Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Seminario Práctico. "Valoración de Empresas"

09/10/2018

Nova: Seminario Práctico. "Valoración de Empresas"

Ourense, 30 de outubro de 2018

 

Obxectivo

 

 • Coñecer e perfeccionar as técnicas para valorar unha empresa e comprender os elementos a considerar nun proceso de compravenda de empresa.

 

Programa

 

 1. Inicio do proceso de compravenda dunha empresa.

 

1.1. Análise inicial da empresa.

1.2. Preparación da empresa para a venda.

 

 1. *Due *Diligence.

2.1. Obxectivos.

2.2. Partes da *Due *Diligence.

2.3. Erros a evitar.

 

 1. Valoración da empresa

3.1. Comprensión do modelo de negocio e pancas de valor.

 

3.2. Métodos baseados no balance:

 

Valor contable (detección de maquillaxes...)

Valor contable corrixido

Valor substancial

Valor de liquidación

 

3.3. Métodos baseados na capacidade de xeración de recursos:

 

Desconto de fluxos de caixa

*WACC

*Beta

Análise de sensibilidade

 

3.4. Métodos baseados no mercado

 

*Múltiplos de balance

*Múltiplos de ingresos e resultados

*Múltiplos de indicadores operativos

 

3.5. Casos especiais de valoración:

 

Sectores especiais (nova economía, *startups ...)

Suma de partes

 

4. Negociación dos termos da operación.

 

5. Integración. Principais erros a evitar nunha valoración.

 

Relator

 

Dna. Pilar *Lloret *Millan

Economista e consultora de empresas

 

Metodoloxía

 

 • A sesión terá unha breve parte teórica para informar sobre os diferentes métodos de valoración e traballaranse casos prácticos para analizar como se aplican e extraer conclusións.

 

Lugar de celebración

 

O LICEO DE OURENSE

*C/ Lamas *Carvajal, 5

32005 Ourense

 

Duración e Horario

 

Sesión de mañá 9:00 - 14,00 *h. con PAUSA CAFÉ de cortesía

Sesión de tarde 16:00 - 19,00 *h. 

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao, electores Cámara e economistas): 110,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 55,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 175,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: Mércores, 24 de outubro de 2018. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender o seminario se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

Accede á SOLICITUDE DE INSCRICIÓN nos apartado Documentos

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

 • Formación obrigatoria auditores: 4 horas en contabilidade e 4 horas noutras Materias

 

 • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (8 horas) e listas de administradores concursais (8 horas en materias afíns)

 

 • Rexistro de Expertos Contables: mantemento, acreditación e acceso por méritos. (8 horas)

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Colabora:

 

 

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade