Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Sociedades profesionais

A Lei 2/2007 de Sociedades profesionais regula a práctica do exercicio profesional a través dunha sociedade e obriga aos colexiados que exercen unha actividade en común a constituírse como sociedades profesionais e aos colexios profesionais a constituír os seus propios Rexistros.

A sociedade profesional haberá de formalizarse en escritura pública e, ademais das mencións e requisitos propios da forma social adquirida, expresará a condición ou non de socios profesionais dos *otorgantes, o Colexio ao que pertencen e o seu número de colexiado, así como a súa habilitación para o exercicio da profesión, actividade ou actividades profesionais que constitúan o seu obxecto social, e a identificación das persoas que se encargan da administración e representación. Todos estes aspectos serán obxecto de inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio de Economistas correspondente ao ámbito da sociedade.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade