 horas)

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Colabora:

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade