Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Seminario Práctico:"Análise dos Estados Financeiros desde un punto de vista práctico"

06/11/2018

Nova: Seminario Práctico:"Análise dos Estados Financeiros desde un punto de vista práctico"

Ourense, 27 de novembro de 2018

 

Obxectivos

 

A través da resolución de multitude de casos prácticos co apoio da correspondente explicación teórica, tentarase que os asistentes comprendan, saiban interpretar e explotar a información reflectida nos estados financeiros como base á toma de decisións empresariais. Para iso, farase un breve repaso dos distintos informes financeiros e da información recaída en cada un deles, para a posteriori analizar conceptos como a rendibilidade, a eficiencia, o endebedamento, liquidez entre outros. 

 

Programa

 

1.- Introdución á Análise Económica-Financeiro

 

 • Finalidade da Análise Económica-Financeiro
 • Os informes financeiros como fonte de Información

 

2.- Análise da rendibilidade

 

 • Rendibilidade económica
 • Rendibilidade financeira
 • *Apalancamiento financeiro
 • Casos prácticos

 

3.- Análise da eficiencia

 

 • Período medio de maduración/ Rotacións do capital corrente
 • Limiar de rendibilidade / *Apalancamiento operativo
 • Casos prácticos

 

4.- Análise do endebedamento, liquidez e solvencia

 

 • Cocientes de endebedamento
 • Cocientes de liquidez
 • Cocientes de solvencia
 • Casos prácticos

 

Relator

 

Óscar *Esquivel *Santana

Director de Auditoría Interna (Altamira *Asset *Management, *S.A)

Profesor Asociado - Departamento de Economía e Empresa Universidade *CEU Cardeal Herrera

 

Metodoloxía

 

A Xornada desenvolverase desde un enfoque eminentemente práctico, a través da resolución de exercicios prácticos en follas de datos que serán entregados aos asistentes, así como o resto de documentación.  (recomendable que cada alumno/a traia o seu portátil)

 

Lugar de celebración

 

O LICEO DE OURENSE

*C/ Valentín Lamas *Carvajal, 5

32005 Ourense

 

Duración e Horario

 

Sesión de mañá 9:00 - 14,00 *h. con PAUSA CAFÉ de cortesía

Sesión de tarde 16:00 - 18:00 *h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao, electores Cámara e economistas): 100,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 50,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 150,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: Venres23 de novembro de 2018. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

 • Formación obrigatoria auditores: 7 horas en Contabilidade

 

 • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (7 horas) e listas de administradores concursais (7 horas en materias afíns)

 

 • Rexistro de Expertos Contables: mantemento, acreditación e acceso por méritos. (7 horas)

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Colabora:

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade