Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Inscrición e Taxas

As sociedades profesionais que inclúan no seu obxecto social o exercicio da actividade de economista e cuxo domicilio radique no ámbito do Colexio de Economistas Ourense, están obrigadas por Lei a formalizar a súa inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais deste Colexio.

Formulario de inscrición (descargar en sección documentos)

Taxas (consultar en sección documentos)

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade