Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Portelo único

Desde esta sección pode acceder de forma directa a distintos trámites *on-*line:

 

 

Só colexiados:

 

Para a realización dos seguintes trámites é necesario acceder á zona privada introducindo as claves de colexiado/a.

 

 

26.01.2019 ACTA DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS PRESENTADAS PARA A RENOVACIÓN DOS CARGOS DA XUNTA DE GOBERNOS DO COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE (Accede a través dos apartado Documentos)


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade