Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Curso Práctico: ?Iniciación aos sistemas de *Business *Intelligence?

27/04/2017

Nova: Curso Práctico: ?Iniciación aos sistemas de *Business *Intelligence?

Ourense, do 13 ao 27 de maio de 2017

 

O presente curso vai dirixido a profesionais con necesidade de combinar a xestión dos datos coa xerencia da empresa.

 

O seu obxectivo é mostrar as posibilidades reais que ofrecen as solucións de análises de datos e o seu impacto no negocio.

 

Centrando o foco no descubrimento, análise e visualización de datos para a empresa.

 

Basea a súa operativa docente nunha combinación de exposición teórica, moi axustada a cada módulo do programa académico, e o debate participativo de situacións reais de empresa.

 

Programa

 

Primeira sesión (13 de maio)

 

· Identificación das necesidades de Información

 

Nesta fase trátase de facer o que se denomina a toma de requirimentos

Trátase de fixar os obxectivos de proxecto a realizar, establecendo as orixes de datos, as dimensións que se van a manexar e a información que se mostrará.

 

· Construción do repositorio e desenvolvemento do modelo de datos

 

Trátase de desenvolver scripts de nivel “básico”. É a parte máis técnica e servirá para mostrar de que maneira transfórmanse os datos nas dimensións e medidas que servirán de base para a análise.

 

Segunda sesión (20 de maio)

 

· Deseño

 

O obxectivo desta área é coñecer as  formas de representar a información:

 

ou   Gráficos

ou   Elementos mestres

ou   Repositorio de contido

 

Terceira sesión (27 de maio)

 

· Análise e Toma de decisións

 

Céntrase na capacidade da ferramenta para facer #análise e visualizar a información relevante para a toma de decisións:

 

ou   Funcións de agregación e expresións

ou   Análise de conxuntos

ou   Variables

 

En resumo, abarca os temas seguintes:

 

·         Extracción de datos de distintas fontes

·         Creación do Modelo de Datos

·         Creación e edición de obxectos Mestres

 

ou   Dimensións

 

ou   Medidas

 

·         Visualizacións

·         Repositorio de contido (imaxes)

·         Seleccións e navegación

·         Modo edición e visualización

·         Procura global

·         Ferramenta de seleccións

·         Filtros

·         Desenvolvemento de visualizacións con *Qlik *Sense

·         Funcións de agregación e expresións

·         Análise de conxuntos

 

*Farase uso de datos dunha empresa ficticia, utilizando información de distintos departamentos

 

Relator

 

Ramón *Lalinde

Responsable Consultoría *Qlik Galicia 

 

Lugar de celebración

 

Colexio de Economistas de Ourense

Avda. da Habana, 30, 1º *B
32003 Ourense

 

Duración e Horario

 

Tres sesións de 3 horas:

 

Sábados 13, 20, e 27 de maio en horario de 9:30 -12:30 *h.

 

Cada alumno/a ha de contar co seu propio computador portátil.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, graduados sociais, asociados *CEO, asociados *ACO, asociados Polígono San Cibrao, electores cámara e economistas): 100,00 €

 

Colexiados desempregados e *Precolegiados estudantes: 80,00 € (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego)

 

Outros participantes: 150,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: *Marté, 9 de maio de 2017. As prazas son limitadas (15 prazas) e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia. 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade